ČNB > Servis pro média > Mediální karanténa

Mediální karanténa

Jeden týden před a jeden týden po měnovém jednání bankovní rady ČNB (avšak ne dříve než do zveřejnění záznamu z jednání bankovní rady) se členové bankovní rady zpravidla veřejně nevyjadřují k měnovým otázkám.

„Mediální karanténa“ nebo také „komunikační zdrženlivost“, případně z angličtiny přejatý termín „ media blackout“ je institucionální komunikační pravidlo, které je pro moderní centrální banky již standardním nástrojem. V podmínkách České republiky spočívá v tom, že členové bankovní rady i ostatní představitelé ČNB se týden před měnověpolitickým jednáním (jež se koná osmkrát ročně) a týden po něm veřejně nevyjadřují k otázkám vztahujícím se k měnové politice, ekonomickému výhledu a dalším tématům, která mohou být pro rozhodnutí o nastavení základních úrokových sazeb relevantní.

Důvodem tohoto opatření je snaha centrální banky předejít vzniku spekulací o aktuálním měnovém rozhodování a zajistit zejména finančním trhům rovné podmínky pro přijetí a zpracování této citlivé informace. Období komunikační zdrženlivosti začíná vždy týden před měnověpolitickým zasedáním (obvykle ve čtvrtek v 15 hodin), a to zveřejněním plánované účasti členů bankovní rady na tomto zasedání. Výjimečně se měnové jednání bankovní rady (např. vzhledem k účasti guvernéra ČNB na jednání Generální rady ECB) může uskutečnit ve středu. Období komunikační zdrženlivosti je v takovém případě o jeden den delší a začíná již ve středu. Období karantény pak končí následující pátek v 9 hodin, a sice zveřejněním Zápisu z jednání bankovní rady. Tento dokument, který schvaluje bankovní rada, je jednotným a konsenzuálním výstupem, který poslední měnověpolitické rozhodnutí a diskusi, jež mu předcházela, shrnuje a který je všem médiím i účastníkům trhu k dispozici v jednotnou, pevně stanovenou dobu. Proto ani do vydání tohoto Zápisu není vhodné, aby jednotliví členové bankovní rady a další představitelé ČNB v médiích vystupovali.

Z komunikační karantény mohou existovat výjimky, pokud bankovní rada usoudí, že přínosy z toho vyplývající převažují nad přínosy mediální karantény.

Období mediální karantény v roce 2017

Datum
měnověpolitického
jednání
Mediální karanténa
Začátek Konec
2. 2. 2017 26. 1. 2017 10. 2. 2017
30. 3. 2017 23. 3. 2017 7. 4. 2017
4. 5. 2017 27. 4. 2017 12. 5. 2017
29. 6. 2017 22. 6. 2017 7. 7. 2017
3. 8. 2017 27. 7. 2017 11. 8. 2017
27. 9. 2017 20. 9. 2017 6. 10. 2017
2. 11. 2017 26. 10. 2017 10. 11. 2017
21. 12. 2017 14. 12. 2017 29. 12. 2017