Související odkazy

Autorské články a rozhovory s představiteli ČNB z dalších let

Vracíme ekonomiku do normálu

Petr Musil (FaktorS 7. 12. 2017 strana 30, rubrika Ekonomika)

* Česká národní banka poslední čtyři roky sklízí kritiku prakticky za jakýkoli krok. Za to, že zahájila intervence proti koruně, že je ukončila pozdě a rovněž za to, že pozdě reaguje na růst inflace. Mají kritici pravdu?

Kritika k činnosti centrální banky patří, jsme na ni zvyklí. Na to, jak měnovou politiku provádíme, to však nemá zásadní vliv. Centrální banka si musí udržovat nezávislost. Pro nás je kritika zvnějšku přínosná v tom, že nám dává zpětnou vazbu, tříbí naše názory na to, jak naše kroky lépe vysvětlovat veřejnosti a jak je komunikovat navenek.

* Inflace už šplhá ke třem procentům. Nepřipustíte, že úrokové sazby měly jít nahoru dříve? A že také oslabování koruny mělo skončit dříve než letos v dubnu?

Měnová politika má jasně definovaný cíl cenové stability, jímž je dlouhodobé udržení míry inflace na dvou procentech. Naším úkolem není reagovat na to, jak se inflace vyvíjí nyní, my se díváme na horizont měnové politiky, který máme stanoven jako období za dvanáct až osmnáct měsíců. To znamená, že se svými kroky snažíme ovlivňovat vývoj cen za rok až rok a půl.

* Ceny ale zrychlují svůj růst už od loňského listopadu. Nebyl to důvod k rychlejší akci?

Já bych spíše sledoval to, jak se inflace vyvíjí od ledna, kdy se vrátila na cílovou hodnotu. Od té doby je vlastně stabilní, respektive je stále uvnitř tolerančního pásma našeho inflačního cíle, byť se v posledních měsících přiblížila jeho horní hranici. Ale my se tím nemůžeme nechat zviklat. Nejsme tu od toho, abychom reagovali na mimořádné výkyvy.

* Nehrozí tedy, že inflace ještě zrychlí?

Toto riziko podle mě nehrozí. Jednak proti inflačním tlakům působí kurs koruny, který posiluje, a tím zlevňuje dovozy, jednak jsme už dvakrát zvýšili úrokové sazby. A tento trend bude nejspíše pokračovat i s tím, že my jako centrální banka už kurs koruny nijak neovlivňujeme intervencemi.

* V bankovní radě platíte za „jestřába“ měnové politiky a netajíte se tím, že byste sazby zvyšoval razantněji. Proč?

Já tuto analytickou ornitologii nesdílím. U nás si na rozdíl od USA nemůžeme vybírat, zda podpoříme hospodářský růst, nebo potlačíme inflaci. V našich podmínkách máme všichni jeden cíl – tím je cenová stabilita. Poslední hlasování bankovní rady o zvýšení úrokových sazeb ostatně ukázalo, že panuje jednomyslná shoda na tom, že sazby musejí jít nahoru.

* Chce ČNB s úrokovými sazbami včas vystoupat na takovou úroveň, aby je měla kam snižovat, až přijde další hospodářská krize?

To se možná nabízí, ale opakuji: naším jediným cílem je udržet inflaci v předem stanoveném pásmu. Měnová politika je dopředu hledící a proticyklická. Snažíme se vyhlazovat hospodářský cyklus s ohledem na prognózovaný cenový vývoj. Měnová politika tedy „utahuje kohouty“, pokud v dohledném horizontu vidí rizika hromadění inflačních tlaků, a naopak „kohouty otvírá“, jestliže ekonomika čelí výhledu na zpomalení a dezinflační tlaky.

* Nicméně – doporučil byste lidem, aby si v současné době fixovali sazby u hypoték na co nejdelší dobu?

S touto otázkou by se měli obrátit na své investiční poradce, protože Česká národní banka investiční poradenství nedělá (usmívá se).

* Jak vysoko byste si přál mít přibližně za rok reposazbu, tedy klíčovou sazbu ČNB, od níž se odvíjejí všechny ostatní sazby na trhu?

Roční výhled na reposazbu vám neřeknu, protože to nevím. Ale v naší roční prognóze si snadno najdete výhled sazeb na mezibankovním trhu. Tato sazba by se mohla koncem příštího roku pohybovat těsně nad jedním procentem, což napovídá, že k dalšímu zpřísňování měnové politiky dojde.

* České hospodářství solidně roste. Které faktory na tom podle vás mají hlavní podíl?

Vidím tam silnou poptávku v zahraničí, robustní růst spotřeby domácností a oživení investic firem. Především spotřeba souvisí s nízkou nezaměstnaností a tím, jak rychle rostou mzdy. Lidé si věří a jsou ochotni utrácet. „Skromně“ musím připomenout, že k oživení přispěla také uvolněná politika České národní banky.

* Jak dlouho ještě naše ekonomika takhle pěkně poroste?

Přesně vám to neřekne nikdo, tedy ani já. Naše prognóza na příští dva roky ale se svižným hospodářským růstem počítá, byť ne tak silným, jaký zažíváme nyní. Současný boom je skutečně mimořádný, a tak určité zmírnění ekonomice jen prospěje. Nebude se tolik přehřívat a nebudou hrozit tak velké inflační tlaky.

* Je více než měsíc po volbách, a stále nemáme vládu. Sledujete dění kolem jejího zrodu?

Jako soukromá osoba ano, jako centrální banka bereme vládu pouze jako jednu ze vstupních proměnných pro naše prognostické modely. To se týká zejména informací ohledně schválených rozpočtů a celkového nastavení fiskální politiky.

* Co by mělo být prioritou budoucí vlády?

Na to s dovolením odpovím v obecné rovině. Jakákoli vláda by se měla soustředit na ty věci, jež mají pozitivní vliv na dlouhodobý hospodářský růst. To znamená zejména investice do dopravní infrastruktury a rozvoje internetu. V tomhle by se měly využít příležitosti, které máme.