Související odkazy

Autorské články a rozhovory s představiteli ČNB z dalších let

K zásadní změně monetární politiky není důvod

Peter Musil (Týden 13. 7. 2016, rubrika Byznys)

Kdo čekal, že se změnou prvního muže České národní banky dojde k razantnímu obratu kormidla české monetární politiky, bude zklamán. "Zatím k tomu není žádný důvod," řekl nový guvernér ČNB Jiří Rusnok na včerejší pracovní snídani s novináři.

Po krátké mediální "karanténě" uspořádal Jiří Rusnok první setkání s novináři v Kongresovém centru České národní banky, kde odpovídal na jejich dotazy. "Abychom nemuseli rozhovory dávat až někdy do Nového roku, řekli jsme si, že tato forma by mohla být fajn příležitost, jak si s panem guvernérem popovídat," uvedl úterní pracovní snídani mluvčí České národní banky Marek Zeman.

Cílem je makroobezřetnostní politika

Na úvod Jiří Rusnok shrnul hlavní poslání, které naše centrální banka má. Vrcholovým cílem této instituce je zajištění cenové stability, která je definována inflačním cílem. Ten je už více než šest let stanoven na úrovni 2 procent ročně, měřeno přírůstkem indexu spotřebitelských cen. "Jde o to, abychom žili v zemi, kde měna má svou hodnotu pokud možno trvalou a předvídatelnou," vysvětlil Rusnok a připomněl, že Česká národní banka má také na starosti dohled nad bankovním sektorem a finančním trhem. "Rovněž chceme žít v zemi, kde je finanční sektor schopen fungovat uspokojivě v dobách dobrých, ale také odolat rizikům, která přirozeně přicházejí v rychlejších nebo pomalejších cyklech," dodal.

Česká národní banka je také bankou státu ve smyslu správy jeho bankovních účtů. I v této oblasti centrální bance přibývá povinností. "Stát se snaží, aby měl své hospodaření více na očích, a tak se rozhodl více využívat našich služeb coby svého bankovního ústavu," řekl guvernér. Kromě účtů centrálních státních orgánů bude ČNB postupně přebírat účty zdravotních pojišťoven, různých příspěvkových organizací a dalších státních či kvazistátních institucí. Jiří Rusnok hovořil také o reprezentování státu navenek v měnověpolitických záležitostech a zmínil členství ČNB v evropském systému centrálních bank. "Mým úkolem není nic jiného, než řídit tuto instituci tak, aby své povinnosti řádně plnila," řekl Rusnok.

Česká ekonomika se zatím nepřehřívá

Nový šéf centrální banky dále mluvil o tom, že se česká ekonomika po poměrně dlouhou dobu pohybuje v nízkoinflačním prostředí a zažívá mírně uvolněnou měnovou politiku. "Na této politice nevidím v tuto chvíli důvod k nějakým zásadním změnám. Vše, co jsme na posledních zasedáních deklarovali, je v tuto chvíli i nadále platné," ujistil Rusnok s tím, že aktuální údaje o inflaci stále ukazují poměrně výrazné podstřelení spodní hranice inflačního cílového pásma. Potvrdil však, že vývoj jde podle očekávání bankovní rady. "Domácí inflační tlaky jsou stále výrazně neutralizovány vnějšími deflačními tlaky na straně dovozu," dodal.

Česká ekonomika podle guvernéra zatím nejeví známky přehřívání, ačkoli se možná již letos projeví razantnější nárůst mezd v souvislosti s nízkou mírou nezaměstnanosti, která se prakticky blíží své přirozené míře. Jiří Rusnok uvedl, že k 1. červenci vznikla druhá sekce dohledu nad finančními trhy. Ve středu jejího zájmu budou zejména drobní poskytovatelé finančních služeb, včetně agendy, která na Českou národní banku přejde po nabytí účinnosti zákona o úvěru pro spotřebitele.

Guvernérem nejsem za odměnu

Následné dotazy se týkaly zejména kurzového závazku, jeho aktuálního nastavení, případného posouvání ať už směrem ke slabší či silnější úrovni vzhledem k euru. Jiří Rusnok však s žádnou překvapivou odpovědí nepřišel a víceméně zopakoval, že aktuální kurz koruny bude Česká národní banka držet do té doby, dokud to bude česká ekonomika potřebovat, respektive dokud inflace nebude vykazovat přesvědčivé známky návratu do svého cílového pásma. Současně připustil, že pokud by došlo k nepředvídaným vnějším šokům, mohl by být kurzový závazek posunut. "Ale zdůrazňuji, že nic takového v současné době nevidíme," řekl guvernér.

Někdejší ministr financí a předseda vlády se také nevyhnul otázkám na vztah k prezidentu Zemanovi. Dementoval jakékoli spekulace, že by se do guvernérského křesla dostal "za odměnu" nebo že by pociťoval ze strany prezidenta jakékoli tlaky při provádění měnové politiky. "Rozhodně se mě žádné tlaky, ať už ze strany prezidenta, nebo vlády, netýkají. Mým úkolem je dělat to, co mi ukládá Ústava České republiky," odmítl Jiří Rusnok úvahy o tom, že by snad plnil nějaké politické zadání.