Související odkazy

Autorské články a rozhovory s představiteli ČNB z dalších let

Jiří Rusnok hostem Dvaceti minut Radiožurnálu

(ČRo Radiožurnál 16. 5. 2016, pořad: Dvacítka Radiožurnálu)

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
25. května jmenuje prezident Miloš Zeman nového guvernéra České národní banky, s největší pravděpodobností Jiřího Rusnoka. Jaký kurz nabere centrální banka s novým vedením? Kdy bankéři ukončí oslabování české koruny? A kdy budeme v České republice platit eurem? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je bývalý premiér úřednické vlády, nyní člen bankovní rady a pravděpodobný budoucí guvernér České národní banky Jiří Rusnok. Vítejte.

Jiří RUSNOK, bývalý premiér úřednické vlády, člen bankovní rady, možný budoucí guvernér České národní banky
--------------------
Dobrý den, děkuji za pozvání.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
To vaše jmenování dá se označit za jisté, nebo se ještě něco může změnit?

Jiří RUSNOK, bývalý premiér úřednické vlády, člen bankovní rady, možný budoucí guvernér České národní banky
--------------------
Tak to je asi otázka spíš na Kancelář prezidenta republiky.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy o tom jistě víte také své.

Jiří RUSNOK, bývalý premiér úřednické vlády, člen bankovní rady, možný budoucí guvernér České národní banky
--------------------
Já mám nějaké ústní pozvání na Hrad, tak předpokládejme, že všechno bude tak, jak bylo očekáváno.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Prezident musí ještě do konce června jmenovat dva členy rady za ty, kterým vyprší mandát, a dnes tedy ústy prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka bylo řečeno, že tito dva noví členové budou hlavní analytik ING Vojtěch Benda a ekonom Tomáš Nidetzký, který působí v pojišťovně NN, dříve ING. I toto se dá možná trochu brát jako signál, že vy budete tím guvernérem, protože jsou to trochu takzvaně vaši koně, nebo ne?

Jiří RUSNOK, bývalý premiér úřednické vlády, člen bankovní rady, možný budoucí guvernér České národní banky
--------------------
Tak řekla jste to hezky, řekněme, že se to dá brát jako signál. Ano, určitě jsme se s panem prezidentem o výběru lidí radili a já jsem rád, že jsme se nakonec dohodli na těchto dvou kandidátech, protože si myslím, že to jsou skvělí kandidáti z hlediska jejich erudice jak teoretické, tak praktické.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak těžké bylo dohadovat se s prezidentem o těch právě členech bankovní rady, jinými slovy o vašem budoucím týmu?

Jiří RUSNOK, bývalý premiér úřednické vlády, člen bankovní rady, možný budoucí guvernér České národní banky
--------------------
Nebylo to nijak těžké. Pan prezident, bych řekl, je člověk, který drží slovo, a my jsme nějakým způsobem o tom debatovali dlouhodobě, a tak to tak dopadlo.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
On pak prezident ovšem také říkal, že to konzultuje nejen s vámi, ale tedy i s dalšími lidmi, a podle informací v médiích měl také za favorita makroekonomického experta odborů, poradce ministra financí Jaroslava Ungermana. Tedy ten členem bankovní rady nebude. Nabídnete mu nějaký jiný post v ČNB? Je to v sázce?

Jiří RUSNOK, bývalý premiér úřednické vlády, člen bankovní rady, možný budoucí guvernér České národní banky
--------------------
Tak já samozřejmě předpokládám a vím, že pan prezident konzultoval s různými lidmi, jistě padala různá jména, pan kolega Ungerman je určitě velice zkušený a erudovaný člověk. My spolu občas hovoříme o ekonomických záležitostech. Jak a jestli bude on nějakým způsobem spolupracovat s ČNB do budoucna, to se uvidí. Zatím jsme o ničem konkrétním nemluvili, na to je času dost.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Každopádně tedy členem bankovní rady teď nebude, znamená to, že budete mít okolo sebe lidi blízké vašemu vidění, vašemu směřování, že ta vaše pozice bude silná?

Jiří RUSNOK, bývalý premiér úřednické vlády, člen bankovní rady, možný budoucí guvernér České národní banky
--------------------
Podívejte, to jsou vyzrálí lidé, kteří mají svoje vlastní názory, samozřejmě, že jsou to lidé, které znám, řekl bych tak trochu nejenom jaksi rituálně, ale i z nějaké praktické spolupráce, takže vím, že to jsou lidé, kteří jsou schopni i pod tlakem prostě fungovat spolehlivě, a to je pro mě klíčové. Ta pozice guvernéra je sama o sobě silná. Prostě z konstrukce toho, jak vypadá Česká národní banka a jaká jsou pravidla jejího jednání.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká Jiří Rusnok, pravděpodobný budoucí guvernér České národní banky, který je hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Jak se tedy bude ubírat Česká národní banka pod vaším vedením a s obměněnou radou? Dá se do značné míry předpokládat, že převezmete ten současný kurz současného guvernéra pana Singera?

Jiří RUSNOK, bývalý premiér úřednické vlády, člen bankovní rady, možný budoucí guvernér České národní banky
--------------------
Česká národní banka je tady jako klíčová státní autorita, která dbá o cenovou a finanční stabilitu v této zemi. To samo o sobě, ta povaha agendy, kterou máme na starosti, řekl bych, nedovoluje žádné revoluce, žádné skoky, žádné diskontinuity, protože bychom neplnili to své poslání, které nám dává ústava i zákony, takže my budeme i nadále plnit tento mandát. A abychom ho mohli plnit, tak samozřejmě budeme vycházet z konkrétní analýzy v daném čase, jak vypadá česká ekonomika, a zejména ta část, která se týká cenové stability a poté finanční stability. A pokud ty podmínky budou podobné, jako jsou dnes, tak samozřejmě ta politika bude pokračovat, protože dnes ty podmínky jsou takové, že my jsme poměrně hluboko pod naším cílem, který tu stabilitu představuje, to znamená tu nízkou inflaci okolo 2 % a spíše celosvětově, a my se nemůžeme vytrhnout z toho kontextu evropského a světového hospodářství, jsme pod tlakem určitých deflačních tendencí, určitých stagnačních tendencí, a to vyžaduje spíše uvolněnou měnovou politiku, abych to přiblížil, čili politiku, ve které peníze jsou spíše levné, ve které ta nabídka peněz je dostatečná tak, aby to hospodářství nebylo zatěžováno vedle nedostatku poptávky, což my sami o sobě nemůžeme ovlivnit tu reálnou ekonomiku přímo, tak ještě nějakým umělým nedostatkem té krve, kterou peníze v tom ekonomickém oběhu, v tom těle ekonomiky představují. Takže pokud se podmínky dramaticky nezmění, a to v nejbližších měsících neočekávám, tak samozřejmě ta politika bude kontinuálně pokračovat v tom stabilním trendu, ve kterém je už několik let.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Co se týká právě udržování té cenové stability, tak je samozřejmě ve hře ten diskutovaný nástroj, to jsou tedy devizové intervence. Budete držet tu oslabenou korunu pravděpodobně tedy po roce 2017?

Jiří RUSNOK, bývalý premiér úřednické vlády, člen bankovní rady, možný budoucí guvernér České národní banky
--------------------
To, co platí v tuto chvíli, je to, že nejméně do konce roku 2016 budeme udržovat ten stávající kurzový závazek. A v průběhu roku 2017 bychom se měli podle našich prognóz pomalu začít přibližovat, respektive dosahovat spolehlivě toho našeho inflačního cíle, čili někam pomaličku k těm 2 % a podle dnešního vidění té situace odhadujeme, že někdy okolo poloviny roku 2017 bychom mohli ten závazek opustit nebo nějakým způsobem s ním pracovat, to znamená změnit ho. To ale všechno vychází z dnešních předpokladů, ty se mohou samozřejmě v průběhu času změnit.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Právě. Čili umíte si, promiňte, představit to, že zkrátka ten kurzový závazek potrvá třeba do konce roku 2017? Není příliš optimistické očekávat, že dosáhnete tedy toho inflačního záměru 2 % tak, jak jste naznačil?

Jiří RUSNOK, bývalý premiér úřednické vlády, člen bankovní rady, možný budoucí guvernér České národní banky
--------------------
To se uvidí. Dovedu si představit cokoli, dovedu si představit i mírné urychlení opouštění toho závazku, dovedu si také představit jeho prolongaci, čili prodlužování. Opravdu se pohybujeme ve velmi malých číslech a drobných změnách, zejména tedy toho vývoje cen, čili inflace, a tady odhadovat ty věci s desetinou procenta na několik měsíců, rok, rok a půl dopředu není úplně snadné. Takže uvidíme. Určitě si myslím, že pravděpodobnost opuštění toho závazku v roce 2017 je dnes velmi silná.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Mluvil jste o tom i s prezidentem Zemanem, protože ten mluvil právě o těch devizových intervencích České národní banky jako o nesmyslném kroku. Vy jste už v roce 2013 říkal, že ty důvody ČNB pro tento krok chápete.

Jiří RUSNOK, bývalý premiér úřednické vlády, člen bankovní rady, možný budoucí guvernér České národní banky
--------------------
Tak my o tom s panem prezidentem občas mluvíme. Je to věc, na které se rozcházíme. On má své argumenty, já mám své argumenty. Já myslím, že čas ukázal a spíše nás přesvědčil o tom, že byl ten krok v dané době, v dané situaci správný. Samozřejmě vždycky bude vyvolávat určitou polemiku, je to věc, na kterou jsme nebyli zvyklí, ale myslím si, že se trochu přeceňuje rozsah toho takzvaného oslabení koruny. Uvědomme si, že to oslabení koruny tehdy na začátku činilo zhruba 5 % proti stavu před oslabením. Když si vezmete dnešní pohyby různých světových měn, tak 5 % není žádná míra, řekl bych, je to něco, na co jsme my nebyli tolik zvyklí, spíše na nějaké mírné posilování, ale kontext té situace, dlouhá recese, česká ekonomika jedna z nejhorších v regionu, taková trochu beznaděj, si to prostě vyžadoval a myslím, že to uvolnění té politiky přes tento nástroj bylo správné. Uvědomme si, že to bylo v době, kdy už rok platily nulové úrokové sazby. Centrální banka neměla kam jít níže s úrokovými sazbami.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Byl to tedy jediný další možný nástroj. Každopádně řekněte mi, to, že vy tedy budete nejpravděpodobnějším guvernérem České národní banky, může být interpretováno jako tak, že i pan prezident Zeman toto vysvětlení chápe, to, že tedy bylo potřeba těch devizových intervencí. Já se ptám proto, že dříve i podmiňoval právě účast v bankovní radě ukončením politiky slabé koruny.

Jiří RUSNOK, bývalý premiér úřednické vlády, člen bankovní rady, možný budoucí guvernér České národní banky
--------------------
To jsou otázky na pana prezidenta. To já opravdu za něj nemohu mluvit. Já myslím, že pan prezident není, pan prezident není ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
/Souzvuk hlasů/ jestli jeden z těch vašich ...

Jiří RUSNOK, bývalý premiér úřednické vlády, člen bankovní rady, možný budoucí guvernér České národní banky
--------------------
... pan prezident není člověk dogmatický ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tomu rozumím.

Jiří RUSNOK, bývalý premiér úřednické vlády, člen bankovní rady, možný budoucí guvernér České národní banky
--------------------
... není člověk, který by neslyšel argumenty, i když samozřejmě umí velice vehementně prosazovat v diskusi svoje názory, ale dobře ví, že ta věc je velmi komplexní a ta specifická situace, kterou zažíváme nejenom my, ale celá Evropa, že asi víceméně vytrvale jsme pod určitým deflačním a do jisté míry stagnačním tlakem, prostě určité nekonvenční nástroje i v měnové politice určitě ospravedlňuje. Víc k tomu nemám co dodat.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Česká národní banka uvedla, že pravděpodobnost ještě většího oslabení koruny se zvýšila. Jde tedy pouze o nějakou hypotetickou variantu, nebo by mohlo dojít k nějaké ...

Jiří RUSNOK, bývalý premiér úřednické vlády, člen bankovní rady, možný budoucí guvernér České národní banky
--------------------
To je citace z posledního prohlášení po našem zasedání 5. 5., ta je ovšem trochu v médiích vytrhávaná z kontextu. Tam je zřetelně napsáno, že pro tento krok by muselo platit, že dojde k dalšímu poklesu inflačních očekávání, které se projeví v nominálních veličinách, zejména mzdách. Tam je zhruba ta citace. My zatím ten pokles naštěstí nevidíme, čili to je určité podmíněné konstatování, že kdyby se prohluboval tento stav a skutečně jsme viděli ne oživování té zdravé inflace, malé inflace, ale nějaké její propadání se do záporného teritoria, tak by teoreticky samozřejmě použití toho nástroje dále dávalo smysl, ale ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Čili je to hypotetická varianta teď do budoucna.

Jiří RUSNOK, bývalý premiér úřednické vlády, člen bankovní rady, možný budoucí guvernér České národní banky
--------------------
Je to, v tuto chvíli se zdá zejména po posledních datech o inflaci, že to je zcela hypotetické.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká bývalý premiér úřednické vlády, nynější člen bankovní rady a pravděpodobný budoucí guvernér České národní banky Jiří Rusnok, který je hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Dalším velkým tématem je přijetí eura. Vy jste v jednom z rozhovorů řekl, že tu pro tento krok není ani politická vůle, ani podpora veřejnosti. Znamená to, že během vašeho mandátu v čele České národní banky bude, nebo předpokládáte, že tato otázka bude takzvaně u ledu?

Jiří RUSNOK, bývalý premiér úřednické vlády, člen bankovní rady, možný budoucí guvernér České národní banky
--------------------
Tady si zahraju na prognostika, což nedělám rád, ale zase nechci být jaksi příliš tajemný. Ano, v horizontu mého mandátu ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
6 let.

Jiří RUSNOK, bývalý premiér úřednické vlády, člen bankovní rady, možný budoucí guvernér České národní banky
--------------------
... 6 let, se domnívám, že česká společnost a její politická reprezentace k takovému rozhodnutí nedozraje, nedospěje, takže to v podstatě bude teoretická debata i nadále.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Není to další trochu rozpor mezi nynějším vaším postojem a postojem prezidenta Zemana, který ještě v březnu loňského roku mluvil o tom, že do čela banky jmenuje lidi, kteří tedy s novou bankovní radou vstoupí Česká republika do eurozóny? Vysvětlili jste si i ...

Jiří RUSNOK, bývalý premiér úřednické vlády, člen bankovní rady, možný budoucí guvernér České národní banky
--------------------
Já nevím, jestli to je citace pana prezidenta. Podívejte se, Česká národní banka nemůže zařídit vstoupení do eurozóny. Česká národní banka je v tomto ohledu pouze, pouze ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
On řekl ten svůj předpoklad, že by Česká republika s novou bankovní radou vstoupila do eurozóny.

Jiří RUSNOK, bývalý premiér úřednické vlády, člen bankovní rady, možný budoucí guvernér České národní banky
--------------------
To by bylo hezké, ale to se nestane, pokud se o tom nerozhodne politická reprezentace. Česká národní banka je v tomto opravdu pouze servisní organizací. My rozhodně budeme vést ten odborný dialog, v žádném případě nebudeme nijak blokovat ani, řekněme, uměle omezovat debatu na toto téma, budeme samozřejmě i nadále, tak jako doposud, kooperovat s evropskými institucemi, čili především s Evropskou centrální bankou, ale to rozhodnutí o tom, zda se připojíme k eurozóně, musí učinit vláda, případně parlament, pokud by to vyžadovalo nějakou změnu zákonů, takže to není opravdu na nás.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Podle vašeho názoru, kdy by Česká republika mohla přijmout euro?

Jiří RUSNOK, bývalý premiér úřednické vlády, člen bankovní rady, možný budoucí guvernér České národní banky
--------------------
Technicky vzato by ho mohla přijmout velmi brzy. My jsme připraveni technicky a myslím si, že by to česká ekonomika zvládla. Na druhou stranu je třeba si být vědom těch důsledků, to znamená zbavíme se vlastní měnové politiky, nemusí vždycky ta měnová politika Evropské centrální banky být pro nás v danou chvíli, řekl bych, úplně nejkomfortnější. Musíme pak být mnohem více ostražití na té straně rozpočtové, fiskální politiky, politiky trhu práce a dalších strukturálních politik, takže teoreticky ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Technicky vzato říkáte, že by to šlo rychle, ale prakticky vzato je to až nad rámec vašeho mandátu, daleko.

Jiří RUSNOK, bývalý premiér úřednické vlády, člen bankovní rady, možný budoucí guvernér České národní banky
--------------------
... si myslím, že to v rámci mého mandátu nebude.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Dotkněme se, prosím, ještě jedné věci. Minulý týden Evropský parlament neuznal Číně status tržní ekonomiky. Podle vás, jak je to s Čínou? Je tržní ekonomikou, nebo ne?

Jiří RUSNOK, bývalý premiér úřednické vlády, člen bankovní rady, možný budoucí guvernér České národní banky
--------------------
Do této debaty vůbec neumím vstoupit, protože si myslím, že tam dochází ke zmatení různých pojmů. Jedna věc je, co se považuje za status tržní ekonomiky nebo za tržní ekonomiku podle kritérií Světové obchodní organizace. Druhá věc, co si o tom můžou myslet nějací teoretici a politologové. Já si myslím, že Čína je velmi tržní ekonomika, mnohem víc než mnohé evropské ekonomiky, ale chápu, že to má politické rozměry, rozměry ohrožení některých odvětví, takže to ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Čili tam nevidíte třeba co se týká čínské ekonomiky různé státní intervence, tu návaznost tedy na stát?

Jiří RUSNOK, bývalý premiér úřednické vlády, člen bankovní rady, možný budoucí guvernér České národní banky
--------------------
Státní intervence tam existují, samozřejmě, a obávám se, že existují v řadě evropských zemí. Myslím, že v případě OKD máme zrovna jednu před očima, takže státní intervence existují všude.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Čili tu situaci OKD byste přirovnal k tomu, jak funguje čínská ekonomika?

Jiří RUSNOK, bývalý premiér úřednické vlády, člen bankovní rady, možný budoucí guvernér České národní banky
--------------------
Ale to zase nepřehánějme. Samozřejmě to je jedna epizoda, ale když se tak tlučeme do prsou o státních intervencích, tak se podívejme, jak funguje celá řada odvětví, jak jsou chráněná v Evropě, jak některé země brzdí dodnes, řekl bych, volný pohyb služeb a tak dále, čili je to politické rozhodnutí. To mi nepřísluší příliš komentovat.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Dotkněme se tedy ještě další věci. Česká republika má aktuálně velmi nízkou nezaměstnanost, v březnu činila 5,7 %. Z pohledu zaměstnance je to jistě dobrá zpráva, ovšem firmy si stěžují, že nemohou sehnat pracovní sílu. Dokonce prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý řekl, že nedostatek pracovní síly se stává klíčovým faktorem ohrožujícím českou ekonomiku. Vidíte to také tak?

Jiří RUSNOK, bývalý premiér úřednické vlády, člen bankovní rady, možný budoucí guvernér České národní banky
--------------------
Tak jistě to napětí tam narůstá, i když podle statistických zjišťování, která my velmi bedlivě čteme, tak zatím nejsme, když se díváme na takzvané bariéry růstu v průmyslu, tak zatím ten faktor nedostatku pracovních sil není na té úrovni, na které byl před krizí. Ještě pořád na tom vrcholu nejsme. Určitě v některých odvětvích lokálně to problém je, někde větší, někde menší. Je to také, řekl bych, o určité promyšlené personální politice firem. Ti, kteří se spoléhali asi na to, že rychle ty lidi naberou jen tak, aniž by si je třeba více vychovávali nebo udržovali, tak mají dneska větší problém. Jistý problém to je a zjevně to bude asi tlačit na to, aby se nějaká část té chybějící pracovní síly do některých profesí prostě dovezla ze zahraničí.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Je to optimální postup, protože právě po tom volají čeští podnikatelé s tím, že třeba by se český pracovní trh mohl co nejvíce otevřít Ukrajincům.

Jiří RUSNOK, bývalý premiér úřednické vlády, člen bankovní rady, možný budoucí guvernér České národní banky
--------------------
Nevím, nedokážu to úplně posoudit. Všechny ty ekonomiky, které úspěšně v minulosti rostly, tak s určitým importem pracovní síly pracovaly, to je zjevné, takže asi úplně bych se tomu nebránil. Jsme společnost, která stárne, ta celková kapacita práce nám bude spíše z důvodů demografických ubývat. Samozřejmě ideální by bylo současně něco udělat s nízkou zaměstnatelností stále ještě poměrně velké skupiny těch méně kvalifikovaných osob.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Co byste si představoval, jaká opatření třeba by byla dobrá přijmout?

Jiří RUSNOK, bývalý premiér úřednické vlády, člen bankovní rady, možný budoucí guvernér České národní banky
--------------------
Žádná rychlá ideální opatření neexistují, a to všechno je, myslím, všeobecně známo. Potřebujeme prostě lepší přípravu na povolání. Ustoupili jsme od toho modelu duálního vzdělávání pro v uvozovkách dělnické profese. To se zjevně dneska ukazuje jako chybný krok, takže určitý návrat tímto směrem se myslím odehrává. Ale tady to bude samozřejmě trvat, než to vyprodukuje první výsledky.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká Jiří Rusnok, pravděpodobný budoucí guvernér České národní banky, který byl hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Děkuji vám za to, na shledanou.

Jiří RUSNOK, bývalý premiér úřednické vlády, člen bankovní rady, možný budoucí guvernér České národní banky
--------------------
Já děkuji, na shledanou.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová. Podívejte se i na náš web Radiožurnál.cz.