Související odkazy

Autorské články a rozhovory s představiteli ČNB z dalších let

Pomůže ČNB firmám a ekonomice?

Tomáš Holub (Profit 9.12.2013 strana 23, rubrika Polemika)

Přinesou měnové intervence ČNB zlepšení situace českých firem, které v jejich důsledku budou moci více investovat, nabírat více pracovních sil a podobně?

Slabší koruna pomůže

Slabší kurz české ekonomice jednoznačně prospěje, tak jako většině malých vývozně zaměřených ekonomik netrpících předlužeností v zahraničních měnách. Nejsme Maďarsko, Argentina či Thajsko v roce 1997, kde slabší kurz vyvolával problémy. U nás kurz funguje tím "správným" směrem - v letech 1998 a 2002 jeho posilování ekonomiku zpomalovalo, v roce 2009 naopak jeho oslabení pomáhalo podnikům přežít krizi. Oslabení kurzu zvyšuje cenovou konkurenceschopnost českých výrobců (kurzově zajištěno je jen 35 procent vývozu) a promítne se do růstu vývozních zakázek. Vývozní firmy navíc budou za stejné tržby v eurech inkasovat více korun. To se následně projeví tím, že již nebudou propouštět a některé vytvoří nová pracovní místa, jichž bude o 35 tisíc více, než kdyby ČNB nezasáhla. Podniky si také budou moci dovolit platit o něco vyšší mzdy, jejichž růst přesáhne míru inflace, která i po oslabení koruny bude druhá nejnižší (1,3 procenta) za deset let. Oslabení kurzu tak nebude mít výrazný dopad na vývoj reálných příjmů domácností a prostřednictvím vyšší jistoty zaměstnání i nižších reálných úrokových sazeb podpoří spotřebu. Zároveň se zlepší přístup podniků k úvěrům, protože banky uvidí více životaschopných projektů. Peníze se začnou v ekonomice rychleji obracet. To vše bude podporovat domácí poptávku a oživení se přelije do dalších odvětví. Dočasně hůře na tom budou pouze dovozci, když spotřebitelé začnou - tam, kde to jde - přesměrovávat svou poptávku k levnějšímu domácímu zboží. Naproti tomu nečinnost ČNB by vedla k posílení kurzu, hrozbě deflace zvyšující reálnou dluhovou zátěž podniků i domácností, nárůstu nezaměstnanosti a poklesu mezd. Po zásahu centrální banky na tom bude česká ekonomika lépe až o 65 miliard korun.