Související odkazy

Autorské články a rozhovory s představiteli ČNB z dalších let

Rozeběhnutá inflace

(ČT 24 25.11.2007, rubrika: 13:05 Otázky Václava Moravce II.) 


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------

Když tady Luděk Niedermayer odmítl tu tezi předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Milana Štěcha v souvislosti z podílu centrální banky na růstu inflace, podívejme se ještě jednou na tabulku, kterou jste už v této hodině Otázek viděli. Inflace se v každém případě stane příští rok jedním z problémů české ekonomiky. Martin Říman řekl, že to vidí pouze jako problém roku 2008. Inflace překročí tříprocentní hranici nutnou pro vstup země do eurozóny. Podívejme se na to, jak se vyvíjela inflace v České republice v těch posledních dvanácti letech. Začátek devadesátých let charakteristický vysokou mírou inflace, v roce 94 dosahovala deseti procent. Koncem devadesátých let začalo docházet k poklesu inflace. Jak sami můžete vidět, v roce 97 na osm celých a pět desetin procenta, o tři roky později na bezmála čtyři procenta. Před čtyřmi roky měla Česká republika téměř nulovou inflaci, pak začalo docházet k mírnému růstu, přičemž loni byla inflace v České republice dva a půl procenta. Odhady inflace na příští rok se liší. Například ministerstvo financí, jak jsem říkal, počítá v návrhu státního rozpočtu na příští rok tři a půl procenta. Odbory ve své makroekonomické analýze tvrdí, že inflace překročí pět procent. Tomáši Sedláčku, vy jako ČSOB, jako jeden z důležitých bankovních subjektů, máte jaký odhad inflace na příští rok?

 

Tomáš SEDLÁČEK, makroekonomický analytik, ČSOB
--------------------

My odhadujeme inflaci lehce vyšší než čtyři procenta. Ve skutečnosti se vlastně shodujeme na odhadu Mezinárodního měnového fondu, který byl publikován před několika dny, kde odhadovali čtyři celý nula. My odhadujeme čtyři celý čtyři, čtyři celý pět. Za celý rok tedy.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------

Když se na to podíváme, na inflaci, jak tady Martin Říman řekl, i Česká národní banka, Luďku Niedermayere, neočekává, že by se inflace dlouhodobě stala problémem české ekonomiky při přijímání eura, jak jsem o tom mluvil?

 

Luděk NIEDERMAYER, viceguvernér, Česká národní banka
--------------------

Tak já doufám, že nikoliv. Ale samozřejmě všechno bude záležet na reakci ekonomických subjektů, na to, k čemu opravdu zřejmě počátkem roku dojde, to znamená, že inflace vyskočí na hodnoty, na které opravdu nejsme zvyklí. A teďka bude záležet na konjunkturální situaci v ekonomice, na to, do jaké míry lidé ve svých očekáváních zohlední to, že dochází k jednorázovému růstu cen, který by pak neměl dále pokračovat. Určitě existují faktory, které podporují tu hypotézu, že inflace klesne. Například zřejmě dojde k určitému zpomalení ekonomiky, protože ten světový růst, jeho perspektivy v posledních měsících opravdu nevypadají dobře. Na druhé straně, když se podíváme třeba na pracovní trh, a to je nepochybně to, co, to, co nahrává zaměstnancům, tak tam opravdu vidíme určité tenze a to umožňuje zaměstnancům na řadě míst, kde není snadné je nahradit, požadovat vyšší mzdy. Čili, to jsou věci, které jdou proti sobě. V každém případě kdybychom chtěli euro přijmout třeba příští rok, tak bychom měli velký problém, dokonce i kdyby to bylo o rok později, protože jak jednou ta inflace vyskočí, tak ono to má své kritérium. Techniky vzato se počítá z průměrné míry inflace, která si nese spolu déle ty hříchy toho jednorázového nárůstu. Nicméně pokud se například mluví o roce 2012, já pevně doufám, že centrální banka bude schopna zajistit dostatečnou ...

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------

Pane viceguvernére, o něm už se nemluví.

 

Luděk NIEDERMAYER, viceguvernér, Česká národní banka
--------------------

Já o něm mluvit mohu, může o něm mluvit kdokoliv, jestli je to reálné, nebo ne. Myslím si, že pro rok 2012 je klíčové, že to rozhodnutí by muselo padnout na konci příštího roku a my ještě nejsme na konci příštího roku.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------

Ale premiér to vyloučil a o tom, o tom bude řeč v Otázkách. Vy tedy si myslíte, že z toho dlouhodobějšího, i když se neví, co inflace může způsobit, jestli se zpomalí hospodářský růst České republiky, o kolik se zpomalí, vy si myslíte, že po roce 2009 by se opět mohla dostat inflace pod tu tříprocentní meziroční hranici?

 

Luděk NIEDERMAYER, viceguvernér, Česká národní banka
--------------------

No, já v to pevně věřím. Bohužel to kritérium nejsou tři procenta, to kritérium se tak trošku komplikovaně počítá. A zrovna to, co se děje v Evropě, že v některých zemích opravdu ty inflace ujíždějí a vezou s sebou ty ostatní v tom vláčku za sebou, ale zároveň existuje třeba velmi málo zemí, které má velmi nízkou inflaci z nějakého nepochopitelného důvodu, třeba Dánsko, kde se zatím vůbec nezvýšily ceny potravin, tak to značně komplikuje plnění toho kritéria, protože to kritérium díky tomu mechanismu výpočtu se zpřísňuje, ale to se těžko vysvětluje bez těch čísel.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------

Ale v rámci, v rámci našich výpočtů tak, jak je uvádíme, je podle vás reálné, že po roce 2009 opět pod ten tříprocentní koridor by se inflace dostat mohla.

 

Luděk NIEDERMAYER, viceguvernér, Česká národní banka
--------------------

Já v to věřím a my také jsme snížili náš inflační cíl poté na dvě procenta. Já věřím tomu, že centrální banka bude dělat všechno proto, aby ten inflační cíl splnila.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------

Tomáši Sedláčku, vy jste tady přikyvoval, to znamená, že věříte, že je možné opět dostat inflaci pod kontrolu po tom skokovém navýšení, které je možné očekávat na začátku příštího roku?

 

Tomáš SEDLÁČEK, makroekonomický analytik, ČSOB
--------------------

Určitě, přestože má pravdu pan kolega Niedermyaer, česká veřejnost má velice pomalou reakci na tu setrvačnost té vysoké inflace. Za prvé na to nejsme zvyklí a za druhé, za druhé prostě ty zvýšené ceny inkorporujeme pomaleji. Na druhou stranu i ta inflace, kterou diváci viděli v těch devadesátých letech, tak ta byla velice nízká, ačkoliv z dnešního pohledu se desetiprocentní inflace zdá jako vysoká. Uvědomme si, že to byly brzká nebo ranná devadesátá léta, kdy okolní státy měly, měly násobně tu inflaci nižší. To znamená, co chci říct, tradice nízké inflace v České republice i díky snahám České národní banky byla vždycky nízká a nikdy se zde nerozběhla žádná serióznější inflační spirála. To znamená, ta setrvačnost směrem dolů by měla během několika let nastat.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------

Vy jste jako teď Českomoravská konfederace odborových svazů, jste chtěl navázat.

 

Jaroslav ZAVADIL, Českomoravská konfederace odborových svazů
--------------------

Já jsem chtěl jenom na to reagovat, že mě těší, že to bylo tady takhle řečeno, protože ve svý podstatě potvrzuje pan Sedláček to, co my jsme dělali v průběhu několika zpět, to znamená, že jsme nikdy nešli protiinflačně, že jsme ty nárůsty mezd tvořili tak, aby byly úměrné, vždycky to bylo ve vztahu na určitej produkt nebo na určitou predikci inflace pro ten příští rok a ty naše čísla se vždycky vodvíjely i vod toho růstu hospodářského, abychom taky samozřejmě na tom participovali. A to samý je teda pro rok 2008. Takže, jsem přesvědčenej, že máme naprostou pravdu z hlediska tohohle nárůstu.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------

Vy tedy říkáte pětiprocentní inflace v roce příštím. Tady jste víc skeptičtější, co se týče míry inflace než například Česká národní banka či dokonce ministerstvo, ministerstvo financí. Částečně viníte z důvodu růstu inflace i ten takzvaný Topolánkův reformní batoh, to znamená první fázi reforem, která vstoupí v platnost k 1. lednu příštího roku. Očekáváte, že pokud se vám nepodaří z vašeho pohledu dojednat dobrý mzdový růst v rámci veřejné, především veřejné správy, že byste sáhli k nějakým radikálnějším krokům, jak o nich mluví například ta druhá odborová centrála - Asociace samostatných odborů?

 

Jaroslav ZAVADIL, Českomoravská konfederace odborových svazů
--------------------

No, tak my samozřejmě chceme udělat okamžitě po novém roce, v období asi prvních tří měsíců, důsledné analýzy dopadů tak, jak jsme je predikovali, protože musím říct, že zatím jsme se v ničem, a to podtrhuju, bohužel nespletli. A že ty dopady začínají se jevit tak, jak jsme je prostě předpovídali. Pak samozřejmě budeme chtít s těmi lidmi hovořit. Máme velkou výhodu v té komunikační fázi, protože jsme schopni oslovit velkou řadu lidí, budeme chtít znát jejich názory. A pak teprve se budeme rozhodovat o tom, co dál, protože teprve po novém roce podle mě řada lidí, na které dopadnou ty částečné reformy zdravotnické, na které dopadnou i ty reformy daňové, protože ty daňové reformy, to není jenom to, že někdo dostane plus, ale vedle toho jsou ty druhé, sekundární dopady, které ve své podstatě znamenají, že se podstatně zhorší to, co ten člověk bude muset vydat v tom roce 2008.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------

Pane místopředsedo Zavadile, kde je tedy doba vyhodnocení té první fáze, fáze reforem, kdy vy se rozhodnete, jestli přistoupit k radikálnějším krokům?

 

Jaroslav ZAVADIL, Českomoravská konfederace odborových svazů
--------------------

První pololetí roku 2008.

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------

Do té doby žádné radikálnější kroky jako odbory přijímat nebudete. To znamená v červnu, po pěti, šesti měsících fungování prvního Topolánkova batohu se uvidí, co dál.

 

Jaroslav ZAVADIL, Českomoravská konfederace odborových svazů
--------------------

Pokud nenastane nějaký jiný třesk, tak určitě ano.