Související odkazy

Autorské články a rozhovory s představiteli ČNB z dalších let

Připravenost ČR na přechod na euro

(ČRo 1 - Radiožurnál 20.11.2007, rubrika: 21:00 Stalo se dnes)


Václava VAŘEKOVÁ, moderátorka
--------------------
V roce 2014 by Česká republika mohla mít vyrovnané státní i veřejné rozpočty. Oznámil to dnes premiér Mirek Topolánek. Podmínkou je ale dotažení reforem, a to hlavně sociálního, zdravotního a důchodového systému. S prosazením reforem úzce souvisí také otázka přijetí jednotné evropské měny, tedy eura. Právě pohledy na možný termín přechodu na euro se ale různí, a to jak u ekonomů, tak také u politiků. Například podle ekonoma a možného kandidáta na prezidentský post Jana Švejnara bychom mohli na jednotnou evropskou měnu přejít za dva nebo tři roky. Premiér Mirek Topolánek přijetí eura před rokem 2012 označuje za nereálné. A opozice se také ozvala. Podle ČSSD je možné zvládnout zavedení eura ještě před tímto datem, tedy před rokem 2012. O připravenosti Česka v přechodu na jednotnou evropskou měnu teď tedy budeme mluvit s viceguvernérem České národní banky Miroslavem Singerem. Dobrý večer.

Miroslav SINGER, viceguvernér České národní banky
--------------------
Dobrý večer.

Václava VAŘEKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak přijetí eura musí samozřejmě předcházet tyto zmiňované reformy. Samozřejmě také plnění maastrichtských kritérií. Vláda tu aktualizovanou strategii právě pro vstup do eurozóny schválila letos v srpnu, ten konkrétní termín ale tedy neobsahuje. Řekněte nám na úvod, které datum přechodu na jednotnou evropskou měnu vidíte vy sám jako reálné?

Miroslav SINGER, viceguvernér České národní banky
--------------------
Takhle, my jsme ještě se sociálnědemokratickou vládou vlastně připravili takový technický master plán toho, jak lze vůbec z hlediska termínu, z hlediska minimální doby setrvání v ERM II, která je dva roky, a po něm, po ní ještě musí přijít vyhodnocení a tak dále, narýsovali, narýsovali data, kdy je, nebo časy, které je nutné před vstupem dodržet. Z toho plyne teda určitě, že dva roky jsou málo, to technicky nejde. Minimální období je tři roky, ale vzhledem k tomu, že v tuhle chvíli vlastně od 1. 1. vstoupěj do života poměrně značné reformní změny, tak já si troufnu tvrdit, že první reálný termín je 2012.

Václava VAŘEKOVÁ, moderátorka
--------------------
Za jakých okolností tady bude přechod na euro pro naši ekonomiku právě představovat, řekněme, ten růstový stimul, o kterém často slyšíme, a kdy by nám naopak mohl ublížit? Je i z tohoto pohledu ten zmíněný rok 2012, řekněme, nejvhodnější?

Miroslav SINGER, viceguvernér České národní banky
--------------------
Tak to my budeme, jak už činíme nějakou dobu, každou, každý rok vyhodnocovat. V tuto chvíli se shodujeme, že v tuhle chvíli nemá cenu z hlediska právě těch přínosů a nákladů startovat ten vstup a současně jsme se s vládou shodli, že je třeba napřed počkat, až se povede reformy přivést do praxe, a pak se teprve bavit o datu tak, aby bylo jasné, že, že se nebavíme o nějakých vzdušných zámcích, jak tomu bylo v minulých letech, kdy ten datum byl, ale nakonec se de facto to, co pro něj bylo potřeba, stejně nedodržovalo.

Václava VAŘEKOVÁ, moderátorka
--------------------
Já už jsem zmínila také nutnost reforem právě před přijetím eura, ale pro to, aby Česká republika mohla euro přijmout, musí také nejdříve vstoupit do takzvaného systému ERM II a minimálně tedy dva roky právě před přijetím jednotné měny v něm setrvat. Po tuto dobu se musí také kurz koruny pohybovat, řekněme, v tom daném rozmezí vůči společné evropské měně. Premiér Mirek Topolánek oznámil, že by do tohoto mechanismu měla Česká republika vstoupit zhruba za dva roky, tedy v roce 2009. Můžete nám říci, jak právě naše fungování v tomto systému ovlivní právě přijímání reforem, protože ty termíny vycházejí tak zhruba shodně.

Miroslav SINGER, viceguvernér České národní banky
--------------------
Takto. Systém ERM II je určitý kurzový mechanismus, ze kterého my se pak nemůžeme odchýlit o víc než o určitou část směrem nahoru či dolů, směrem nahoru, směrem k posílení ještě je to, řekněme, trošku reálnější než k oslabení. Čili my musíme vykázat nějakou kurzovou stabilitu. To už samo o sobě je silný závazek, který nás bude nutit měnit to schéma měnové politiky, byť třeba jenom dílčím, ne úplně, ale prostě my najednou zjistíme, že možná budeme muset intervenovat na trhu s českou korunou, což je věc, kterou jsme přes pět ... nebo pět let nedělali, a, upřímně řečeno, nevidíme k ní moc velký důvod. /Nesrozumitelné/ cílováním inflace, který používáme, se nám zdá být poměrně užitečný a pro ekonomiku přínosný, takže už tento přechod samozřejmě má cenu dělat jenom ve chvíli, kdy budeme vědět, že i ostatní podmínky ve smyslu reforem, ve smyslu nějaké rezervy v rozpočtu, která převezme pro tu ekonomiku tu úlohu tlumiče vnějších nárazů, který dnes má plovoucí kurz, a tak dále, má. Takže ono to je jednak technické, abysme to vůbec udrželi, ale současně je to i o tom, abysme to nedělali zbytečně, zbytečně brzo a nenarazili na nějaké další kritérium v okamžiku, kdy nám to, co do této chvíle máme, slouží poměrně dobře.

Václava VAŘEKOVÁ, moderátorka
--------------------
Poslední otázka. Připravenost ekonomiky je jedna věc, druhou je, řekněme, naše psychická připravenost právě na přijetí eura. Jak podle vás cizí měnu přijmeme?

Miroslav SINGER, viceguvernér České národní banky
--------------------
To já si ... Já nejsem psycholog. Mně se zdá, že Češi, což není ani důvod k nějakému konzervatismu národa, ale spíš to, že ta měna byla poměrně pevnější než ty měny jiných reformujících se nebo transformujících se zemí, stejně tak i inflace byla dlouhodobě nižší, tak oni mají logicky s tou měnou poměrně dobrou zkušenost, a proto jsou asi, se zdá z těch průzkumů, poměrně méně nadšeni na to vstoupit. To je koneckonců situace, která u zavádění eura taky byla. Němci byli k euru skeptičtější než Italové, kteří samozřejmě se vlastní měny vzdali docela s nadšením. Zdá se mi, že tenhlensten faktor tu může hrát určitou roli, ale já se přiznám, že pro mě je to spíš ekonomická, ekonomická úvaha než nějaká psychologizující.

Václava VAŘEKOVÁ, moderátorka
--------------------
To byl viceguvernér České národní banky Miroslav Singer. Díky za váš čas a na slyšenou. Hezký večer.

Miroslav SINGER, viceguvernér České národní banky
--------------------
Děkuji. Na slyšenou.