Související odkazy

Autorské články a rozhovory s představiteli ČNB z dalších let

Profil - Zdeněk Tůma, guvernér České národní banky

(ČT 1 24.10.2007, rubrika: 05:59 Dobré ráno s Českou televizí)

 

David BOREK, redaktor
--------------------

Hezké ráno. Vítám vás u rubriky Profil, jejímž hostem je dnes guvernér České národní banky Zdeněk Tůma. Hezký den.

 

Zdeněk TŮMA, guvernér České národní banky
--------------------

Dobré ráno.

 

David BOREK, redaktor
--------------------

Pro diváky možná upozornění, v příštích minutách zkusíme probrat tyto témata s mým hostem. Jak porostou v příštích letech Čechům platy, jak poroste nebo bude klesat česká koruna, i když si myslím, že bude spíš růst a třetí téma, rozpočet. Jak vypadá český rozpočet na příští rok a jak ovlivní životy obyvatel této země. Pane guvernére, vítejte v našem pořadu a začneme platy, protože určitě každého zajímá, jak vypadá jeho výplatní páska. Vy jako ekonom a samozřejmě jako guvernér České národní banky, co byste řekl hypotetickému divákovi, který ví, že má podstatně nižší plat než jeho německý kolega a přesto má pocit, že jeho produktivita práce a jeho pracovní tempo, nasazení není zas o tolik nižší než pracovní tempo obyvatel Spolkové republiky Německo?

 

Zdeněk TŮMA, guvernér České národní banky
--------------------

No, máme samozřejmě nižší platy než ve vyspělejších zemích, jako je například Německo, ale máme také nejenom nižší cenovou hladinu. Takže pokud se porovnává ekonomická úroveň zemí, tak to neznamená, že se vezme plat a vynásobí se kurzem, ale bere se to v takzvané paritě kupní síly, to znamená, porovnává se, kolik si můžeme za náš plat koupit a tady my patříme mezi poměrně bohaté země a v tomto srovnání, které ekonomicky dává daleko větší smysl, tak se pohybujeme nad sedmdesáti procenty evropského průměru. Oproti Německu to bude trošku méně, protože Německo zase patří mezi ty vyspělejší země, ale my patříme mezi poměrně bohaté země, už jsme předstihli země jako třeba Portugalsko, to znamená, ty země, které patří mezi ty v uvozovkách trochu chudší uvnitř Evropské unie.

 

David BOREK, redaktor
--------------------

Přesto když se mluví o dohánění, platovém dohánění těch opravdu nejbohatších států západní Evropy, tak padají leckdy časové termíny, které sahají dost často i za životní cyklus jedné generace? Co byste doporučil lidem, kteří mají pocit, nebo co byste poradil, jak byste uklidnil lidi, kteří mají pocit, že nechtějí čekat dvacet let na to, až se platy srovnají a mají pocit, že když ekonomika roste tak, jak roste česká ekonomika, tak by ty platy mohly růst daleko rychleji.

 

Zdeněk TŮMA, guvernér České národní banky
--------------------

No, podívejte se, pokud by někdo měl takový pocit, tak dneska máme volný pohyb služeb práce, kapitálu, takže klidně člověk může odejít pracovat někam jinam, i když dodnes platí určité restrikce, takže ten volný pohyb neplatí stoprocentně, ale většina zemí dneska už Evropské unii žádné restrikce neuplatňuje vůči nám. Ale vážně, já si nemyslím, že bychom jako všichni měli odcházet někam pryč. My doháníme vyspělejší země poměrně rychle a nejedná se pouze o to, jak rychle rostou mzdy, ale také jak se vyvíjí koruna, která dlouhodobě posilovala, a to tempo dohání velmi slušně, česká ekonomika je ve velmi slušné kondici a dá se říci dneska celosvětově, že zažíváme dekádu, která je, nevím, jestli bezprecedentní, ale podíváme-li se zpátky na poslední desítky let, tak opravdu celosvětově si vedou ekonomiky jak rozvojových zemí, tak i vyspělých zemí velmi dobře a my se v tom vůbec neztrácíme, patříme mezi stabilně rostoucí ekonomiky a ten vyspělý svět opravdu doháníme jako mnoho jiných a ostatních rozvíjejících ekonomik.

 

David BOREK, redaktor
--------------------

Začátek našeho rozhovoru mohl možná působit jako takový nevinný akademický ekonomický seminář, ono to tak nevinné není, protože minulý týden vy jste měl schůzku s českými odbory, které tak trochu sondovaly, jaký bude názor centrální banky a možná vy jste sondoval, jaký bude názor odborů na kolektivní vyjednávání a na růst platů na příští rok. Čeká Českou republiku sezóna stávek, sezóna dramatických kolektivních vyjednávání, sezóna, ve které českým zaměstnancům dojde, že by měli požadovat daleko razantnější růst platů?

 

Zdeněk TŮMA, guvernér České národní banky
--------------------

Tak, to byste se měl zeptat odborových předáků a ne mě. My jsme měli tradiční setkání s odbory, které míváme vždycky na podzim. Pořádáme to už několik let a je to z toho důvodu, co vy jste říkal, my se snažíme prezentovat náš pohled na ekonomiku, rozhodně to neznamená, že bychom chtěli prezentovat nějaké číslo, doporučovali odborům, co by měly požadovat, nechceme být nějakým arbitrem mezi zaměstnavateli a odbory a na druhé straně nás zajímá, s čím odbory do vyjednávání jdou, ale znovu říkám, nejsme žádným arbitrem, takže z toho jednání, které je spíš pracovní jako nemůže vzejít nějaké číslo, o které se odbory potom budou opírat. Ony mají nějaký požadavek.

 

David BOREK, redaktor
--------------------

Oni mají číslo osm, tuším, jak se dívá centrální banka na číslo osm? Chápu, že nebudete chtít být úplně konkrétní, ale zkuste být trochu konkrétní.

 

Zdeněk TŮMA, guvernér České národní banky
--------------------

Jak jsem říkal, nechci být žádným arbitrem, takže nechci schvalovat žádné číslo. Možná jednu věc bych řekl, co vidím jako pozitivní na straně odborů, a to nejenom předpokládám, že to bude letos podobné jako v minulých letech, že odbory jsou si vědomy toho, že tady nelze uplatňovat jedno číslo napříč celou ekonomikou. Ta struktura jednotlivých odvětví, jednotlivých podniků je různá, jednotlivým firmám se různě daří a není možné přijít do firmy a říct, my chceme osm, my chceme, já nevím, jakékoli číslo. Někde ta situace prostě není tak ideální, nicméně rozumím tomu, že vzhledem k tomu, že české ekonomice se daří opravdu dobře, tak odbory se snaží tlačit na poměrně vysoký nominální růst mezd.

 

David BOREK, redaktor
--------------------

Máte pocit, že české odbory se chovají racionálně v tomto ohledu?

 

Zdeněk TŮMA, guvernér České národní banky
--------------------

Ne, vy mě tlačíte do toho, abych byl arbitr, když vám řeknu, že se chovají racionálně, tak jakoby implicitně říkám, že to číslo je v pořádku, ne, já nemůžu opravdu schvalovat nějaké číslo a říkat, že má být takové nebo onaké.

 

David BOREK, redaktor
--------------------

Máte pocit, že strategie odborů, se kterou vyjdou do té podzimní sezóny, myslím tím míra razance v prosazování svých požadavků platových je úměrná té situaci?

 

Zdeněk TŮMA, guvernér České národní banky
--------------------

Já nevím, jaká bude míra razance, odbory zatím mají nějaké číslo a ...

 

David BOREK, redaktor
--------------------

Oni vám asi řekli své základní postuláty a to, na čem budou trvat bezpodmínečně.

 

Zdeněk TŮMA, guvernér České národní banky
--------------------

Řekli to, co vy jste říkal, že jejich představy osm procent a jestli na tom budou trvat bezpodmínečně, to já nevím, to se skutečně musíte ptát jich a ne mě.

 

David BOREK, redaktor
--------------------

Máte pocit, že české odbory aspoň za minulé roky byly možná až příliš mírné, protože přece jenom ve srovnání s extrémním příkladem, jako je Francie, Česká republika zas tolik velkých stávek nezažila.

 

Zdeněk TŮMA, guvernér České národní banky
--------------------

No, tak v tomhle směru jsem rád, že nejsme Francie. Přece jenom jakákoli stávka znamená náklady pro ekonomiku jako celek, popřípadě pro tu firmu, kde stávka probíhá a znovu říkám, podíváme-li se řadu let zpátky na celou dekádu, tak česká ekonomika roste velmi slušně a spolu s tím rostou i mzdy koneckonců.

 

David BOREK, redaktor
--------------------

Máte pocit, že české odbory jsou zpolitizované, protože přece jenom jim šéfuje senátor ČSSD a teď vládne středopravicová vláda, máte pocit, že jsou racionální a teď se nebavíme o platech, nebavíme se o číslech v platu, bavíme se o jejich vyjednávací strategii, jestli, a to slovo racionální bych vrátil do hry, byť už ne vztaženo ke konkrétní cifře.

 

Zdeněk TŮMA, guvernér České národní banky
--------------------

Podívejte se, já nejsem politický analytik, takže se nebudu vyjadřovat ke strategii odborů.

 

David BOREK, redaktor
--------------------

Možná ještě u platů bych zůstal, ale jenom opravdu krátce, co je tak strašného na vyšší inflaci, kterou občas straší ekonomové v případě, že by čeští zaměstnanci opravdu dosáhli výrazného zvýšení platů? Údajně má hrozit inflace. Máme se jí bát?

 

Zdeněk TŮMA, guvernér České národní banky
--------------------

Inflace hrozit, já bych nepoužíval asi slovo hrozit,konstatujme, že dojde k určitému nárůstu inflace, nárůstu cenové hladiny, my ovšem upozorňujeme na to, že půjde o jednorázový nárůst, který je spojen s úpravou nepřímých daní, víme, že se bude zvyšovat daň z přidané hodnoty, dojde k úpravě regulovaných cen, dlouhodobě jsou u nás regulované nájmy a dlouhodobě velký tlaky mezinárodní, že by mělo dojít k uvolnění, k čemuž dochází, to znamená, povede to krátkodobě k vyšší inflaci, podle našeho názoru by měla poměrně rychle odeznít, a proto říkáme, že tohle je třeba vzít v úvahu. Koneckonců i při těch mzdových vyjednáváních. Já teď nechci říkat žádné číslo, protože shodou okolností jsme těsně před publikací naší nové prognózy, ve čtvrtek máme jednání, přijdeme s novou prognózou, co lze říct, že nadále budeme předpokládat stejně jako v naší minulé prognóze z července, že inflace se bude v nejbližších měsících a v příštím roce zvedat, ale znovu říkám, předpokládáme, že dojde opět ke korekci a v tom horizontu dvanácti měsíců budeme směřovat zpátky k našemu cíli, který teď je na úrovni tří procent, podotýkám, jsme ještě pod třemi procenty a dlouhodobě hodláme směřovat na úroveň dvou procent. Takže říkáte, hrozit inflace, já bych to slovo hrozit nepoužíval, protože se bavíme o číslech, jestli inflace je dvě a půl, tři a půl, čtyři procenta, pravda je, že v důsledku těch jednorázových změn může dojít k nárůstu inflace během příštího roku.

 

David BOREK, redaktor
--------------------

A pravda je také, že pokud ta inflace bude, jak jste řekl, přes čtyři procenta, tak to znamená, laicky řečeno, že čtyři procenta jakéhokoli platového růstu požere jenom inflace, jenom to, že zboží v obchodech a služby budou dražší.

 

Zdeněk TŮMA, guvernér České národní banky
--------------------

Bezpochyby, ale znovu říkám, je třeba vzít v potaz to, že půjde o jednorázový posun cenové hladiny a nemělo by to vést k ovlivnění toho, co pro nás je důležité, inflačních očekávání, která jsou u nás dlouhodobě zakotvená velmi slušně.

 

David BOREK, redaktor
--------------------

Pojďme jenom krátce na českou korunu, která se v posledních týdnech, možná v posledních letech tak občas chová, jako by se utrhla ze řetězu, teď je to zejména vůči dolaru, ale i vůči euru dost razantní posilování. Co říkáte na aktivity například Svazu průmyslu a dopravy, který chce právě kvůli tomuto posilování koruny daleko rychleji zavést v Česku euro tak, aby české firmy už nemusely se každý den budit s tím, jak ten kurz české koruny se najednou zase vyvíjí?

 

Zdeněk TŮMA, guvernér České národní banky
--------------------

Ta pozice Svazu průmyslu a dopravy je vcelku pochopitelná, zejména zpracovatelský průmysl, který hodně vyváží, tlačí na co největší stabilitu, my se musíme rozhodnout, jakou měnovou politiku chceme dělat, euro je potom druhá věc, hned se k tomu dostanu. V devadesátých letech jsme měli politiku takzvaného pevného kurzu, který byl udržován na určité úrovni, nicméně to neznamená, že se můžeme zbavit kurzového rizika. Dneska se snažíme mít dobře zakotvené inflační očekávání, což vede k určité fluktuaci, k určitému kolísání kurzu, na druhé straně česká ekonomika má největší podíl zahraničního obchodu s Evropskou unií, to znamená, s eurozónou, to znamená, pro nás je klíčový vztah k euru a ten je daleko stabilnější než dolar. Samozřejmě to, co se děje s dolarem v posledních letech má potom strukturální dopady i na českou ekonomiku, protože ti vývozci, kteří vyvážejí do dolarové oblasti, jsou pod obrovským tlakem, to je bezpochyby pravda, nicméně na druhou stranu české autority, ať už se jedná o centrální banku nebo českou vládu těžko může ovlivnit kurz dolaru, takže já těžko budu domlouvat šéfovi americké centrální banky, aby něco dělal s dolarem. Možná důležité je uvědomit si, že opravdu ten vývoj, to posilování koruny je hodně dáno v posledních letech tím pádem dolaru vůči euru, je daleko stabilnější.

 

David BOREK, redaktor
--------------------

Možná na závěr jednovětá odpověď, včera schválila sněmovna v prvním čtení rozpočet, schodek jednasedmdesát miliard korun na příští rok, je to pro centrální banku dobré, špatné?

 

Zdeněk TŮMA, guvernér České národní banky
--------------------

Je to to, co se předpokládalo, dochází ke stabilizaci a k určitému snížení oproti letošnímu roku. My jsme říkali, rádi bychom, kdyby vláda byla ambicióznější, nicméně je dobře, že se děje aspoň toto.

 

David BOREK, redaktor
--------------------

Mým hostem byl guvernér České národní banky Zdeněk Tůma. Děkuji.

 

Zdeněk TŮMA, guvernér České národní banky
--------------------

Já také děkuji.