Související odkazy

Autorské články a rozhovory s představiteli ČNB z dalších let

ČNB povolila první privátní fond kvalifikovaných investorů

Pavlína Bolfová (Euro 23.7.2007 strana 6, rubrika: Dopisy)

 

V článku nazvaném "ČNB povolila první privátní fond kvalifikovaných investorů' ze dne 9. 7. 2007 týdeník EURO mimo jiné uvádí, že "o založení těchto fondů v České republice usiluje mnoho žadatelů, nicméně ČNB doposud všechny (asi deset) odmítala'. Taktéž v rubrice Palubní deník se v nepodepsaném příspěvku pod názvem "Chce to kvalifikaci' uvádí: "Do letošního července žádná soukromá osoba se svojí žádostí u České národní banky neuspěla. Regulátor trhu se totiž velmi bránil takový fond povolit a odmítl už deset žádostí o licenci. Jako by nadržoval komerčním bankám, které vše mají samozřejmě jednodušší, jelikož si už licenčním řízením u ČNB několikrát prošly a jsou ze zákona regulované.' Obě tato tvrzení jsou v příkrém rozporu s realitou. Dosud byly podány pouze tři žádosti o povolení k činnosti investičního fondu kvalifikovaných investorů, jehož zakladatelem jsou soukromé osoby. V jednom případě ČNB povolení udělila a zbývající dvě správní řízení ještě nebyla pravomocně ukončena. Žádná žádost nebyla zamítnuta a proti deseti žádostem uvedeným v článku jich ČNB reálně obdržela o sedm méně. V tomto kontextu ČNB považuje tvrzení ohledně uvedené možnosti " nadržování' komerčním bankám za zcela neodůvodněné, nepodložené a matoucí. Zákon o kolektivním investování nerozlišuje, zda je zakladatelem investičního fondu kvalifikovaných investorů bankovní, či nebankovní subjekt, a ČNB tedy nemůže činit rozdíly v rámci vedených správních řízení. Z věcného hlediska je třeba také upozornit, že nelze směšovat průběh licenčního řízení samosprávného investičního fondu založeného soukromými subjekty a podílového fondu kvalifikovaných investorů (tedy bez právní subjektivity), který je zakládán fungující a již licencovanou investiční společností. Dále je v článku zmíněno, že se "jedná se o možnost, kdy kterýkoliv nebankovní subjekt může takový fond založit, investovat do něj a jeho veškeré investice budou zdaněny jen pětiprocentní sazbou', respektive že výhodný režim investic ve fondu kvalifikovaných investorů se kromě realitních investic týká i ostatních investic. Česká národní banka upozorňuje na své Úřední sdělení ze dne 12. ledna 2007 k některým otázkám kolektivního investování v souvislosti s novelou zákona o kolektivním investování, kde z článku VII vyplývá, že přípustné druhy majetku fondu kvalifikovaných investorů nejsou zcela bezbřehé.