Související odkazy

Autorské články a rozhovory s představiteli ČNB z dalších let

Vývoj kurzu koruny

Z. Tůma, guvernér ČNB hostem pořadu ČT 2 "21"

(ČT 2 - 21:00 "21", 1.7.2002)

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Po krátkém období klidu česká měna opět přitahuje pozornost obchodníků. I dnes posunula své maximum k euru o deset haléřů, na dvacet devět korun a deset haléřů za euro. V minulém týdnu poprvé od roku 1998 prolomila hranici třiceti korun za dolar. Exportéři, pro které rychlé posilování koruny znamená mnohdy existenční problémy, říkají, že vláda spolu s centrální bankou problém podcenila.

Lenka JAVŮRKOVÁ, redaktorka

Signálem toho, že naše zboží je na zahraničním trhu kvůli silné koruně méně prodejné, jsou údaje o zahraničním obchodu. Ten skončil v květnu propadem téměř dvanáct miliard korun. Dopady rychlého posunování podle ekonomů můžeme brzy pocítit všichni.

Pavel SOBÍŠEK, ekonom

Řada menších společností bude krachovat, poroste nezaměstnanost, bude se snižovat export a výroba, v konečném důsledku vznikne problém i pro státní rozpočet.

Josef KOVALOVSKÝ, analytik finančních trhů

Ve velmi krátké době by z ekonomického cyklu mohla vypadnout část podniků.

Lenka JAVŮRKOVÁ, redaktorka

Exportérům už pomohla v dubnu centrální banka tím, že snížila úrokové sazby. Tlak na růst koruny měl zmírnit i závazek vlády, že smění příjmy z privatizace mimo devizový trh.

Jiří RUSNOK, ministr financí ČR /ČSSD/ /natočeno 23. 5. 2002/

Stát v boji proti té silné koruně vlastně dává na oltář velmi mnoho, že je svým způsobem podporuje a není to příliš vidět.

Lenka JAVŮRKOVÁ, redaktorka

Podle vývozců ale kabinet problém silné koruny podcenil. To, že dohoda o zmrazení privatizačních příjmů nestačí, přiznala minulý týden i centrální banka.

Oldřich DĚDEK, viceguvernér ČNB

Ten problém silné koruny jde ještě nad rámec této dohody, že tato dohoda jako taková nebyla dostatečně razantní, aby ten problém vyřešila.

Lenka JAVŮRKOVÁ, redaktorka

Jen podniky sdružené v Trutnovské výzvě odhadují, že posílení koruny je letos připraví asi o patnáct miliard korun.

BESEDA

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Zdeněk Tůma, guvernér České národní banky, dobrý večer.

Zdeněk TŮMA, guvernér České národní banky

Dobrý večer.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

A Jiří Grund, podnikatel a signatář Trutnovské výzvy, která sdružuje některé české exportéry, dobrý večer.

Jiří GRUND, signatář Trutnovské výzvy, podnikatel

Dobrý večer.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Pane guvernére, ve čtvrtek zasedá bankovní rada. Počítáte s tím, že nějak zakročíte proti silné koruně?

Zdeněk TŮMA, guvernér České národní banky

Tak, vy víte, že my nikdy předem neříkáme, zda zakročíme, anebo ne. Skutečností je, že měnovým otázkám se věnujeme především na pravidelných zasedáních, které jsou vždy poslední čtvrtek v měsíci, což bylo minulý týden a jak víte, tak tam jsme k žádnému opatření nesáhli. Mám na mysli tedy zejména úrokové sazby, že zůstaly nezměněny na stávající úrovni.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Přesto situace se stále vyvíjí, koruna stále posiluje. Myslíte si, že se situace změnila od minulého týdne?

Zdeněk TŮMA, guvernér České národní banky

Koruna se začala pohybovat velice silně, jak bylo řečeno i v úvodním příspěvku po období několikaměsíční stability, a to ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Možná, že to je důvod k přehodnocení názoru pro bankovní radu?

Zdeněk TŮMA, guvernér České národní banky

Můžete být bez pochyb o tom, že my analyzujeme průběžně, co se děje v ekonomice a vždy hledáme dostatečně silné argumenty pro to, abychom tím či oním způsobem zasáhli, ať už se to týká úrokových sazeb, anebo intervencí. Minulý týden jsme hovořili o tom, že inflační rizika jsou nadále spíše směrem dolů, čili ten výhled byl ještě konzervativnější než, řekněme, v době před ..., v květnu a co se týká těch předchozích měsíců, tak je, myslím, ještě v dobré paměti, že poměrně razantně jsme zasáhli v dubnu snížením úrokových sazeb. Rozhodně si nemyslím, že bychom byli v posledních měsících nečinní.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Považujete silnou korunu stále za takzvanou kurzovou bublinu nebo za reálné zhodnocení české ekonomiky? Vy jste se přiklonil spíše k té kurzové bublině před několika týdny, měsíci?

Zdeněk TŮMA, guvernér České národní banky

Já se k ní přikláním stále, ale musíme trochu odlišit období, o kterých mluvíme. Jestliže bychom mluvili o dlouhém období, třeba od roku 1994 do roku 2001, tak celou dobu probíhalo zhodnocování koruny, takzvané reálné zhodnocování koruny, to znamená kombinace rozdílů v mírách inflace u nás a v zahraničí a nominálního kurzu. To zhodnocování bylo zhruba ve výši čtyř až pěti procent ročně. Minulý rok na podzim, někdy v listopadu se to ovšem utrhlo a koruna začala posilovat bezprecedentním tempem a v tomto smyslu my hovoříme o kurzové bublině, nebo minimálně já celkem inklinuji k tomu pojmu, protože takovéto posilování v takto krátkém horizontu je něco, co není podporováno fundamentálním vývojem ekonomiky a takové to tempo by nebylo dlouhodobě udržitelné, což celkem jasně jsme vyjádřili i v našich záznamech z jednání bankovní rady a koneckonců i v našich veřejných vystoupeních.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Pane Grunde, co si myslíte vy? Co si myslíte, je to kurzová bublina? Vlastně, co je nyní sílící česká koruna podle vás?

Jiří GRUND, signatář Trutnovské výzvy, podnikatel

No, já si myslím, že to je jako nesmysl, protože nemá to jako reálný obraz jako výkonnosti, protože naše prostě ekonomika, jak zde bylo jako řečeno, jako roste ročně o tři procenta, o čtyři, jako více ne, čili myslím si, že se jedná o věci, na které musí jako reagovat buďto jako ČNB, anebo tedy Vláda České republiky.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

A myslíte si, že dosud reagovaly dostatečně?

Jiří GRUND, signatář Trutnovské výzvy, podnikatel

Tak, my si myslíme, že ne. Je to otázka tedy diskuse. Já nebudu jako předjímat nic, protože pak jako média řeknou, že jsme mírně nasměrovali jako Českou národní banku, ne, ale chci říci asi prostě ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Ale, co si myslíte, že měla udělat doposud, ne třeba do budoucna, ale co podle vás mohla udělat, aby ta koruna skutečně tak extrémně rychlým tempem nerostla?

Jiří GRUND, signatář Trutnovské výzvy, podnikatel

Já myslím, že bylo jako třeba udělat jako dvě věci. Jako vystoupení třeba jako do médií, mělo být jako jednotné. Když se řekne, že to je jako bublina, tak to mají říkat tedy jako dva, tři, tedy jako všichni, nejenom tedy jako jeden člověk a když už tedy jako zásahy, já si osobně myslím, že jich tedy jako mělo být více, ale to je můj osobní názor.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Prosím.

Zdeněk TŮMA, guvernér České národní banky

Jestli mohu jenom k tomu, zda to říká jeden nebo více lidí, jestliže si vezmete záznamy z jednání bankovní rady, což je názor bankovní rady oficiální, tak tam jasně hovoříme o tom, že se jedná o efekt bubliny, a to v tom smyslu, o kterém jsem mluvil. Zda zásahů mělo být více, je třeba si uvědomit, že každé opatření, které stát v širokém pojetí slova, ať už se jedná o vládu nebo centrální banku, ať už stát cokoli dělá, takže to má potom i efekt na daňové poplatníky. I pan ministr Rusnok v úvodním vystoupení zmínil, že vláda udělala celkem dost a fakt je, že ta ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Ale právě ten příslib, pardon, právě příslib vlády o zmrazení privatizačních výnosů moc nepomohl. Myslíte si, že skutečně to bylo vše? Necítíte vy jako zástupce centrální banky vinu na tom, že ta situace se dále eskaluje?

Zdeněk TŮMA, guvernér České národní banky

Já myslím, tady bych si dovolil nesouhlasit. Já myslím, že ta dohoda je velmi silná a že měla obrovský vliv na kurz a na to, že se poměrně dlouhou dobu stabilizoval. Jinak je potřeba se opravdu dívat na to, co je za tím vývojem, a proč my říkáme, že došlo k tomu efektu bubliny. Není příliš mnoho faktorů, které mohou být za posilováním kurzu. Primárně to musí být síla ekonomiky, růst produktivity a jestliže se podíváme, to jsou měřitelné efekty, jestliže se podíváme na to, jak rychle roste ten domácí segment ekonomiky, tak rozhodně to není tolik, aby to opravňovalo takovéto posilování koruny. Dokonce, zase si troufám tvrdit, že v daném okamžiku to neopravňuje k žádnému posilování kurzu koruny. Ty argumenty se ..., poslední větička, ty argumenty se většinou dneska zakládají na finančních tocích a na veliké poptávce po koruně a tam je to velmi problematické, protože nelze dosáhnout vyrovnaného toku finančních aktiv, to znamená poptávky po koruně a poptávky po euru a pravda je, že v první polovině tohoto roku poptávka po koruně byla větší, což byla i zřejmě ta primární příčina posilování kurzu.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Právě silná koruna může mít negativní dopady na exportéry. Vy zastupujete právě tuto skupinu. Co si o tom myslíte?

Jiří GRUND, signatář Trutnovské výzvy, podnikatel

Já myslím, že to je jako zlé, je to jako zlé, protože jestliže by ten stav, jaký v současné době je, to znamená těch jako dvacet devět korun a deset haléřů na euro, a potom jako na dolar, tak je skutečně otázka toho jako negativního dopadu. Čtyři měsíce /nesrozumitelné/, než to bude znát a může dojít k sociálnímu, jako tedy neklidu, protože ..., k propouštění, pak může být tedy jako značné. My jsme to už říkali před jako několika měsíci, myslím si, že současný vývoj, a z toho jako radost absolutně nemám, nám dal tedy jako zapravdu. Je to tak a je třeba, aby jako vláda především, jako na prvním místě je to vláda, aby tedy jako zasáhla ve smyslu, aby se dostala jako ta naše měna na úroveň, na jakou je tedy nastartována naše výkonnost, to znamená, náš stát je jako výkonný na určité vlastně úrovni a ta jako měna je úplně někde jinde, což myslím, že spolu určitě dohodneme.

Zdeněk TŮMA, guvernér České národní banky

Tak ono to není jenom o kurzu. Bylo zřejmé už koncem minulého roku, že letošní vývoj nebude tak optimistický jako rok předcházející a jako je naše predikce na příští rok. Kombinace zpomalení ekonomiky v západní Evropě a koneckonců i ve světě a silného kurzu nás vedla k tomu, že letošní rok bude přeci jen růst o něco slabší, loni bylo 3,3, na příští rok my předpokládáme něco mezi 3,5 až 4, nebo dokonce o něco více, 3,9 průměr a letos počítáme, že to bude, budeme rádi, když to bude nad 2,5, takže ten efekt tady je a samozřejmě není to jenom o kurzu. Dnešní dny jsou, řekněme, velmi hektické z hlediska dění na devizovém trhu, ale není to jenom koruna.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Děkuji za rozhovor, na shledanou.

Zdeněk TŮMA, guvernér České národní banky

Na shledanou.

Jiří GRUND, signatář Trutnovské výzvy, podnikatel

Na shledanou.