Související odkazy

Autorské články a rozhovory s představiteli ČNB z dalších let

ČNB > Servis pro média > Autorské články a rozhovory > 2002 > Dovoz zboží do České republiky převýšil vývoz

Dovoz zboží do České republiky převýšil vývoz

Rozhovor se Z. Tůmou, guvernérem ČNB

(ČT 2 - pořad "21", 23.1.2002)

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dovoz zboží do České republiky loni převýšil vývoz o 119 miliard korun. Roční schodek zahraničního obchodu se tak oproti předchozímu roku o necelé 2 miliardy zmenšil. V prosinci ale výrazně poklesl export a propad zahraničního obchodu dosáhl rekordní úrovně, téměř 22 miliard korun. Podle analytiků za to může světová hospodářská recese. Export také ztěžuje nadhodnocená koruna, která působí potíže polovině českých vývozců.

Markéta DAŇHELOVÁ, redaktorka
--------------------
Z České republiky se nejvíce vyvážejí automobily, nábytek či spotřební zboží. V loňském roce byl vývoz oproti dovozu nižší o 119 miliard korun, což je o 2 miliardy méně než v roce 2000. Znepokojující je podle ekonomů prosincový výsledek, kdy výrazně poklesl export.

Ivo NEJDL, analytik
--------------------
Ten vývoj odpovídá globální recesi, to znamená, že poptávka v zemích západní Evropy klesá, tudíž i klesá poptávka po českých vývozech.

Markéta DAŇHELOVÁ, redaktorka
--------------------
Na export negativně působí silná koruna. Podle průzkumu agentury CzechTrade to pociťuje téměř 50 % českých vývozců. Naopak 27 % z nich na silné koruně vydělává.

Jan MACH, tiskový mluvčí společnosti CzechTrade
--------------------
A to z toho pohledu, že nejsou pouze čistými exportéry, ale většinu svých vstupů dováží. To znamená, že jsou i importéři, tudíž se jim sníží náklady za dovážené vstupy.

Markéta DAŇHELOVÁ, redaktorka
--------------------
Česká národní banka v pondělí proti silné koruně intervenovala a zároveň snížila základní úrokové sazby. Koruna bezprostředně zareagovala oslabením. Od té doby přesto znovu mírně posiluje. Někteří ekonomové hodnotili intervenci jako slabou a pozdě načasovanou.

Ivo NEJDL, analytik
--------------------
Síla intervence spočívá v překvapení. Tato intervence nikoho nepřekvapila.

Luděk NIEDERMAYER, viceguvernér České národní banky
--------------------
Teď ta koruna oslabí, posílí a bude se jaksi vlnit, to se vždycky stává v takovýchto situacích. Čili znovu opakuji, že si myslím, že hodnocení, jestli ten zásah bude adekvátní nebo ne, se dozvíme spíše až v tom dalším období.

Markéta DAŇHELOVÁ, redaktorka
--------------------
Největší část českého exportu směřuje do Německa. Recesi německé ekonomiky přesto čeští exportéři zatím pocítili méně, než se očekávalo. Na negativní dopad si na sklonku roku stěžovala jen pětina dotázaných firem.

BESEDA

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Zdeněk Tůma, guvernér České národní banky. Dobrý večer.

Zdeněk TŮMA, guvernér České národní banky
--------------------
Dobrý večer.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
A ve studiu je také Martin Tlapa, generální ředitel agentury CzechTrade. Dobrý večer.

Martin TLAPA, generální ředitel společnosti CzechTrade
--------------------
Dobrý večer.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
My jsme slyšeli, že schodek zahraničního obchodu skončil podobně jako předloni, nicméně důležitý je ten propad během prosince. Podle ekonomů je to kvůli světové recesi, především problémům Německa. Nejde ale o nějaký předzvěst dlouhodobějších problémů i pro Česko?

Martin TLAPA, generální ředitel společnosti CzechTrade
--------------------
No, tak ta čísla za prosinec ještě uvidíme, kolik jsou, protože zřejmě ty 2 miliardy na tom dovozu udělaly dovozy letadel, takže ten deficit prosince bude lepší, než se dneska očekává. A je tam určitě patrný vliv německé recese na řadu českých exportérů. Ale, co je podstatné, když se podíváme na celá čísla zahraničního obchodu, tak řadě českých firem se daří překonat tu recesi z Německa a najít nové trhy v Evropě. My jsme si v loňském roce zlepšili bilanci obchodů u dvanácti z dvaceti hlavních obchodních partnerů. To svědčí o konkurenceschopnosti našeho zboží a o tom, že české podniky dokáží najít nové trhy i za této situace.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Bude, řekněme, příznivý stav české ekonomiky trvat i nadále?

Zdeněk TŮMA, guvernér České národní banky
--------------------
Otázka je, co bychom měli na mysli u příznivého stavu české ekonomiky, ale já se ...

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jakou očekáváte recesi hospodářství?

Zdeněk TŮMA, guvernér České národní banky
--------------------
Vyhlídky jsou dobré a zatím se to zpomalení, celosvětové zpomalení daří překonávat poměrně dobře. Není to ovšem otázka vývozu a obchodní bilance jako takové, ale zejména velmi silného růstu domácí poptávky, a to jak v oblasti investic, tak spotřeby domácností.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak dlouho mohou trvat problémy podniků, pokud nastane taková situace, jak odhaduje guvernér centrální banky a také podle vašich odhadů? Myslíte si, že se zahraniční obchod bude vyvíjet kladným směrem?

Martin TLAPA, generální ředitel společnosti CzechTrade
--------------------
No, tak především ta letošní dynamika, 13% nárůst vývozu, myslím si, že za situace, která byla v letošním roce, je velmi příznivá. Nezapomínejme, že vlastně řada českých podniků čelila na začátku roku vysokým cenám ropy a ve druhé polovině silné koruně a recesi v západní Evropě. To znamená, že svědčí to o tom, že české podniky jsou v zásadě schopné se s tímto tlakem vyrovnávat a najít nové trhy. My očekáváme, že i ten letošní vývoz bude okolo těch 13 % a že se postupně budeme vypořádávat i s tou recesí v Německu, která by nemusela mít tak dlouhé očekávání. Zdá se, a to je také podstatné pro české vývozy, že se možná zlepší situace i v Severní Americe, která jsou podstatným trhem pro řadu českých vývozců.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vývozcům práci komplikuje silná koruna, neoslabila ani po zveřejnění dnešních výsledků, ani po vaší předchozí intervenci. Jak jste spokojeni s jejím stavem a výsledky?

Zdeněk TŮMA, guvernér České národní banky
--------------------
S vývojem koruny, tam je to trošku složitější, protože my jsme reagovali především na zpřísnění měnových podmínek. To není jenom o kurzu. Pro nás je kurz jedna z významných veličin. I z toho, co říkal pan generální ředitel Tlapa, i z vašeho příspěvku je zřejmé, že česká ekonomika je velmi otevřená, kurz je veličinou významnou. I pro nás je významnou, ale nikoliv jedinou. Takže říkám, je to významný parametr. My máme něco, co se nazývá index měnových podmínek, a to znamená, že závisí na kombinovaném vlivu úrokových sazeb a kurzu. Problémy ...

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jistě, přesto ale jste kritizováni právě za tu intervenci, která podle některých ekonomů byla neúčinná, protože nebyla příliš překvapivá, byla špatně načasovaná.

Zdeněk TŮMA, guvernér České národní banky
--------------------
Hned se k tomu dostanu. Problém spočíval v tom, že došlo ke skokovitému zpřísnění měnových podmínek právě vlivem kurzu, čili my jsme reagovali na tento výkyv v kurzu, na zpřísnění měnových podmínek. Co se týká načasování, já se nedomnívám, že bylo špatné. Jak říkám, byl to skokovitý vliv kurzu a další problém byl v tom, že došlo k jisté distorzi na devizovém trhu. Trh očekával ...

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co to znamená, pane guvernére?

Zdeněk TŮMA, guvernér České národní banky
--------------------
Distorze znamená jakoby zkreslení trhu, problém v jeho fungování. Trh očekával, že tam vstoupí ...

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nicméně, co je důležité, ta distorze a vaše kroky nebyly tak účinné, jak si možná centrální banka představovala. Co plánujete do budoucna?

Zdeněk TŮMA, guvernér České národní banky
--------------------
Tam byly dvě důležité věci. Nebyla to intervence samotná. Já se domnívám, že významnější než intervence byla dohoda s vládou. Protože to znamenalo, že velká část prostředků vůbec nevstoupí na devizový trh, takže to je to nejvýznamnější. A my jsme se snažili dát jasný signál, že by mělo dojít k relativně významné korekci a k té skutečně došlo, takže to není pravda, že by byla neúčinná. Naopak trh se stabilizoval v posledních dnech a myslím, že to je v pořádku.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dohoda s vládou předpokládá opatření, chování obou stran v nějakém delším časovém horizontu. Česká národní banka a aktuální stav koruny, jaké předpokládáte další kroky?

Zdeněk TŮMA, guvernér České národní banky
--------------------
Já myslím, že to je velmi dobrá otázka, protože to není o tom, jak vypadá koruna dnes, jak vypadala před hodinou, jak bude vypadat zítra. Všechny ty akce, které jsme udělali, ať už je to dohoda s vládou, zásah na trhu, nebyla to jenom intervence, ale i přizpůsobení úrokových sazeb, to je o dlouhodobějším výhledu. My se díváme poněkud dále než na příští týden.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
To znamená, že například do příštího týdne nebudete zasahovat?

Zdeněk TŮMA, guvernér České národní banky
--------------------
To já nemohu říci, že nebudeme zasahovat, nicméně příští týden máme pravidelné jednání, které se bude věnovat měnovým otázkám. Budeme publikovat novou prognózu, která bude klíčová pro další rozhodování centrální banky.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Podle vašeho průzkumu silná koruna negativně ovlivnila asi polovinu českých vývozců. Nedonutí je tato situace na druhou stranu k určité efektivnosti, úsporným opatřením? Není na tom něco pozitivního?

Martin TLAPA, generální ředitel společnosti CzechTrade
--------------------
No, já především bych chtěl říci, že myslím si, co je podstatné kromě té intervence, byl krok České národní banky o snížení úrokových sazeb. To je opatření, které je vysloveně proexportní a myslím si, že by mělo zaznít, protože umožnilo se zvýšit přístup podniků ke kapitálu.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
To znamená, že také úrokové sazby v kombinaci s kurzem ovlivňují ...

Martin TLAPA, generální ředitel společnosti Czech Trade
--------------------
Určitě zlevnění úvěrů pro podnikání, provozní úvěry, protože to snížení úrokových sazeb se samozřejmě promítne do komerčních bank. Takže to je podstatná věc. Pokud jde o úrokové sazby, tak co trápí exportéry, je, že vlastně nemají odhad, jak se bude vyvíjet ten kurz koruny. To je možná ještě podstatnější než samotná jeho hodnota. Prostě proti tomu pohybu se dá zajišťovat a české podniky by se měly zajišťovat více, než dosud to činí.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak to mají podnikatelé provést? Jak se zajišťovat například proti posilování koruny?

Martin TLAPA, generální ředitel společnosti CzechTrade
--------------------
To jsou klasické bankovní operace tím, že vlastně si mohou vyjednat kontrakty a dohodnout vlastně kurz, který bude ke dni splácení, anebo využít bankovních operací a odprodávat pohledávky a řadu dalších kroků. Samozřejmě to je na tom, aby konzultovali tento postup se svojí bankou. Takže ta možnost tohoto kroku tady je. Já si myslím, že pokud jde o ty vývozce, tak myslím si, že podstatné na tom je to, že ten vliv kurzů je právě v té nejistotě toho pohybu do budoucna.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pánové, děkuji za návštěvu, děkuji za informace. Hezký večer.

Zdeněk TŮMA, guvernér České národní banky
--------------------
Na shledanou.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Na shledanou.

Martin TLAPA, generální ředitel společnosti CzechTrade
--------------------
Na shledanou.