Poštovní ústředí ČNB

Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

tel.: 224 411 111
fax: 224 412 404

 

IČO 48136450

Zelená linka

tel.: 800 160 170

Adresa podatelny ČNB

Česká národní banka
Senovážná 3
115 03 Praha 1

 

Úřední hodiny podatelny:

Po - Čt: 8:00 - 16:15 hod.
Pá: 8:00 - 15:00 hod.

Ostatní kontakty

Pobočky ČNB

Územní pracoviště ústředí umístěná mimo Prahu

ČNB > Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Formuláře pro komunikaci s Českou národní bankou.

Česká národní banka předpokládá vyřízení zaslaného podání zpravidla do 30 dnů ode dne doručení, nestanoví-li zákon lhůtu jinou. Česká národní banka nevyřizuje anonymní podání, opakovaná podání a jinak nestandardní podání např. nesrozumitelného anebo zmatečného obsahu, obsahující vulgární výrazy nebo zaslané pouze na vědomí.

Podání je možné České národní bance doručit rovněž osobně do podatelny v Praze 1, Senovážná 3, zaslat poštou na adresu Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, lze je také doručit faxem na č. +420 224 412 922, případně v elektronické podobě do elektronické podatelny podatelna@cnb.cz nebo do datové schránky ID: 8tgaiej.

Formulář podání dotazu, podnětu, stížnosti, upozornění

Prostřednictvím tohoto formuláře je možné elektronicky podávat dotazy související s působností České národní banky, dále pak podněty upozorňující na možná porušení povinností při poskytování služeb na finančním trhu osobami, nad nimiž Česká národní banka vykonává dohled (tj. zejména bankami, družstevními záložnami, ostatními poskytovateli platebních služeb, pojišťovnami, obchodníky s cennými papíry, investičními společnostmi a investičními fondy, penzijními společnostmi, pojišťovacími a investičními zprostředkovateli, směnárníky). Tento formulář není určen k výkladu a aplikaci právních předpisů na finančním trhu.

Česká národní banka přijímá prostřednictvím tohoto formuláře také stížnosti na porušení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, o platebních službách na vnitřním trhu, ze strany poskytovatelů platebních služeb.

Formulář pro zadání odborných regulatorních dotazů

Prostřednictvím tohoto formuláře je možné elektronicky zasílat dotazy směřující k výkladu nejasných právních předpisů upravujících oblast finančního trhu nebo významných pro činnost podléhající dohledu České národní banky.