Databáze

(Tato periodika jsou přístupná pouze z odborné knihovny ČNB, nikoli z tohoto webu) 
Business Source Corporate
 - abstrakty a plné texty článků z časopisů a výkumných zpráv o ekonomické situaci zemí, firem i situaci na trhu
Direction of Trade Statistics on CD-ROM
- statistická data o exportu a importu přibližně 180 zemí od roku 1980
EconLit
- záznamy a vybrané abstrakty ze světové ekonomické literatury od roku 1969 (časopisecké články, kapitoly knih a přednášky z konferencí o historii ekonomiky, ekonomických teoriích, mezinárodní, regionální a městské ekonomice a souvisejících oborech)
International Financial Statistics on CD-ROM
- měsíčně aktualizovaná statistická data potřebná pro analýzu problému mezinárodních plateb, inflace a deflace, t.j. data o směnných kurzech, mezinárodní likviditě, penězích a bankovnictví, úrokových sazbách, cenách produkci, mezinárodních transakcích, vládních účtech a národních účtech
JSTOR Business Collection
- přístup do plných textů starších čísel časopisů (dvou až pětileté zpoždění) z oblasti ekonomie, financí a managementu. Většina titulů je zachycena od prvního ročníku  
ScienceDirect: Subject Collection Economics, Econometrics, and Finance
- abstrakty a plné texty článků z časopisů společnosti Elsevier, většinou od prvního ročníku