ČNB > Knihovna ČNB > Informační zdroje

Informační zdroje

  • Neperiodické publikace - 65 000 svazků (monografie a výzkumné zprávy, učebnice, skripta, encyklopedie, výkladové a jazykové slovníky aj.) především z oblasti ekonomie, bankovnictví a práva. Výběrově je zastoupena matematika, statistika, informační technologie, politika, problematika EU a dějiny. Přibližně 60% fondu je v češtině, 30% v angličtině a 10% tvoří ostatní jazyky (němčina, francouzština). 

  • Tištěná periodika  - přes 500 titulů  současných i historických českých a zahraničních tištěných periodik - noviny, odborné časopisy, výroční zprávy, bulletiny, výzkumné zprávy a další publikace finančních institucí (centrálních bank, komerčních bank, spořitelen), mezinárodních organizací (MMF, BIS, ECB, Světová banka, OSN, EU, OECD) a výzkumných organizací.

  • Elektronická periodika - tato periodika jsou přístupná pouze z odborné knihovny ČNB, nikoli z tohoto webu.

  • Databáze - databáze s přístupem přes internet nebo na CD ROM (plnotextové, bibliografické, faktografické, číselné). Přístup do těchto databází je možný pouze z odborné knihovny ČNB, nikoli z tohoto webu)