Výkazy

Pro účely statistiky platební bilance jsou České národní bance předkládány následující okruhy výkazů: