ČNB > Statistika > SDAT > Pozvánka na setkání s oborovými asociacemi

Pozvánka na setkání s oborovými asociacemi

Setkání se koná 2. října 2018 od 9:00 hodin v Kongresovém centru ČNB (velký sál) budovy Plodinové burzy (vchod ze Senovážného náměstí 30) a jsou na něj pozváni zástupci všech příslušných oborových asociací.

V průběhu setkání budou účastníci seznámeni s konceptem systému SDAT, souvisejícími základními informacemi a dále s návrhem harmonogramu implementace a přechodu jednotlivých oblastí výkaznictví ze starého na nový sběrný systém. Důležitým tématem bude rovněž nastavení způsobu a formy komunikace mezi oborovými asociacemi a ČNB v období do zahájení vykazování v SDAT.

Za přínosnou považujeme i případnou společnou účast zástupců oborových asociací a příslušných dodavatelů sw řešení pro oblast výkaznictví do ČNB.