ČNB > Statistika > Předpisy ke statistice ČNB > Vybrané předpisy vztahující se ke statistice platební bilance

Vybrané předpisy vztahující se ke statistice platební bilance

Upozornění: níže uvedené znění právních předpisů je pouze zněním k informaci. Jediným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné v tištěné podobě ve Sbírce zákonů nebo ve Věstníku ČNB.