ČNB > Statistika > Statistika platební bilance > Platební bilance – měsíční > Vývoj platební bilance – komentář

Vývoj platební bilance

Srpen 2014

Data platební bilance za srpen jsou prezentována podle pátého vydání manuálu platební bilance Mezinárodního měnového fondu. Současně byla zveřejněna časová řada statistik platební bilance zpětně od roku 1993 v metodice šestého vydání manuálu platební bilance Mezinárodního měnového fondu v databázi ARAD. Zveřejnění dat v metodice nového manuálu platební bilance bylo avizováno na webu ČNB a na tiskové konferenci dne 16. září 2014. Přechod na nový statistický standard v zemích EU v roce 2014 je koordinován ECB a Eurostatem. V dalším období budou data publikována podle harmonogramu uveřejňování údajů ČNB jen v metodice šestého vydání manuálu platební bilance.

XXX

Pasivum běžného účtu platební bilance dosáhlo v srpnu 15,5 mld. Kč. Bilance zboží a služeb byla aktivní ve výši 9,6 mld. Kč. V srpnu byly vyplaceny dividendy ve výši 16,8 mld. Kč. V běžných převodech je zahrnuto pasivní saldo převodů z ČR do rozpočtu EU ve výši 0,2 mld. Kč. Pasivní saldo běžného účtu v ročním úhrnu v posledních měsících přešlo do aktiva.

Běžný účet
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 1 – Běžný účet

Příliv kapitálu na finančním účtu v metodice ECB činil 11,5 mld. Kč. Saldo přímých zahraničních investic bylo aktivní ve výši 8,1 mld. Kč, z toho saldo reinvestovaného zisku činilo 7,4 mld. Kč. Aktivní saldo přímých investic v ročním úhrnu v posledních měsících roste. Saldo odlivu portfoliových investic bylo ovlivněno zejména zvýšením investic rezidentů do zahraničních majetkových a dluhových cenných papírů a snížením držby rezidentských cenných papírů v portfoliu zahraničních investorů. Aktivní saldo portfoliových investic v ročním úhrnu v posledních měsících přešlo do pasiva.

Vývoj přímých a portfoliových investic
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 2 – Vývoj  přímých a portfoliových investic

Saldo ostatních investic bylo aktivní v objemu 10,4 mld. Kč. Příliv kapitálu byl ovlivněn především změnou krátkodobé pozice bank vůči zahraničí. Saldo transakcí pro klienty ČNB vedlo (po vyloučení kurzových rozdílů) ke snížení devizových rezerv o 2,9 mld. Kč.