ČNB > Statistika > Statistika platební bilance > Platební bilance – měsíční > Vývoj platební bilance – komentář

Vývoj platební bilance

Březen 2015

Aktivum běžného účtu platební bilance dosáhlo v březnu 26,7 mld. Kč, vlivem aktiva bilance zboží a služeb. Bilance prvotních důchodů byla pasivní v objemu 23,9 mld. Kč. V březnu byly vyplaceny dividendy ve výši 22,8 mld. Kč. V prvotních a druhotných důchodech je zahrnuto aktivní saldo převodů z rozpočtu EU do ČR ve výši 24,4 mld. Kč. Na kapitálovém účtu jsou zahrnuty příjmy z rozpočtu EU v objemu 22,1 mld. Kč. Aktivní saldo běžného účtu v ročním úhrnu v posledních měsících pozvolna roste.

Běžný účet
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 1 – Běžný účet

Odliv kapitálu na finančním účtu (čisté půjčky do zahraničí) činil 19,6 mld. Kč, vzhledem k vyššímu nárůstu aktiv než byl růst pasiv vůči zahraničí. Saldo přílivu přímých zahraničních investic bylo 13,1 mld. Kč, z toho saldo reinvestovaného zisku činilo 3,3 mld. Kč. Saldo přílivu přímých investic (čisté výpůjčky ze zahraničí) v ročním úhrnu v posledních měsících stagnuje. Saldo odlivu portfoliových investic ve výši 4,3 mld. Kč (čisté půjčky do zahraničí) bylo ovlivněno zvýšením investic rezidentů do nerezidentských cenných papírů. Saldo portfoliových investic v ročním úhrnu vykazuje pozvolné zvyšování odlivu kapitálu (čisté půjčky do zahraničí).

Vývoj přímých a portfoliových investic
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 2 – Vývoj  přímých a portfoliových investic

Saldo ostatních investic vykázalo odliv kapitálu (čisté půjčky do zahraničí) v objemu 27,4 mld. Kč. Odliv kapitálu byl ovlivněn především zvýšením aktiv nebankovních subjektů vůči zahraničí. Saldo transakcí pro klienty ČNB vedlo (po vyloučení kurzových rozdílů) ke zvýšení devizových rezerv o 3,2 mld. Kč.