ČNB > Statistika > Statistika platební bilance > Platební bilance – měsíční > Vývoj platební bilance – komentář

Vývoj platební bilance

Květen 2014

Aktivum běžného účtu platební bilance dosáhlo v květnu 9,0 mld. Kč. Bilance zboží a služeb byla aktivní ve výši 25,6 mld. Kč. V květnu byly vyplaceny dividendy ve výši 13 mld. Kč. V běžných převodech je zahrnuto aktivní saldo převodů do ČR z rozpočtu EU ve výši 8,3 mld. Kč. Pasivní saldo běžného účtu v ročním úhrnu v posledních měsících přešlo do aktiva.

Běžný účet
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 1 – Běžný účet

Příliv kapitálu na finančním účtu v metodice ECB činil 10,9 mld. Kč. Saldo přímých zahraničních investic bylo aktivní ve výši 16,7 mld. Kč, z toho saldo reinvestovaného zisku činilo 7,6 mld. Kč. Příliv přímých investic byl ovlivněn pohybem ostatního kapitálu v rámci skupiny zahraničního investora. Aktivní saldo přímých investic v ročním úhrnu v posledních měsících roste. Saldo odlivu portfoliových investic bylo ovlivněno zejména zvýšením investic rezidentů do majetkových a dluhových cenných papírů a snížením držby rezidentských dluhových cenných papírů v portfoliu zahraničních investorů. Aktivní saldo portfoliových investic v ročním úhrnu se v posledních měsících snižuje.

Vývoj přímých a portfoliových investic
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 2 – Vývoj  přímých a portfoliových investic

Saldo ostatních investic bylo aktivní v objemu 11,3 mld. Kč. Příliv kapitálu byl ovlivněn především změnou krátkodobé pozice bank vůči zahraničí. Saldo transakcí pro klienty ČNB vedlo (po vyloučení kurzových rozdílů) ke zvýšení devizových rezerv o 3,1 mld. Kč.