ČNB > Statistika > Statistika platební bilance > Platební bilance – měsíční > Vývoj platební bilance – komentář

Vývoj platební bilance

Únor 2015

Aktivum běžného účtu platební bilance dosáhlo v únoru 33,0 mld. Kč, vlivem aktiva bilance zboží a služeb. Bilance prvotních důchodů byla aktivní v objemu 8,5 mld. Kč. V prvotních a druhotných důchodech je zahrnuto aktivní saldo převodů z rozpočtu EU do ČR ve výši 8,4 mld. Kč. Na kapitálovém účtu jsou zahrnuty příjmy z rozpočtu EU v objemu 7,8 mld. Kč. Aktivní saldo běžného účtu v ročním úhrnu v posledních měsících pozvolna roste.

Běžný účet
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 1 – Běžný účet

Odliv kapitálu na finančním účtu (čisté půjčky do zahraničí) činil 53,5 mld. Kč, vzhledem k nárůstu aktiv a poklesu pasiv vůči zahraničí. Saldo odlivu přímých zahraničních investic bylo 3,5 mld. Kč, z toho saldo reinvestovaného zisku činilo 3,3 mld. Kč. Saldo přílivu přímých investic (čisté výpůjčky ze zahraničí) v ročním úhrnu v posledních měsících stagnuje. Saldo odlivu portfoliových investic ve výši 29,1 mld. Kč (čisté půjčky do zahraničí) bylo ovlivněno zvýšením investic rezidentů do nerezidentských cenných papírů a snížením investic nerezidentů do rezidentských dluhových cenných papírů. Saldo portfoliových investic v ročním úhrnu v posledním měsíci vykazovalo zvýšení odlivu kapitálu (čisté půjčky do zahraničí).

Vývoj přímých a portfoliových investic
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 2 – Vývoj  přímých a portfoliových investic

Saldo ostatních investic vykázalo příliv kapitálu (čisté výpůjčky ze zahraničí) v objemu 2,7 mld. Kč. Příliv kapitálu byl ovlivněn především snížením aktiv nebankovních subjektů vůči zahraničí. Saldo transakcí pro klienty ČNB vedlo (po vyloučení kurzových rozdílů) ke zvýšení devizových rezerv o 24 mld. Kč.