ČNB > Statistika > Statistika platební bilance > Platební bilance – měsíční > Vývoj platební bilance – komentář

Vývoj platební bilance

Leden 2015

Aktivum běžného účtu platební bilance dosáhlo v lednu 33,6 mld. Kč. Bilance zboží a služeb byla aktivní ve výši 28,1 mld. Kč. Bilance prvotních důchodů byla aktivní ve výši 10,9 mld. Kč, především vlivem převodů prostředků z rozpočtu EU. V prvotních a druhotných důchodech je zahrnuto aktivní saldo převodů z rozpočtu EU do ČR ve výši 6,7 mld. Kč. Na kapitálovém účtu jsou zahrnuty příjmy z rozpočtu EU v objemu 0,1 mld. Kč. Aktivní saldo běžného účtu v ročním úhrnu v posledních měsících pozvolna roste.

Běžný účet
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 1 – Běžný účet

Odliv kapitálu na finančním účtu (čisté půjčky do zahraničí) činil 8,9 mld. Kč, vzhledem k vyššímu nárůstu aktiv proti růstu pasiv vůči zahraničí. Saldo odlivu přímých zahraničních investic bylo 1,5 mld. Kč, z toho saldo reinvestovaného zisku činilo 3,3 mld. Kč. Saldo přílivu přímých investic (čisté výpůjčky ze zahraničí) v ročním úhrnu v posledních měsících stagnuje. Saldo přílivu portfoliových investic v lednu (čisté výpůjčky ze zahraničí) bylo ovlivněno zvýšením investic nerezidentů do rezidentských dluhových cenných papírů. Saldo portfoliových investic v ročním úhrnu v posledním měsíci vykazovalo zvýšení odlivu kapitálu (čisté půjčky do zahraničí).

Vývoj přímých a portfoliových investic
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 2 – Vývoj  přímých a portfoliových investic

Saldo ostatních investic vykázalo odliv kapitálu (čisté půjčky do zahraničí) v objemu 15,2 mld. Kč. Odliv kapitálu byl ovlivněn především zvýšením aktiv a snížením závazků nebankovních subjektů vůči zahraničí. Saldo transakcí pro klienty ČNB vedlo (po vyloučení kurzových rozdílů) ke zvýšení devizových rezerv o 10,8 mld. Kč.