ČNB > Statistika > Statistika platební bilance > Platební bilance – měsíční > Vývoj platební bilance – komentář

Vývoj platební bilance

Červenec1 2014

Pasivum běžného účtu platební bilance dosáhlo v červenci 14,3 mld. Kč. Bilance zboží a služeb byla aktivní ve výši 21,5 mld. Kč. V červenci byly vyplaceny dividendy ve výši 24,6 mld. Kč. V běžných převodech je zahrnuto pasivní saldo převodů z ČR do rozpočtu EU ve výši 2,5 mld. Kč. Na kapitálovém účtu byly čerpány prostředky z rozpočtu EU v objemu 1,9 mld. Kč. Pasivní saldo běžného účtu v ročním úhrnu se v posledních měsících snižuje.

Běžný účet
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 1 – Běžný účet

Příliv kapitálu na finančním účtu v metodice ECB činil 22,9 mld. Kč. Saldo přímých zahraničních investic bylo aktivní ve výši 22,8 mld. Kč, z toho saldo reinvestovaného zisku činilo 7,4 mld. Kč. Aktivní saldo přímých investic v ročním úhrnu v posledních měsících roste. Saldo odlivu portfoliových investic bylo ovlivněno zejména zvýšením investic rezidentů do dluhových cenných papírů a snížením držby rezidentských dluhových cenných papírů v portfoliu zahraničních investorů. Aktivní saldo portfoliových investic v ročním úhrnu v posledních měsících přešlo do pasiva.

Vývoj přímých a portfoliových investic
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 2 – Vývoj  přímých a portfoliových investic

Saldo ostatních investic bylo pasivní v objemu 2,7 mld. Kč. Odliv kapitálu byl ovlivněn především změnou krátkodobé pozice bank vůči zahraničí. Saldo transakcí pro klienty ČNB vedlo (po vyloučení kurzových rozdílů) ke snížení devizových rezerv o 8,3 mld. Kč.


1 Data platební bilance jsou prezentována podle pátého vydání manuálu platební bilance Mezinárodního měnového fondu. V říjnu 2014 budou data platební bilance nově prezentována podle šestého vydání manuálu platební bilance Mezinárodního měnového fondu (BPM6). Další informace budou sděleny na tiskové konferenci ČSÚ, která se koná za účasti zástupců ČNB dne 16.9.2014.
Přechod na nový statistický standard ESA 2010 a BPM6 v zemích Evropské unie je koordinován ECB a Eurostatem.