ČNB > Statistika > Statistika platební bilance > Platební bilance – měsíční > Vývoj platební bilance – komentář

Vývoj platební bilance

Listopad 2014

Pasivum běžného účtu platební bilance dosáhlo v listopadu 6,7 mld. Kč. Bilance zboží a služeb byla aktivní ve výši 22,0 mld. Kč. Bilance prvotních důchodů byla pasivní ve výši 25,8 mld. Kč, především vlivem vyplacených dividend z přímých zahraničních investic v objemu 19,5 mld. Kč. V prvotních a druhotných důchodech je zahrnuto pasivní saldo převodů z ČR do rozpočtu EU ve výši 1,3 mld. Kč. Na kapitálovém účtu jsou zahrnuty příjmy z rozpočtu EU v objemu 0,4 mld. Kč. Snižování pasivního salda běžného účtu v ročním úhrnu se v posledních měsících zpomalilo.

Běžný účet
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 1 – Běžný účet

Příliv kapitálu na finančním účtu (čisté výpůjčky ze zahraničí) činil 13,1 mld. Kč, vzhledem k vyššímu nárůstu pasiv proti růstu aktiv vůči zahraničí. Saldo přílivu přímých zahraničních investic bylo 4,4 mld. Kč, z toho saldo reinvestovaného zisku činilo 5,3 mld. Kč. Saldo přílivu přímých investic (čisté výpůjčky ze zahraničí) v ročním úhrnu v posledních měsících stagnuje. Saldo odlivu portfoliových investic v listopadu (čisté půjčky do zahraničí) bylo ovlivněno zejména zvýšením investic rezidentů do nerezidentských majetkových a dluhových cenných papírů. Saldo portfoliových investic v ročním úhrnu v posledním měsíci vykazuje zvýšení odlivu kapitálu (čisté půjčky do zahraničí).

Vývoj přímých a portfoliových investic
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 2 – Vývoj  přímých a portfoliových investic

Saldo ostatních investic vykázalo příliv kapitálu (čisté výpůjčky ze zahraničí) v objemu 16,2 mld. Kč. Příliv kapitálu byl ovlivněn především zvýšením přijatých krátkodobých vkladů bank ze zahraničí. Saldo transakcí pro klienty ČNB vedlo (po vyloučení kurzových rozdílů) ke zvýšení devizových rezerv o 3,1 mld. Kč.