ČNB > Statistika > Statistika platební bilance > Platební bilance – měsíční > Vývoj platební bilance – komentář

Vývoj platební bilance

Červen 2014

Pasivum běžného účtu platební bilance dosáhlo v červnu 0,3 mld. Kč. Bilance zboží a služeb byla aktivní ve výši 32,1 mld. Kč. Pasivum bilance výnosů bylo 32,4 mld. Kč. V červnu byly vyplaceny dividendy v objemu 20,4 mld. Kč. V běžných převodech je zahrnuto aktivní saldo převodů do ČR z rozpočtu EU ve výši 2,2 mld. Kč.

Běžný účet
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 1 – Běžný účet

Odliv kapitálu na finančním účtu v metodice ECB činil 15,8 mld. Kč. Saldo přímých zahraničních investic bylo pasivní ve výši 37,7 mld. Kč, z toho saldo reinvestovaného zisku činilo 7,6 mld. Kč. Odliv přímých investic byl ovlivněn výrazným snížením vlastního jmění u několika společností se zahraniční účastí v ČR. Saldo odlivu portfoliových investic ve výši 38,9 mld. Kč bylo ovlivněno zejména splacením v zahraničí emitovaných eurových dluhových cenných papírů a zvýšením držby zahraničních majetkových cenných papírů v portfoliu tuzemských investorů. Vypořádání plateb finančních derivátů bylo v červnu záporné ve výši 3,3 mld. Kč.

Vývoj přímých a portfoliových investic
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 2 – Vývoj  přímých a portfoliových investic

Saldo ostatních investic bylo aktivní v objemu 79,2 mld. Kč. Příliv kapitálu byl ovlivněn především změnou krátkodobé pozice bank vůči zahraničí. Saldo transakcí pro klienty ČNB vedlo (po vyloučení kurzových rozdílů) ke zvýšení devizových rezerv o 15,2 mld. Kč.