ČNB > Statistika > Statistika platební bilance > Platební bilance – měsíční > Vývoj platební bilance – komentář

Vývoj platební bilance

Únor 2014

Aktivum běžného účtu platební bilance dosáhlo v únoru 22,1 mld. Kč. Bilance zboží a služeb byla aktivní ve výši 25 mld. Kč. V únoru nebyly vyplaceny dividendy. V běžných převodech je zahrnuto aktivní saldo převodů do ČR z rozpočtu EU ve výši 4,8 mld. Kč. Pasivní saldo běžného účtu v ročním úhrnu se v posledních měsících snižuje.

Běžný účet
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 1 – Běžný účet

Odliv kapitálu na finančním účtu v metodice ECB činil 6,3 mld. Kč. Saldo přímých zahraničních investic bylo aktivní ve výši 11,4 mld. Kč, z toho saldo reinvestovaného zisku činilo 7,8 mld. Kč. Saldo přílivu přímých zahraničních investic v ročním úhrnu klesá. Saldo přílivu portfoliových investic bylo ovlivněno zejména podnikovou emisí dluhopisů v zahraničí v objemu 500 mil EUR a zvýšením držby korunových vládních dluhopisů nerezidenty. Saldo přílivu portfoliových investic v ročním úhrnu se v posledních měsících zvyšuje.

Vývoj přímých a portfoliových investic
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 2 – Vývoj  přímých a portfoliových investic

Saldo ostatních investic bylo pasivní v objemu 38,8 mld. Kč. Změna pozice bank vůči zahraničí vedla k odlivu kapitálu ve výši 34,2 mld. Kč. Saldo transakcí pro klienty ČNB vedlo (po vyloučení kurzových rozdílů) ke snížení devizových rezerv o 3,1 mld. Kč.