ČNB > Statistika > Statistika platební bilance > Platební bilance – měsíční > Vývoj platební bilance – komentář

Vývoj platební bilance

Srpen 2018

Pasivum běžného účtu platební bilance dosáhlo v srpnu 6,9 mld. Kč. V bilanci prvotních důchodů na straně pasiv tvoří dividendy z přímých investic částku 25,3 mld. Kč. Bilance zboží a služeb byla aktivní v objemu 23,4 mld. Kč. V prvotních a druhotných důchodech je zahrnuto aktivní saldo převodů z rozpočtu EU do ČR ve výši 1,2 mld. Kč.

Běžný účet
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 1 – Běžný účet

Příliv kapitálu na finančním účtu (čisté výpůjčky ze zahraničí) činil 8,2 mld. Kč vzhledem k rychlejšímu růstu pasiv před růstem aktiv vůči zahraničí. Saldo přílivu přímých zahraničních investic ve výši 16,2 mld. Kč bylo ovlivněno přijetím úvěrů ve skupině přímé investice. Saldo reinvestovaného zisku činilo 8,8 mld. Kč. Saldo odlivu portfoliových investic ve výši 27,9 mld. Kč (čisté půjčky do zahraničí) bylo spojeno na straně pasiv se snížením investic nerezidentů do dluhopisů vlády.

Vývoj přímých a portfoliových investic
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 2 – Vývoj  přímých a portfoliových investic

Saldo ostatních investic vykázalo příliv kapitálu (čisté výpůjčky ze zahraničí) v objemu 28,6 mld. Kč. Příliv ostatního kapitálu byl ovlivněn především změnou krátkodobé pozice bankovního sektoru vůči zahraničí. Saldo transakcí pro klienty ČNB vedlo (po vyloučení kurzových rozdílů) ke zvýšení devizových rezerv o 9,5 mld. Kč.