ČNB > Statistika > Statistika platební bilance > Platební bilance – měsíční > Vývoj platební bilance – komentář

Vývoj platební bilance

Listopad 2018

Aktivum běžného účtu platební bilance dosáhlo v listopadu 8,7 mld. Kč vlivem přebytku bilance zboží a služeb. V bilanci prvotních důchodů na straně pasiv tvoří dividendy z přímých investic částku 17,8 mld. Kč. Bilance zboží a služeb byla aktivní v objemu 36,7 mld. Kč. V prvotních a druhotných důchodech je zahrnuto pasivní saldo převodů z ČR do rozpočtu EU ve výši 3,8 mld. Kč. Na kapitálovém účtu příjmy z rozpočtu EU činily 0,1 mld. Kč.

Běžný účet
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 1 – Běžný účet

Příliv kapitálu na finančním účtu (čisté výpůjčky ze zahraničí) činil 1,0 mld. Kč vzhledem k rychlejšímu růstu pasiv před zvyšováním aktiv vůči zahraničí. Saldo přílivu přímých zahraničních investic bylo 11 mld. Kč. Saldo reinvestovaného zisku činilo 8,8 mld. Kč. Saldo přílivu přímých investic v ročním úhrnu stagnuje. Saldo přílivu portfoliových investic ve výši 35,3 mld. Kč (čisté výpůjčky ze zahraničí) bylo ovlivněno na straně pasiv růstem investic nerezidentů do dluhopisů emitovaných bankami a podniky.

Vývoj přímých a portfoliových investic
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 2 – Vývoj  přímých a portfoliových investic

Saldo ostatních investic vykázalo odliv kapitálu (čisté půjčky do zahraničí) v objemu 48,8 mld. Kč. Odliv ostatního kapitálu byl ovlivněn především změnou krátkodobé pozice bank vůči zahraničí (pokles krátkodobých pasiv a růst krátkodobých aktiv). Saldo transakcí pro klienty ČNB vedlo (po vyloučení kurzových rozdílů) ke zvýšení devizových rezerv o 1,3 mld. Kč.