ČNB > Statistika > Statistika platební bilance > Platební bilance – měsíční > Vývoj platební bilance – komentář

Vývoj platební bilance

Březen 2018

Pasivum běžného účtu platební bilance dosáhlo v březnu 5,6 mld. Kč. Bilance zboží a služeb byla aktivní v objemu 38,2 mld. Kč. V bilanci prvotních důchodů na straně pasiv tvoří dividendy z přímých investic částku 38,1 mld. Kč. V prvotních a druhotných důchodech je zahrnuto pasivní saldo převodů z ČR do rozpočtu EU ve výši 0,7 mld. Kč. Aktivní saldo běžného účtu v ročním úhrnu se snižuje.

Běžný účet
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 1 – Běžný účet

Příliv kapitálu na finančním účtu (čisté výpůjčky ze zahraničí) činil 4,2 mld. Kč, vzhledem k rychlejšímu poklesu aktiv před snížením pasiv vůči zahraničí. Saldo odlivu přímých zahraničních investic bylo 5,8 mld. Kč. Saldo reinvestovaného zisku činilo 8,3 mld. Kč. Saldo přílivu přímých investic v ročním úhrnu se v posledních měsících mírně snižuje. Saldo přílivu portfoliových investic ve výši 159,6 mld. Kč (čisté výpůjčky ze zahraničí) bylo ovlivněno na straně pasiv především zvýšením závazků bank ve formě krátkodobých dluhopisů.

Vývoj přímých a portfoliových investic
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 2 – Vývoj  přímých a portfoliových investic

Saldo ostatních investic vykázalo odliv kapitálu (čisté půjčky do zahraničí) v objemu 176 mld. Kč. Odliv ostatního kapitálu byl způsoben především změnou krátkodobé pozice bankovního sektoru vůči zahraničí (snížení krátkodobých pasiv). Saldo transakcí pro klienty ČNB vedlo (po vyloučení kurzových rozdílů) ke snížení devizových rezerv o 26,5 mld. Kč.