ČNB > Statistika > Statistika platební bilance > Platební bilance – měsíční > Vývoj platební bilance – komentář

Vývoj platební bilance

Září 2018

Pasivum běžného účtu platební bilance dosáhlo v září 3 mld. Kč vlivem pasiva bilance prvotních a druhotných důchodů. V bilanci prvotních důchodu na straně pasiv tvoří dividendy z přímých investic částku 28,8 mld. Kč. Bilance zboží a služeb byla aktivní v objemu 36,8 mld. Kč. V prvotních a druhotných důchodech je zahrnuto pasivní saldo převodů z ČR do rozpočtu EU ve výši 2,6 mld. Kč. Na kapitálovém účtu příjmy z rozpočtu EU činily 0,2 mld. Kč.  Aktivní saldo běžného účtu v ročním úhrnu v posledních měsících stagnuje.

Běžný účet
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 1 – Běžný účet

Příliv kapitálu na finančním účtu (čisté výpůjčky ze zahraničí) činil 24,6 mld. Kč vzhledem k poklesu aktiv a zvyšování pasiv vůči zahraničí. Saldo přílivu přímých zahraničních investic bylo 17,3 mld. Kč. Saldo reinvestovaného zisku činilo 8,8 mld. Kč. Saldo přílivu přímých investic v ročním úhrnu v posledních měsících zmírnilo svůj pokles. Saldo přílivu portfoliových investic ve výši 138,4 mld. Kč (čisté výpůjčky ze zahraničí) bylo ovlivněno na straně pasiv především zvýšením závazků bank ve formě krátkodobých dluhopisů.

Vývoj přímých a portfoliových investic
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 2 – Vývoj  přímých a portfoliových investic

Saldo ostatních investic vykázalo odliv kapitálu (čisté půjčky do zahraničí) v objemu 139,2 mld. Kč. Odliv ostatního kapitálu byl ovlivněn především změnou krátkodobé pozice bank vůči zahraničí (snížení krátkodobých pasiv). Saldo transakcí pro klienty ČNB vedlo (po vyloučení kurzových rozdílů) ke snížení devizových rezerv o  8,5  mld. Kč.