ZEMĚ - dvoumístný kód země vykazující centrální banky,

MFI_ID - dvoumístný kód země vykazující centrální banky + jednoznačný identifikační kód MFI používaný ČNB,

ID - jednoznačný identifikační kód MFI používaný ČNB,

ID_RES - identifikační kód MFI v Registru ekonomických subjektů ČSÚ,

NÁZEV - oficiální název instituce,

BOX, ADRESA, PSČ, MĚSTO - adresa měnové finanční instituce včetně poštovního směrovacího čísla a poštovního boxu,

KATEGORIE - kategorie zařazení MFI podle pravidel ECB (Centralní banka - Česká národní banka, Úvěrová instituce-obchodní banka, spořitelní a úvěrní družstvo, Fond peněžního trhu),

ZAŘAZENÍ_CENTRÁLY - eu_mfi_head (je rezidentem EU, je MFI), eu_non_mfi_head (je rezidentem EU, není MFI), non_eu_head (není rezidentem EU),

ZEMĚ_CENTRÁLY - dvoumístný kód mateřské země u poboček zahraničních bank,

NÁZEV_CENTRÁLY - název centrály pobočky zahraniční banky,

ID_CENTRÁLY - identifikační kód centrály pobočky zahraniční banky,

REPORT - označuje, zda MFI vykazuje měsíční rozvahové statistiky či nikoli. Může nabývat jedné ze dvou předem definovaných hodnot: ano nebo ne,

POŘ. Č. - pořadové číslo měnové finanční instituce v Seznamu (setříděno abecedně vzestupně),

POZNÁMKA - používá se pouze pro fondy peněžního trhu, které nemají právní subjektivitu a proto
se v Seznamu  České národní banky uvádí název a identifikační číslo příslušné investiční společnosti, a. s.,

CZ_KATEGORIE - kategorie zařazení měnové finanční instituce podle pravidel České národní banky (Centralní banka - Česká národní banka, Banka - banka a pobočka zahraniční banky, Spořitelní a úvěrní družstvo, Fond peněžního trhu),

CZ_ZMĚNA_DATUM - datum změny v záznamu.