"Měnové finanční instituce" (MFI) zahrnují centrální banku, rezidentské banky a všechny ostatní rezidentské finanční instituce, předmětem jejichž činnosti je přijímat vklady a/nebo prostředky velmi podobné vkladům od jiných subjektů než měnových finančních institucí a na vlastní účet (přinejmenším v ekonomickém smyslu) poskytovat úvěry a/nebo investovat do cenných papírů.

Evropský systém centrálních bank (ESCB) ustanovil postupy průběžného sledování, ověřování a aktualizace seznamu institucí, které tvoří sektor MFI. Cílem je zajištění aktuálního, přesného, maximálně stejnorodého a dostatečně stabilního seznamu pro vykazování rozvahové statistiky pro účely měnových analýz. Seznam MFI nezahrnuje pouze země Eurozóny, ale i členské státy Evropské unie, které nejsou členy měnové unie. Seznam je pravidelně aktualizován na webových stránkách ( http://www.ecb.int) pod heslem "Monetary Financial Institutions' ("List of MFIs').

V České republice zahrnuje sektor MFI centrální banku, banky, fondy peněžního trhu a spořitelní a úvěrová družstva. Od 1.1.2004 je sektor MFI souborem zpravodajských jednotek pro sestavení konsolidované rozvahy MFI v ČR.