ČNB > Statistika > Měnová a finanční statistika > Data harmonizované měnové statistiky > Zprostředkovatelé financování aktiv - komentář

Zprostředkovatelé financování aktiv (finanční leasing, splátkový prodej, spotřebitelský úvěr, faktoring, forfaiting)

Komentář k agregované sektorové rozvaze k 30. 9. 2018

Celková bilanční suma zprostředkovatelů financování aktiv k 30. 09. 2018 činila 416,6 mld. Kč. Oproti minulému čtvrtletí tato suma poklesla o 5,5 mld. Kč. Ve srovnání se třetím čtvrtletím roku 2017 se meziročně bilanční suma zvýšila o 14,5 mld. Kč, což je nárůst o 3,6 %.

Největší položku aktiv tvoří poskytnuté půjčky v celkové hodnotě 310,4 mld. Kč. Z toho bylo 299,9 mld. Kč poskytnuto rezidentským subjektům. Poskytnuté půjčky celkem ve třetím čtvrtletí roku 2018 zaznamenaly oproti předchozímu čtvrtletí pokles, a to o 6,1 mld. Kč. Meziročně poskytnuté půjčky zaznamenaly nárůst o 3,7 %, resp. o 11,2 mld. Kč. 

Největší část poskytnutých půjček rezidentům tvoří půjčky nefinančním podnikům v hodnotě 234,7 mld. Kč, což představuje 78,3 % celkového objemu půjček poskytnutých rezidentům. Ve srovnání s předcházejícím čtvrtletím poklesly půjčky nefinančním podnikům o 6,2 mld. Kč. Meziročně hodnota půjček nefinančním podnikům vzrostla, a to o 10,8 mld. Kč.

Druhou největší skupinu poskytnutých půjček rezidentům tvoří půjčky domácnostem v hodnotě 62,3 mld. Kč, které oproti minulému čtvrtletí poklesly o 0,3 mld. Kč. Poskytnuté půjčky domácnostem tvořily 20,8 % hodnoty půjček poskytnutých rezidentům.

Bilanční suma členěná podle položek aktiv

Bilanční suma členěná podle položek aktiv

Bilanční suma členěná podle typu zprostředkovatele

Bilanční suma členěná podle typu zprostředkovatele


Poznámky:

  • Zprostředkovatelé financování aktiv jsou dle vyhlášky 314/2013 Sb. ty společnosti, které v rámci svého podnikání jako svou rozhodující nebo podstatnou činnost poskytují úvěry nebo půjčky nebo uzavírají smlouvy obdobné povahy, například finanční leasing, faktoring, spotřebitelský úvěr, financování splátkového prodeje, apod.