Statistika měnového vývoje v České republice

Srpen 2018

Komentář k hlavním indikátorům

Vývoj roční míry růstu peněžního agregátu M3 byl v prvních osmi měsících roku 2016 charakterizován fluktuacemi kolem hodnoty 9,5 %. V posledních čtyřech měsících roku 2016 byl zaznamenán pokles z 8,7 % v září na 6,7 % v prosinci. Od ledna 2017 přetrvával rostoucí trend až do srpna 2017, kdy roční míra růstu dosáhla hodnoty 13,1 %. V následujících měsících roční míra růstu postupně klesala až na hodnotu 5,8 % v dubnu 2018. V posledních čtyřech měsících pak osciluje kolem 6 %, konkrétně v srpnu dosáhla hodnoty 5,7 %.

Příspěvky k roční míře růstu M3 (%)
Příspěvky k roční míře růstu M3 (%)

Roční míra růstu úvěrů poskytnutých soukromému sektoru, které představují nejvýznamnější protipoložku M3, dosáhla v srpnu 2018 hodnoty 6,5 % a proti předcházejícímu měsíci se snížila o 0,2 procentního bodu. Důležitou komponentou tohoto indikátoru je roční míra růstu úvěrů poskytnutých nefinančním podnikům, u které docházelo od počátku roku 2016 k nepravidelnému kolísání s klesajícím trendem. Po poklesu z  6,2 % v únoru až na 2,6 % v květnu 2018 dochází v posledních měsících k růstu a roční míra se pohybuje těsně pod 5 %, konkrétně 4,9 % v červenci a 4,8 % v srpnu. Druhou z významných komponent je roční míra růstu úvěrů poskytnutých domácnostem, která zvolna rostla od ledna 2015 (4,7 %) až do června 2017 (8,9 %). Od července 2017 roční míra růstu úvěrů poskytnutých domácnostem mírně klesala, od října 2017 do února 2018 stagnovala na úrovni 8,3 % a v následujících měsících pak opět mírně klesala. V posledních třech měsících stagnuje na úrovni 7,8 %.

Příspěvky k roční míře růstu úvěrů soukromému sektoru (%)
Příspěvky k roční míře růstu úvěrů soukromému sektoru (%)


Poznámka

  • Peněžní agregáty zahrnují pasiva měnového charakteru měnových finančních institucí vůči non-MFI rezidentům ČR, kromě centrální vlády. Úzký peněžní agregát M1 zahrnuje oběživo (bez hotovosti na pokladnách bank) a jednodenní vklady. Střední peněžní agregát M2 zahrnuje M1, vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců a vklady se splatností do 2 let. Široký peněžní agregát M3 zahrnuje M2, akcie/podílové listy fondů peněžního trhu, emitované dluhové cenné papíry se splatností do 2 let a repo operace.