Statistika měnového vývoje v České republice

Září 2017

Komentář k hlavním indikátorům

Vývoj roční míry růstu peněžního agregátu M3 byl v letech 2013 a 2014 charakterizován fluktuacemi kolem hodnoty 5 %. Rostoucí trend zaznamenaný od konce prvního čtvrtletí 2015 až do listopadu 2015 se zastavil v prosinci, kdy roční míra růstu poklesla na 8,2 % (z 9,6 % v listopadu 2015). V následujících osmi měsících roku 2016 se opět pohybovala nad hranicí 9 %. V posledních čtyřech měsících roku 2016 byl zaznamenán pokles z 8,7 % v září na 6,7 % v prosinci. Od ledna 2017 se vrací rostoucí trend, přičemž v září 2017 roční míra růstu dosáhla hodnoty 12,7 % (13,1 % v srpnu).

Příspěvky k roční míře růstu M3 (%)
Příspěvky k roční míře růstu M3 (%)

Roční míra růstu úvěrů poskytnutých soukromému sektoru, které představují nejvýznamnější protipoložku M3, dosáhla v září 2017 hodnoty 9,2 % (v srpnu 10,2 %). Důležitou komponentou tohoto indikátoru je roční míra růstu úvěrů poskytnutých nefinančním podnikům, u které docházelo od počátku roku 2015 k postupnému růstu z hodnoty 1,3 % v lednu 2015 až na hodnotu 11,8 % v září 2015. Po poklesu v posledním čtvrtletí 2015 na hodnotu 6,2 % v prosinci dochází od prvního měsíce roku 2016 k nepravidelnému kolísání a v září 2017 její hodnota činila 5,3 % (v srpnu 2017 6,9 %). Druhou z významných komponent je roční míra růstu úvěrů poskytnutých domácnostem, která zvolna roste od ledna 2015 (v prosinci 2014 4,5 %), přičemž v září 2017 dosáhla hodnoty 8,5 %.

Příspěvky k roční míře růstu úvěrů soukromému sektoru (%)
Příspěvky k roční míře růstu úvěrů soukromému sektoru (%)


Poznámka

  • Peněžní agregáty zahrnují pasiva měnového charakteru měnových finančních institucí vůči non-MFI rezidentům ČR, kromě centrální vlády. Úzký peněžní agregát M1 zahrnuje oběživo (bez hotovosti na pokladnách bank) a jednodenní vklady. Střední peněžní agregát M2 zahrnuje M1, vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců a vklady se splatností do 2 let. Široký peněžní agregát M3 zahrnuje M2, akcie/podílové listy fondů peněžního trhu, emitované dluhové cenné papíry se splatností do 2 let a repo operace.