Statistika měnového vývoje v České republice

Únor 2018

Komentář k hlavním indikátorům

Vývoj roční míry růstu peněžního agregátu M3 byl v prvních osmi měsících roku 2016 charakterizován fluktuacemi kolem hodnoty 9,5 %. V posledních čtyřech měsících roku 2016 byl zaznamenán pokles z 8,7 % v září na 6,7 % v prosinci. Od ledna 2017 přetrvával rostoucí trend až do srpna 2017, kdy roční míra růstu dosáhla hodnoty 13,1 %. V následujících třech měsících roční míra růstu postupně klesala, přičemž v únoru 2018 dosáhla hodnoty 9,3 % (9,5 % v lednu 2018).

Příspěvky k roční míře růstu M3 (%)
Příspěvky k roční míře růstu M3 (%)

Roční míra růstu úvěrů poskytnutých soukromému sektoru, které představují nejvýznamnější protipoložku M3, dosáhla v únoru 2018 hodnoty 8,0 % (v lednu 7,9 %). Důležitou komponentou tohoto indikátoru je roční míra růstu úvěrů poskytnutých nefinančním podnikům, u které docházelo od počátku roku 2016 k nepravidelnému kolísání, v únoru 2018 hodnota činila 6,2 % (v lednu 5,7 %). Druhou z významných komponent je roční míra růstu úvěrů poskytnutých domácnostem, která zvolna rostla od ledna 2015 až do června 2017 (8,9 %). Od července 2017 roční míra růstu úvěrů poskytnutých domácnostem mírně klesala, od října 2017 stagnuje ve výši 8,3 %.

Příspěvky k roční míře růstu úvěrů soukromému sektoru (%)
Příspěvky k roční míře růstu úvěrů soukromému sektoru (%)


Poznámka

  •  Peněžní agregáty zahrnují pasiva měnového charakteru měnových finančních institucí vůči non-MFI rezidentům ČR, kromě centrální vlády. Úzký peněžní agregát M1 zahrnuje oběživo (bez hotovosti na pokladnách bank) a jednodenní vklady. Střední peněžní agregát M2 zahrnuje M1, vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců a vklady se splatností do 2 let. Široký peněžní agregát M3 zahrnuje M2, akcie/podílové listy fondů peněžního trhu, emitované dluhové cenné papíry se splatností do 2 let a repo operace.