ČNB > Statistika > Měnová a finanční statistika > Data harmonizované měnové statistiky > Komentář k úrokovým sazbám měnových finančních institucí

Komentář k úrokovým sazbám měnových finančních institucí

Červenec 2016

Úrokové sazby z nových obchodů

Úrokové sazby z nových vkladů domácností se v červenci nejvíce změnily v kategorii vkladů s dohodnutou splatností. U nefinančních podniků byly změny pouze v řádu setin procentních bodů.

Sazba z vkladů s dohodnutou splatností u domácností poklesla na 0,80 %. Sazba jednodenních vkladů se snížila na své historické minimum, které činilo 0,14 %. Sazba z vkladů s výpovědní lhůtou poklesla na 1,07 % (tato sazba jako jediná zahrnuje kromě sektoru domácností také obdobné vklady nefinančních podniků, jejichž objemy jsou v této kategorii zanedbatelné). Úroková sazba z vkladů na běžných účtech se snížila na nejnižší hodnotu v historii měření, a to na 0,06 %.

V případě jednodenních vkladů nefinančních podniků sazba stagnovala na rekordních 0,06 %. Sazba z vkladů s dohodnutou splatností do 1 roku (jež se u tohoto sektoru podílejí na všech vkladech s dohodnutou splatností zpravidla 100 %) se oproti minulému měsíci snížila na 0,04 %. Úroková sazba z vkladů na běžných účtech zůstala na historických 0,05 %.

Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR – nové obchody

Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR – nové obchody

U sazeb z nových úvěrů poskytnutých domácnostem došlo v červenci k nejvýraznější změně u úvěrů na spotřebu. Úrokové sazby z úvěrů nefinančním podnikům zaznamenaly největší změnu u úvěrů s objemem do 7,5 mil. Kč.

U celkových úvěrů na spotřebu, bydlení a ostatní zaznamenala úroková sazba zvýšení na 4,40 %. Úroková sazba z úvěrů na spotřebu vzrostla na 11,06 %, v případě úvěrů na bydlení došlo k nárůstu úrokové sazby na 2,29 % a ostatní úvěry byly úročeny sazbou 3,03 %, tedy výše než v červnu. Úroková sazba z hypotečních úvěrů mírně vzrostla na 2,09 %.

U nových úvěrů nefinančním podnikům (bez kontokorentů, revolvingů a kreditních karet) došlo k  poklesu úrokové sazby na 1,93 %. Sazba z úvěrů s objemem do 7,5 mil. Kč se snížila na 3,02 %, sazba u úvěrů s objemem 7,5 – 30 mil. Kč poklesla na 1,98 % a úroková sazba u nových úvěrů s objemem nad 30 mil. Kč se snížila na 1,83 %.

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům v ČR – nové obchody

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům v ČR – nové obchody

Úrokové sazby ze stavů obchodů

Průměrné úrokové sazby ze zůstatků vkladů domácností v červenci zaznamenaly pouze mírné změny. U nefinančních podniků byl vývoj podobný.

Průměrné úrokové sazby ze zůstatků úvěrů domácnostem se v červenci příliš nezměnily. Stejně tomu bylo i u úrokových sazeb ze zůstatků úvěrů nefinančním podnikům.

Celková úroková sazba z úvěrů domácnostem poklesla na 4,59 %. Úroková sazba z úvěrů na bydlení se snížila na 3,06 %, sazba ze spotřebitelských úvěrů se snížila na 12,70 % a sazba z úvěrů ostatních poklesla na 4,00 %.

Průměrná úroková sazba z úvěrů nefinančním podnikům se nepatrně snížila na 2,57 %. U úvěrů se splatností do 1 roku sazba poklesla na 2,30 %. U splatnosti od 1 roku do 5 let se sazba zvýšila na 2,58 % a u úvěrů se splatností nad 5 let úroková sazba stagnovala na svém historickém minimu, tedy na 2,70 %.


Poznámky