ČNB > Statistika > Měnová a finanční statistika > Data harmonizované měnové statistiky > Komentář k úrokovým sazbám měnových finančních institucí

Komentář k úrokovým sazbám měnových finančních institucí

Květen 2016

Úrokové sazby z nových obchodů

Úrokové sazby z nových vkladů domácností se v květnu nejvíce změnily v kategorii vkladů s výpovědní lhůtou. U nefinančních podniků naopak největší změnu zaznamenaly vklady s dohodnutou splatností.

Sazba z vkladů s dohodnutou splatností u domácností stagnovala na dubnových 0,97 %. Sazba jednodenních vkladů se snížila na své historické minimum, které činilo 0,16 %. Sazba z vkladů s výpovědní lhůtou poklesla na 1,10 % (tato sazba jako jediná zahrnuje kromě sektoru domácností také obdobné vklady nefinančních podniků, jejichž objemy jsou v této kategorii zanedbatelné). Úroková sazba z vkladů na běžných účtech zůstala na nejnižší hodnotě v historii měření, a to na 0,08 %.

V případě jednodenních vkladů nefinančních podniků sazba poklesla na rekordních 0,06 %. Sazba z vkladů s dohodnutou splatností do 1 roku (jež se u tohoto sektoru podílejí na všech vkladech s dohodnutou splatností zpravidla 100 %) se oproti minulému měsíci snížila na 0,05 %. Úroková sazba z vkladů na běžných účtech stagnovala na historických 0,06 %.

Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR – nové obchody

Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR – nové obchody

U sazeb z nových úvěrů poskytnutých domácnostem došlo v květnu k nejvýraznější změně u úvěrů na spotřebu. Úrokové sazby z úvěrů nefinančním podnikům zaznamenaly největší změnu u úvěrů s objemem nad 30 mil. Kč.

U celkových úvěrů na spotřebu, bydlení a ostatní zaznamenala úroková sazba snížení na 4,26 %. Úroková sazba z úvěrů na spotřebu poklesla na rekordních 10,68 %, v případě úvěrů na bydlení došlo k poklesu úrokové sazby na 2,33 % a ostatní úvěry byly úročeny sazbou 3,23 %, tedy níže než v dubnu. Úroková sazba z hypotečních úvěrů dosáhla své nejnižší hodnoty v historii měření, a to 2,10 % s objemem přes 23 mld. Kč.

U nových úvěrů nefinančním podnikům (bez kontokorentů, revolvingů a kreditních karet) došlo k  poklesu úrokové sazby na 1,98 %. Sazba z úvěrů s objemem do 7,5 mil. Kč se snížila na 3,25 %, sazba u úvěrů s objemem 7,5–30 mil. Kč vzrostla na 2,10 % a úroková sazba u nových úvěrů s objemem nad 30 mil. Kč se snížila na 1,79 %.

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům v ČR – nové obchody

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům v ČR – nové obchody

Úrokové sazby ze stavů obchodů

Průměrné úrokové sazby ze zůstatků vkladů domácností i v květnu zaznamenaly pouze mírné změny. U nefinančních podniků se výrazněji změnily vklady s dohodnutou splatností.

Průměrné úrokové sazby ze zůstatků úvěrů domácnostem se v květnu příliš nezměnily. Stejně tomu bylo i u úrokových sazeb ze zůstatků úvěrů nefinančním podnikům.

Celková úroková sazba z úvěrů domácnostem poklesla na 4,70 %. Úroková sazba z úvěrů na bydlení se snížila na 3,13 %, sazba ze spotřebitelských úvěrů se snížila na 13,01 % a sazba z úvěrů ostatních poklesla na 4,04 %.

Průměrná úroková sazba z úvěrů nefinančním podnikům se snížila na 2,59 %, což představuje nejnižší hodnotu v historii měření. U úvěrů se splatností do 1 roku sazba poklesla na 2,31 %. U splatnosti od 1 roku do 5 let sazba vzrostla na 2,54 % a u úvěrů se splatností nad 5 let došlo ke snížení úrokové sazby na 2,73 %, tedy na její historické minimum.


Poznámky