ČNB > Statistika > Měnová a finanční statistika > Data harmonizované měnové statistiky > Komentář k úrokovým sazbám měnových finančních institucí

Komentář k úrokovým sazbám měnových finančních institucí

Září 2017

Úrokové sazby z nových obchodů

Úrokové sazby z nových vkladů domácností se v září nejvíce změnily v kategorii vkladů s dohodnutou splatností. U nefinančních podniků byly u vkladů změny pouze v řádu setin procentních bodů.

Sazba z vkladů s dohodnutou splatností u domácností vzrostla na 0,41 %. Sazba jednodenních vkladů stagnuje od května na 0,10 %. Úroková sazba z vkladů na běžných účtech zůstává již pátý měsíc na nejnižší hodnotě v historii měření, tedy na 0,04 %. Sazba z vkladů s výpovědní lhůtou stagnovala na 1,06 % (tato sazba jako jediná zahrnuje kromě sektoru domácností také obdobné vklady nefinančních podniků, jejichž objemy jsou v této kategorii zanedbatelné).

V případě jednodenních vkladů nefinančních podniků sazba zůstává na rekordních 0,03 % od února 2017. Úroková sazba z vkladů na běžných účtech stagnovala na historickém minimu, a to na 0,02 %. Sazba z vkladů s dohodnutou splatností do 1 roku (jež se u tohoto sektoru podílejí na všech vkladech s dohodnutou splatností zpravidla 100 %) se nepatrně snížila na 0,06 %.

Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR – nové obchody

Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR – nové obchody

U sazeb z nových úvěrů poskytnutých domácnostem došlo v září k nejvýraznější změně u spotřebitelských úvěrů. Úrokové sazby z úvěrů nefinančním podnikům zaznamenaly největší změnu u úvěrů s objemem nad 30 mil. Kč.

U celkových úvěrů na spotřebu, bydlení a ostatní zaznamenala úroková sazba snížení na 4,07 %. Úroková sazba z úvěrů na spotřebu meziměsíčně poklesla na 9,29 % (meziročně však tato úroková sazba poklesla o 1,18 procentního bodu), v případě úvěrů na bydlení došlo ke stagnaci úrokové sazby na srpnových 2,32 % a úvěry ze stavebního spoření se snížily ze srpnových 3,60 % na zářijových 3,59 %. Ostatní úvěry byly úročeny sazbou 3,26 %, tedy výše než v srpnu. Úroková sazba z hypotečních úvěrů nepatrně vzrostla na 2,12 %. Úroková sazba u kontokorentů se snížila na 15,00 %.

U nových úvěrů nefinančním podnikům (bez kontokorentů, revolvingů a kreditních karet) došlo ke snížení úrokové sazby na 1,97 %. Sazba z úvěrů s objemem do 7,5 mil. zůstala na 3,08 %, sazba u úvěrů s objemem 7,5 – 30 mil. Kč vzrostla na 2,09 % a úroková sazba u nových úvěrů s objemem nad 30 mil. Kč se snížila na 1,83 %.

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům v ČR – nové obchody

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům v ČR – nové obchody

Úrokové sazby ze stavů obchodů

Průměrné úrokové sazby ze zůstatků vkladů domácností v září zaznamenaly pouze mírné změny. U nefinančních podniků byl vývoj podobný.

Průměrné úrokové sazby ze zůstatků úvěrů domácnostem se v září téměř nezměnily. Stejně tomu bylo i u úrokových sazeb ze zůstatků úvěrů nefinančním podnikům.

Celková úroková sazba z úvěrů domácnostem poklesla na 3,99 %. Úroková sazba z úvěrů na bydlení se snížila na 2,66 % (z toho sazba ze zůstatků u hypotečních úvěrů poklesla na 2,44 %), sazba ze spotřebitelských úvěrů se snížila na 11,17 % a sazba z úvěrů ostatních poklesla na 3,63 %.

Průměrná úroková sazba z úvěrů nefinančním podnikům vzrostla na 2,58 %. U úvěrů se splatností do 1 roku sazba stagnovala na 2,32 %. Úroková sazba úvěrů se splatností od 1 roku do 5 let se mírně zvýšila na 2,78 %. Úroková sazba u úvěrů se splatností nad 5 let zaznamenala také mírné zvýšení, a to na 2,64 %.


Poznámky