ČNB > Statistika > Měnová a finanční statistika > Data harmonizované měnové statistiky > Komentář k úrokovým sazbám měnových finančních institucí

Komentář k úrokovým sazbám měnových finančních institucí

Říjen 2016

Úrokové sazby z nových obchodů

Úrokové sazby z nových vkladů domácností se v říjnu nejvíce změnily v kategorii vkladů s dohodnutou splatností. U nefinančních podniků byly změny pouze v řádu setin procentních bodů.

Sazba z vkladů s dohodnutou splatností u domácností poklesla na 0,62 %. Sazba jednodenních vkladů stagnovala na svém historickém minimu, tedy na 0,13 %. I sazba z vkladů s výpovědní lhůtou zůstala na své zářijové hodnotě, a to na 1,06 % (tato sazba jako jediná zahrnuje kromě sektoru domácností také obdobné vklady nefinančních podniků, jejichž objemy jsou v této kategorii zanedbatelné). Úroková sazba z vkladů na běžných účtech stagnovala na nejnižší hodnotě v historii měření, tedy na 0,06 %.

V případě jednodenních vkladů nefinančních podniků sazba zůstala na rekordních 0,05 %. Sazba z vkladů s dohodnutou splatností do 1 roku (jež se u tohoto sektoru podílejí na všech vkladech s dohodnutou splatností zpravidla 100 %) se oproti minulému měsíci snížila na 0,06 %. Úroková sazba z vkladů na běžných účtech zůstala na historických 0,05 %.

Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR – nové obchody

Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR – nové obchody

 

U sazeb z nových úvěrů poskytnutých domácnostem došlo v říjnu k nejvýraznější změně u kreditních karet. Úrokové sazby z úvěrů nefinančním podnikům zaznamenaly největší změnu u úvěrů s objemem nad 30 mil. Kč.

U celkových úvěrů na spotřebu, bydlení a ostatní zaznamenala úroková sazba nepatrné snížení na 4,02 %. Úroková sazba z úvěrů na spotřebu poklesla na 10,41 %, v případě úvěrů na bydlení došlo k nárůstu úrokové sazby na 2,23 % a ostatní úvěry byly úročeny sazbou 3,08 %, tedy výše než v září. Úroková sazba z hypotečních úvěrů stagnovala na zářijových 2,00 %, tedy rekordně nízké úrovně. Kreditní karty celkem zaznamenaly zvýšení na 20,97 %.

U nových úvěrů nefinančním podnikům (bez kontokorentů, revolvingů a kreditních karet) došlo k  poklesu úrokové sazby na 1,66 %. Sazba z úvěrů s objemem do 7,5 mil. Kč se snížila na 2,92 %, sazba u úvěrů s objemem 7,5 – 30 mil. Kč poklesla na 1,85 % a úroková sazba u nových úvěrů s objemem nad 30 mil. Kč se snížila na 1,47 %.

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům v ČR – nové obchody

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům v ČR – nové obchody

Úrokové sazby ze stavů obchodů

Průměrné úrokové sazby ze zůstatků vkladů domácností v říjnu zaznamenaly pouze mírné změny. U nefinančních podniků byl vývoj podobný.

Průměrné úrokové sazby ze zůstatků úvěrů domácnostem se v říjnu příliš nezměnily. Stejně tomu bylo i u úrokových sazeb ze zůstatků úvěrů nefinančním podnikům.

Celková úroková sazba z úvěrů domácnostem poklesla na 4,46 %. Úroková sazba z úvěrů na bydlení se snížila na 2,96 % (z toho sazba ze zůstatků u hypotečních úvěrů poklesla na 2,74 %), sazba ze spotřebitelských úvěrů se zvýšila na 12,44 % a sazba z úvěrů ostatních poklesla na 3,89 %.

Průměrná úroková sazba z úvěrů nefinančním podnikům se mírně snížila na 2,52 %. U úvěrů se splatností do 1 roku sazba poklesla na 2,17 %. U splatnosti od 1 roku do 5 let se sazba mírně snížila na 2,58 % a u úvěrů se splatností nad 5 let úroková sazba poklesla na své historické minimum, tedy na 2,66 %.


Poznámky