ČNB > Statistika > Měnová a finanční statistika > Data harmonizované měnové statistiky > Komentář k úrokovým sazbám měnových finančních institucí

Komentář k úrokovým sazbám měnových finančních institucí

Únor 2018

Úrokové sazby z nových obchodů

Úrokové sazby z nových vkladů domácností se v únoru nejvíce změnily v kategorii vkladů s dohodnutou splatností. U nefinančních podniků byly změny v téže kategorii výraznější.

Sazba z vkladů s dohodnutou splatností u domácností vzrostla na 0,87 %. Sazba jednodenních vkladů se nepatrně snížila na 0,10 %. Úroková sazba z vkladů na běžných účtech se vrátila zpět na rekordně nízkou úroveň, tedy na 0,04 %. Sazba z vkladů s výpovědní lhůtou stagnovala na lednových 1,09 % (tato sazba jako jediná zahrnuje kromě sektoru domácností také obdobné vklady nefinančních podniků, jejichž objemy jsou v této kategorii zanedbatelné).

V případě jednodenních vkladů nefinančních podniků sazba zůstává na rekordních 0,03 % od února 2017. Úroková sazba z vkladů na běžných účtech nepatrně vzrostla z historického minima na 0,03 %. Sazba z vkladů s dohodnutou splatností do 1 roku (jež se u tohoto sektoru podílejí na všech vkladech s dohodnutou splatností zpravidla 100 %) se zvýšila na 0,48 %.

Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR – nové obchody

Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR – nové obchody

U sazeb z nových úvěrů poskytnutých domácnostem došlo v únoru k nejvýraznější změně u kreditních karet. Úrokové sazby z úvěrů nefinančním podnikům zaznamenaly největší změnu u úvěrů s objemem od 7,5 do 30 mil. Kč.

U celkových úvěrů na spotřebu, bydlení a ostatní zaznamenala úroková sazba zvýšení na 4,08 %. Úroková sazba z úvěrů na spotřebu meziměsíčně poklesla na 8,81 % (meziročně tato úroková sazba poklesla o 0,84 procentního bodu), v případě úvěrů na bydlení došlo k nárůstu úrokové sazby na 2,50 % a úvěry ze stavebního spoření se zvýšily z lednových 3,30 % na únorových 3,37 %. Ostatní úvěry byly úročeny sazbou 3,65 %, tedy výše než v lednu. Úroková sazba z hypotečních úvěrů mírně vzrostla pošesté za sebou, a to na 2,33 %. Úroková sazba u kreditních karet se zvýšila na 20,08 %.

U nových úvěrů nefinančním podnikům (bez kontokorentů, revolvingů a kreditních karet) došlo k nárůstu úrokové sazby na 2,43 %. Sazba z úvěrů s objemem do 7,5 mil. Kč se zvýšila na 3,58 %, sazba u úvěrů s objemem 7,5 – 30 mil. Kč vzrostla na 2,53 % a úroková sazba u nových úvěrů s objemem nad 30 mil. Kč se zvýšila na 2,24 %.

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům v ČR – nové obchody

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům v ČR – nové obchody

Úrokové sazby ze stavů obchodů

Průměrné úrokové sazby ze zůstatků vkladů domácností v únoru zaznamenaly pouze nepatrné změny. U nefinančních podniků byly naopak větší.

Průměrné úrokové sazby ze zůstatků úvěrů domácnostem se v únoru příliš nezměnily. Stejně tomu bylo i u úrokových sazeb ze zůstatků úvěrů nefinančním podnikům.

Celková úroková sazba z úvěrů domácnostem poklesla na 3,84 %. Úroková sazba z úvěrů na bydlení se nepatrně snížila na 2,57 % (z toho sazba ze zůstatků u hypotečních úvěrů poklesla na 2,36 %), sazba ze spotřebitelských úvěrů se snížila na 10,64 % a sazba z úvěrů ostatních vzrostla na 3,64 %.

Průměrná úroková sazba z úvěrů nefinančním podnikům mírně vzrostla na 2,84 %. U úvěrů se splatností do 1 roku se sazba zvýšila na 2,71 %. Úroková sazba úvěrů se splatností od 1 roku do 5 let vzrostla na 3,04 %. Úroková sazba u úvěrů se splatností nad 5 let zaznamenala také mírné zvýšení, a to na 2,84 %.


Poznámky