ČNB > Statistika > Měnová a finanční statistika > Data harmonizované měnové statistiky > Komentář k úrokovým sazbám měnových finančních institucí

Komentář k úrokovým sazbám měnových finančních institucí

Červenec 2017

Úrokové sazby z nových obchodů

Úrokové sazby z nových vkladů domácností se v červenci nejvíce změnily v kategorii vkladů s dohodnutou splatností. U nefinančních podniků byly u vkladů změny pouze v řádu setin procentních bodů.

Sazba z vkladů s dohodnutou splatností u domácností poklesla na 0,46 %. Sazba jednodenních vkladů stagnuje od května na 0,10 %. Úroková sazba z vkladů na běžných účtech zůstala na nejnižší hodnotě v historii měření, tedy na 0,04 %. Sazba z vkladů s výpovědní lhůtou stagnovala na 1,07 % (tato sazba jako jediná zahrnuje kromě sektoru domácností také obdobné vklady nefinančních podniků, jejichž objemy jsou v této kategorii zanedbatelné).

V případě jednodenních vkladů nefinančních podniků sazba zůstala na rekordních 0,03 %. Úroková sazba z vkladů na běžných účtech opět poklesla na historické minimum, a to na 0,02 %. Sazba z vkladů s dohodnutou splatností do 1 roku (jež se u tohoto sektoru podílejí na všech vkladech s dohodnutou splatností zpravidla 100 %) se nepatrně snížila na 0,03 %.

Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR – nové obchody

Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR – nové obchody

 

U sazeb z nových úvěrů poskytnutých domácnostem došlo v červenci k nejvýraznější změně u ostatních úvěrů. Úrokové sazby z úvěrů nefinančním podnikům zaznamenaly největší změnu u úvěrů s objemem do 7,5 mil. Kč.

U celkových úvěrů na spotřebu, bydlení a ostatní zaznamenala úroková sazba zvýšení na 4,26 %. Úroková sazba z úvěrů na spotřebu meziměsíčně vzrostla na 9,46 % (meziročně tato úroková sazba poklesla o 1,60 procentního bodu), v případě úvěrů na bydlení došlo k nepatrnému zvýšení úrokové sazby na 2,33 % a úvěry ze stavebního spoření vzrostly z červnových 3,59 % na červencových 3,63 %. Ostatní úvěry byly úročeny sazbou 3,08 %, tedy výše než v červnu. Úroková sazba z hypotečních úvěrů stagnovala na červnových 2,11 %. Úroková sazba u kontokorentů a revolvingů se nepatrně snížila na 12,55 %.

U nových úvěrů nefinančním podnikům (bez kontokorentů, revolvingů a kreditních karet) došlo k poklesu úrokové sazby na 1,94 %. Sazba z úvěrů s objemem do 7,5 mil. Kč se snížila na 2,88 %, sazba u úvěrů s objemem 7,5 – 30 mil. Kč poklesla na 1,90 % a úroková sazba u nových úvěrů s objemem nad 30 mil. Kč se snížila na 1,83 %.

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům v ČR – nové obchody

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům v ČR – nové obchody

Úrokové sazby ze stavů obchodů

Průměrné úrokové sazby ze zůstatků vkladů domácností v červenci zaznamenaly pouze mírné změny. U nefinančních podniků byl vývoj podobný.

Průměrné úrokové sazby ze zůstatků úvěrů domácnostem se v červenci příliš nezměnily. Stejně tomu bylo i u úrokových sazeb ze zůstatků úvěrů nefinančním podnikům.

Celková úroková sazba z úvěrů domácnostem poklesla na 4,05 %. Úroková sazba z úvěrů na bydlení se snížila na 2,70 % (z toho sazba ze zůstatků u hypotečních úvěrů poklesla na 2,48 %), sazba ze spotřebitelských úvěrů se snížila na 11,32 % a sazba z úvěrů ostatních poklesla na 3,65 %.

Průměrná úroková sazba z úvěrů nefinančním podnikům stagnovala na 2,50 %. U úvěrů se splatností do 1 roku se sazba zvýšila na 2,24 %. Úroková sazba úvěrů se splatností od 1 roku do 5 let nepatrně poklesla na 2,64 %. Úroková sazba u úvěrů se splatností nad 5 let zaznamenala nepatrné snížení na 2,58 %.


Poznámky