ČNB > Statistika > Měnová a finanční statistika > Data harmonizované měnové statistiky > Komentář k úrokovým sazbám měnových finančních institucí

Komentář k úrokovým sazbám měnových finančních institucí

Květen 2017

Úrokové sazby z nových obchodů

Úrokové sazby z nových vkladů domácností se v květnu nejvíce změnily v kategorii vkladů s dohodnutou splatností. U nefinančních podniků byly u vkladů změny pouze v řádu setin procentních bodů.

Sazba z vkladů s dohodnutou splatností u domácností poklesla na 0,85 %. Sazba jednodenních vkladů se snížila na 0,10 %. Úroková sazba z vkladů na běžných účtech poklesla na nejnižší hodnotu v historii měření, tedy na 0,04 %. Sazba z vkladů s výpovědní lhůtou stagnovala na 1,08 % (tato sazba jako jediná zahrnuje kromě sektoru domácností také obdobné vklady nefinančních podniků, jejichž objemy jsou v této kategorii zanedbatelné).

V případě jednodenních vkladů nefinančních podniků sazba zůstala na rekordních 0,03 %. Úroková sazba z vkladů na běžných účtech stagnovala na historickém minimu, a to na 0,02 %. Sazba z vkladů s dohodnutou splatností do 1 roku (jež se u tohoto sektoru podílejí na všech vkladech s dohodnutou splatností zpravidla 100 %) se snížila na 0,05 %.

Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR – nové obchody

Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR – nové obchody

U sazeb z nových úvěrů poskytnutých domácnostem došlo v květnu k nejvýraznější změně u úvěrů ze stavebního spoření. Úrokové sazby z úvěrů nefinančním podnikům zaznamenaly největší změnu u úvěrů s objemem nad 30 mil. Kč.

U celkových úvěrů na spotřebu, bydlení a ostatní zaznamenala úroková sazba zvýšení na 4,03 %. Úroková sazba z úvěrů na spotřebu meziměsíčně vzrostla na 9,38 % (meziročně tato úroková sazba poklesla o 1,34 procentního bodu), v případě úvěrů na bydlení došlo k nepatrnému zvýšení úrokové sazby na 2,29 % a úvěry ze stavebního spoření vzrostly z dubnových 3,44 % na květnových 3,66 %. Ostatní úvěry byly úročeny sazbou 3,07 %, tedy níže než v dubnu. Úroková sazba z hypotečních úvěrů nepatrně vzrostla na 2,10 %. Úroková sazba u kontokorentů a revolvingů se zvýšila o 0,13 procentního bodu na 12,77 %.

U nových úvěrů nefinančním podnikům (bez kontokorentů, revolvingů a kreditních karet) došlo k  poklesu úrokové sazby na 1,92 %. Sazba z úvěrů s objemem do 7,5 mil. Kč se zvýšila na 3,21 %, sazba u úvěrů s objemem 7,5 – 30 mil. Kč poklesla na 1,87 % a úroková sazba u nových úvěrů s objemem nad 30 mil. Kč se snížila o 0,34 procentního bodu na 1,74 %.

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům v ČR – nové obchody

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům v ČR – nové obchody

Úrokové sazby ze stavů obchodů

Průměrné úrokové sazby ze zůstatků vkladů domácností v květnu zaznamenaly pouze mírné změny. U nefinančních podniků byl vývoj podobný.

Průměrné úrokové sazby ze zůstatků úvěrů domácnostem se v květnu příliš nezměnily. Stejně tomu bylo i u úrokových sazeb ze zůstatků úvěrů nefinančním podnikům.

Celková úroková sazba z úvěrů domácnostem poklesla na 4,13 %. Úroková sazba z úvěrů na bydlení se snížila na 2,75 % (z toho sazba ze zůstatků u hypotečních úvěrů poklesla na 2,53 %), sazba ze spotřebitelských úvěrů se snížila na 11,54 % a sazba z úvěrů ostatních poklesla na 3,69 %.

Průměrná úroková sazba z úvěrů nefinančním podnikům nepatrně poklesla na 2,53 %. U úvěrů se splatností do 1 roku se sazba snížila na 2,22 %. Úroková sazba úvěrů se splatností od 1 roku do 5 let stagnovala na dubnových 2,72 %. Úroková sazba u úvěrů se splatností nad 5 let zaznamenala nepatrné snížení na 2,61 %.


Poznámky