ČNB > Statistika > Měnová a finanční statistika > Data harmonizované měnové statistiky > Komentář k úrokovým sazbám měnových finančních institucí

Komentář k úrokovým sazbám měnových finančních institucí

Prosinec 2016

Úrokové sazby z nových obchodů

Úrokové sazby z nových vkladů domácností se v prosinci nejvíce změnily v kategorii vkladů s dohodnutou splatností. U nefinančních podniků byly změny pouze v řádu setin procentních bodů.

Sazba z vkladů s dohodnutou splatností u domácností poklesla na 0,91 %. Sazba jednodenních vkladů poklesla na své historické minimum, tedy na 0,11 %. Sazba z vkladů s výpovědní lhůtou se zvýšila na 1,08 % (tato sazba jako jediná zahrnuje kromě sektoru domácností také obdobné vklady nefinančních podniků, jejichž objemy jsou v této kategorii zanedbatelné). Úroková sazba z vkladů na běžných účtech poklesla na nejnižší hodnotu v historii měření, tedy na 0,05 %.

V případě jednodenních vkladů nefinančních podniků se sazba snížila na rekordních 0,04 %. Sazba z vkladů s dohodnutou splatností do 1 roku (jež se u tohoto sektoru podílejí na všech vkladech s dohodnutou splatností zpravidla 100 %) oproti minulému měsíci poklesla na 0,04 %. Úroková sazba z vkladů na běžných účtech zůstala na historických 0,04 %.

Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR – nové obchody

Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR – nové obchody

U sazeb z nových úvěrů poskytnutých domácnostem došlo v prosinci k nejvýraznější změně u úvěrů ze stavebního spoření. Úrokové sazby z úvěrů nefinančním podnikům zaznamenaly největší změnu u úvěrů s objemem od 7,5 do 30 mil. Kč.

U celkových úvěrů na spotřebu, bydlení a ostatní zaznamenala úroková sazba zvýšení na 3,85 %. Úroková sazba z úvěrů na spotřebu poklesla na rekordních 10,08 %, v případě úvěrů na bydlení došlo ke zvýšení úrokové sazby na 2,16 % a úvěry ze stavebního spoření vzrostly z listopadových 3,36 % na prosincových 4,13 %. Ostatní úvěry byly úročeny sazbou 3,85 %, tedy výše než v listopadu. Úroková sazba z hypotečních úvěrů dosáhla na 1,96 %.

U nových úvěrů nefinančním podnikům (bez kontokorentů, revolvingů a kreditních karet) došlo k  poklesu úrokové sazby na 1,86 %. Sazba z úvěrů s objemem do 7,5 mil. Kč se snížila na 3,06 %, sazba u úvěrů s objemem 7,5 – 30 mil. Kč vzrostla na 2,02 % a úroková sazba u nových úvěrů s objemem nad 30 mil. Kč poklesla na 1,75 %.

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům v ČR – nové obchody

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům v ČR – nové obchody

Úrokové sazby ze stavů obchodů

Průměrné úrokové sazby ze zůstatků vkladů domácností v prosinci zaznamenaly pouze mírné změny. U nefinančních podniků byl vývoj podobný.

Průměrné úrokové sazby ze zůstatků úvěrů domácnostem se v prosinci příliš nezměnily. Stejně tomu bylo i u úrokových sazeb ze zůstatků úvěrů nefinančním podnikům.

Celková úroková sazba z úvěrů domácnostem poklesla na 4,36 %. Úroková sazba z úvěrů na bydlení se snížila na 2,88 % (z toho sazba ze zůstatků u hypotečních úvěrů poklesla na 2,67 %), sazba ze spotřebitelských úvěrů se snížila na 12,18 % a sazba z úvěrů ostatních poklesla na 3,82 %.

Průměrná úroková sazba z úvěrů nefinančním podnikům se mírně zvýšila na 2,54 %. U úvěrů se splatností do 1 roku sazba vzrostla na 2,20 %. U splatnosti od 1 roku do 5 let se sazba zvýšila na 2,66 % a u úvěrů se splatností nad 5 let úroková sazba opustila své historické minimum z předchozího měsíce, tedy 2,64 %. V prosinci zaznamenala nepatrný nárůst na 2,66 %.


Poznámky