ČNB > Statistika > Měnová a finanční statistika > Data harmonizované měnové statistiky > Komentář k úrokovým sazbám měnových finančních institucí

Komentář k úrokovým sazbám měnových finančních institucí

Listopad 2017

Úrokové sazby z nových obchodů

Úrokové sazby z nových vkladů domácností se v listopadu nejvíce změnily v kategorii vkladů s dohodnutou splatností. U nefinančních podniků byly u vkladů změny velmi mírné.

Sazba z vkladů s dohodnutou splatností u domácností vzrostla na 0,59 %. Sazba jednodenních vkladů stagnuje od května na 0,10 %. Úroková sazba z vkladů na běžných účtech zůstává již sedmý měsíc na nejnižší hodnotě v historii měření, tedy na 0,04 %. Sazba z vkladů s výpovědní lhůtou se nepatrně zvýšila na 1,06 % (tato sazba jako jediná zahrnuje kromě sektoru domácností také obdobné vklady nefinančních podniků, jejichž objemy jsou v této kategorii zanedbatelné).

V případě jednodenních vkladů nefinančních podniků sazba zůstává na rekordních 0,03 % od února 2017. Úroková sazba z vkladů na běžných účtech stagnovala na historickém minimu, a to na 0,02 %. Sazba z vkladů s dohodnutou splatností do 1 roku (jež se u tohoto sektoru podílejí na všech vkladech s dohodnutou splatností zpravidla 100 %) se zvýšila na 0,25 %.

Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR – nové obchody

Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR – nové obchody

U sazeb z nových úvěrů poskytnutých domácnostem došlo v listopadu k nejvýraznější změně u úvěrů na spotřebu. Úrokové sazby z úvěrů nefinančním podnikům zaznamenaly největší změnu u úvěrů s objemem do 7,5 mil. Kč.

U celkových úvěrů na spotřebu, bydlení a ostatní zaznamenala úroková sazba snížení na 4,02 %. Úroková sazba z úvěrů na spotřebu meziměsíčně poklesla na 8,73 % (meziročně tato úroková sazba poklesla o 1,44 procentního bodu), v případě úvěrů na bydlení došlo ke stagnaci úrokové sazby na 2,37 % a úvěry ze stavebního spoření se snížily z říjnových 3,46 % na listopadových 3,38 %. Ostatní úvěry byly úročeny sazbou 3,54 %, tedy nepatrně níž než v říjnu. Úroková sazba z hypotečních úvěrů mírně vzrostla na 2,19 %. Úroková sazba u kontokorentů se zvýšila na 15,38 %.

U nových úvěrů nefinančním podnikům (bez kontokorentů, revolvingů a kreditních karet) došlo k poklesu úrokové sazby na 2,24 %. Sazba z úvěrů s objemem do 7,5 mil. se zvýšila na 3,38 %, sazba u úvěrů s objemem 7,5 – 30 mil. Kč vzrostla na 2,24 % a úroková sazba u nových úvěrů s objemem nad 30 mil. Kč poklesla na 2,12 %.

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům v ČR – nové obchody

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům v ČR – nové obchody

Úrokové sazby ze stavů obchodů

Průměrné úrokové sazby ze zůstatků vkladů domácností v listopadu zaznamenaly pouze nepatrné změny. U nefinančních podniků byl vývoj podobný.

Průměrné úrokové sazby ze zůstatků úvěrů domácnostem se v listopadu příliš nezměnily. Stejně tomu bylo i u úrokových sazeb ze zůstatků úvěrů nefinančním podnikům.

Celková úroková sazba z úvěrů domácnostem poklesla na 3,92 %. Úroková sazba z úvěrů na bydlení se snížila na 2,62 % (z toho sazba ze zůstatků u hypotečních úvěrů poklesla na 2,40 %), sazba ze spotřebitelských úvěrů se snížila na 10,93 % a sazba z úvěrů ostatních poklesla na 3,62 %.

Průměrná úroková sazba z úvěrů nefinančním podnikům nepatrně vzrostla na 2,68 %. U úvěrů se splatností do 1 roku se sazba zvýšila na 2,49 %. Úroková sazba úvěrů se splatností od 1 roku do 5 let vzrostla na 2,90 %. Úroková sazba u úvěrů se splatností nad 5 let zaznamenala také mírné zvýšení, a to na 2,71 %.


Poznámky