ČNB > Statistika > Měnová a finanční statistika > Data harmonizované měnové statistiky > Komentář k úrokovým sazbám měnových finančních institucí

Komentář k úrokovým sazbám měnových finančních institucí

Červen 2016

Úrokové sazby z nových obchodů

Úrokové sazby z nových vkladů domácností se v červnu nejvíce změnily v kategorii vkladů s dohodnutou splatností. U nefinančních podniků byly změny pouze v řádu setin procentních bodů.

Sazba z vkladů s dohodnutou splatností u domácností vzrostla na 1,27 %. Sazba jednodenních vkladů se snížila na své historické minimum, které činilo 0,15 %. Sazba z vkladů s výpovědní lhůtou poklesla na 1,08 % (tato sazba jako jediná zahrnuje kromě sektoru domácností také obdobné vklady nefinančních podniků, jejichž objemy jsou v této kategorii zanedbatelné). Úroková sazba z vkladů na běžných účtech se snížila na nejnižší hodnotu v historii měření, a to na 0,07 %.

V případě jednodenních vkladů nefinančních podniků sazba stagnovala na rekordních 0,06 %. Sazba z vkladů s dohodnutou splatností do 1 roku (jež se u tohoto sektoru podílejí na všech vkladech s dohodnutou splatností zpravidla 100 %) se oproti minulému měsíci zvýšila na 0,08 %. Úroková sazba z vkladů na běžných účtech se snížila na historických 0,05 %.

Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR – nové obchody

Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR – nové obchody

U sazeb z nových úvěrů poskytnutých domácnostem došlo v červnu k nejvýraznější změně u úvěrů ostatních. Úrokové sazby z úvěrů nefinančním podnikům zaznamenaly největší změnu u úvěrů s objemem nad 30 mil. Kč.

U celkových úvěrů na spotřebu, bydlení a ostatní zaznamenala úroková sazba snížení na 3,94 %. Úroková sazba z úvěrů na spotřebu zůstala na rekordních 10,68 %, v případě úvěrů na bydlení došlo k poklesu úrokové sazby na 2,25 % a ostatní úvěry byly úročeny sazbou 2,93 %, tedy níže než v květnu. Úroková sazba z hypotečních úvěrů dosáhla své nejnižší hodnoty v historii měření, a to 2,05 % s rekordním objemem 27,8 mld. Kč.

U nových úvěrů nefinančním podnikům (bez kontokorentů, revolvingů a kreditních karet) došlo k  nárůstu úrokové sazby na 2,12 %. Sazba z úvěrů s objemem do 7,5 mil. Kč se nepatrně zvýšila na 3,26 %, sazba u úvěrů s objemem 7,5 – 30 mil. Kč poklesla na 2,04 % a úroková sazba u nových úvěrů s objemem nad 30 mil. Kč vzrostla na 1,99 %.

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům v ČR – nové obchody

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům v ČR – nové obchody

Úrokové sazby ze stavů obchodů

Průměrné úrokové sazby ze zůstatků vkladů domácností v červnu zaznamenaly pouze mírné změny. U nefinančních podniků se výrazněji změnily vklady s dohodnutou splatností.

Průměrné úrokové sazby ze zůstatků úvěrů domácnostem se v červnu příliš nezměnily. Stejně tomu bylo i u úrokových sazeb ze zůstatků úvěrů nefinančním podnikům.

Celková úroková sazba z úvěrů domácnostem poklesla na 4,65%. Úroková sazba z úvěrů na bydlení se snížila na 3,10 %, sazba ze spotřebitelských úvěrů se snížila na 12,87 % a sazba z úvěrů ostatních poklesla na 4,01 %.

Průměrná úroková sazba z úvěrů nefinančním podnikům se nepatrně zvýšila na 2,60 %, a dostala se tak zpátky na dubnovou hodnotu. U úvěrů se splatností do 1 roku sazba vzrostla na 2,41 %. U splatnosti od 1 roku do 5 let se sazba zvýšila na 2,56 % a u úvěrů se splatností nad 5 let došlo ke snížení úrokové sazby na 2,70 %, tedy na její historické minimum.


Poznámky