ČNB > Statistika > Měnová a finanční statistika > Data harmonizované měnové statistiky > Komentář k úrokovým sazbám měnových finančních institucí

Komentář k úrokovým sazbám měnových finančních institucí

Leden 2017

Úrokové sazby z nových obchodů

Úrokové sazby z nových vkladů domácností se v lednu nejvíce změnily v kategorii vkladů s dohodnutou splatností. U nefinančních podniků byly změny taktéž pouze v řádu setin procentních bodů.

Sazba z vkladů s dohodnutou splatností u domácností vzrostla na 0,99 %. Sazba jednodenních vkladů zůstala na svém historickém minimu, tedy na 0,11 %. Úroková sazba z vkladů na běžných účtech stagnovala na nejnižší hodnotě v historii měření, tedy na 0,05 %. Sazba z vkladů s výpovědní lhůtou se nepatrně snížila na 1,07 % (tato sazba jako jediná zahrnuje kromě sektoru domácností také obdobné vklady nefinančních podniků, jejichž objemy jsou v této kategorii zanedbatelné).

V případě jednodenních vkladů nefinančních podniků sazba zůstala na rekordních 0,04 %. Úroková sazba z vkladů na běžných účtech se snížila na historických 0,03 %. Sazba z vkladů s dohodnutou splatností do 1 roku (jež se u tohoto sektoru podílejí na všech vkladech s dohodnutou splatností zpravidla 100 %) stagnovala na prosincových 0,04 %.

Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR – nové obchody

Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR – nové obchody

U sazeb z nových úvěrů poskytnutých domácnostem došlo v lednu k nejvýraznější změně u úvěrů ze stavebního spoření. Úrokové sazby z úvěrů nefinančním podnikům zaznamenaly největší změnu u úvěrů s objemem nad 30 mil. Kč.

U celkových úvěrů na spotřebu, bydlení a ostatní zaznamenala úroková sazba zvýšení na 3,91 %. Úroková sazba z úvěrů na spotřebu vzrostla na 10,33 %, v případě úvěrů na bydlení došlo ke zvýšení úrokové sazby na 2,24 % a úvěry ze stavebního spoření poklesly z prosincových 4,13 % na lednových 3,41 %. Ostatní úvěry byly úročeny sazbou 2,89 %, tedy výše než v prosinci. Úroková sazba z hypotečních úvěrů vzrostla na 2,06 %.

U nových úvěrů nefinančním podnikům (bez kontokorentů, revolvingů a kreditních karet) došlo k  poklesu úrokové sazby na 1,82 %. Sazba z úvěrů s objemem do 7,5 mil. Kč se zvýšila na 3,10 %, sazba u úvěrů s objemem 7,5 – 30 mil. Kč se nepatrně snížila na 2,01 % a úroková sazba u nových úvěrů s objemem nad 30 mil. Kč poklesla na 1,65 %.

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům v ČR – nové obchody

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům v ČR – nové obchody

Úrokové sazby ze stavů obchodů

Průměrné úrokové sazby ze zůstatků vkladů domácností v lednu zaznamenaly pouze mírné změny. U nefinančních podniků byl vývoj podobný.

Průměrné úrokové sazby ze zůstatků úvěrů domácnostem se v lednu příliš nezměnily. Stejně tomu bylo i u úrokových sazeb ze zůstatků úvěrů nefinančním podnikům.

Celková úroková sazba z úvěrů domácnostem poklesla na 4,31 %. Úroková sazba z úvěrů na bydlení se snížila na 2,86 % (z toho sazba ze zůstatků u hypotečních úvěrů poklesla na 2,64 %), sazba ze spotřebitelských úvěrů se snížila na 12,07 % a sazba z úvěrů ostatních poklesla na 3,80 %.

Průměrná úroková sazba z úvěrů nefinančním podnikům se mírně zvýšila na 2,57 %. U úvěrů se splatností do 1 roku sazba vzrostla na 2,25 %. U splatnosti od 1 roku do 5 let se sazba zvýšila na 2,70 % a u úvěrů se splatností nad 5 let zaznamenala úroková sazba nepatrný nárůst na 2,67 %.


Poznámky