ČNB > Statistika > Měnová a finanční statistika > Data harmonizované měnové statistiky > Komentář k úrokovým sazbám měnových finančních institucí

Komentář k úrokovým sazbám měnových finančních institucí

Březen 2017

Úrokové sazby z nových obchodů

Úrokové sazby z nových vkladů domácností se v březnu nejvíce změnily v kategorii vkladů s dohodnutou splatností. U nefinančních podniků byly u vkladů změny pouze v řádu setin procentních bodů.

Sazba z vkladů s dohodnutou splatností u domácností vzrostla na 0,90 %. Sazba jednodenních vkladů stagnovala na svém historickém minimu, a to na 0,10 %. Úroková sazba z vkladů na běžných účtech zůstala také na nejnižší hodnotě v historii měření, tedy na 0,05 %. Sazba z vkladů s výpovědní lhůtou se zvýšila na 1,08 % (tato sazba jako jediná zahrnuje kromě sektoru domácností také obdobné vklady nefinančních podniků, jejichž objemy jsou v této kategorii zanedbatelné).

V případě jednodenních vkladů nefinančních podniků sazba stagnovala na rekordních 0,03 %, stejně tak jako úroková sazba z vkladů na běžných účtech. Sazba z vkladů s dohodnutou splatností do 1 roku (jež se u tohoto sektoru podílejí na všech vkladech s dohodnutou splatností zpravidla 100 %) se snížila na 0,04 %.

Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR – nové obchody

Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR – nové obchody

U sazeb z nových úvěrů poskytnutých domácnostem došlo v březnu k nejvýraznější změně u úvěrů na spotřebu. Úrokové sazby z úvěrů nefinančním podnikům zaznamenaly největší změnu u úvěrů s objemem nad 30 mil. Kč.

U celkových úvěrů na spotřebu, bydlení a ostatní zaznamenala úroková sazba zvýšení na 4,04 %. Úroková sazba z úvěrů na spotřebu meziměsíčně poklesla o 0,23 procentního bodu na rekordních 9,42 % (meziročně tato úroková sazba poklesla o 1,61 procentního bodu), v případě úvěrů na bydlení došlo k nepatrnému zvýšení úrokové sazby na 2,28 % a úvěry ze stavebního spoření vzrostly z únorových 3,62 % na březnových 3,64 %. Ostatní úvěry byly úročeny sazbou 3,25 %, tedy výše než v únoru. Úroková sazba z hypotečních úvěrů mírně vzrostla na 2,06 %.

U nových úvěrů nefinančním podnikům (bez kontokorentů, revolvingů a kreditních karet) došlo k  poklesu úrokové sazby na 1,84 %. Sazba z úvěrů s objemem do 7,5 mil. Kč se zvýšila na 3,21 %, sazba u úvěrů s objemem 7,5 – 30 mil. Kč vzrostla na 1,93 % a úroková sazba u nových úvěrů s objemem nad 30 mil. Kč se snížila na 1,71 %.

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům v ČR – nové obchody

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům v ČR – nové obchody

Úrokové sazby ze stavů obchodů

Průměrné úrokové sazby ze zůstatků vkladů domácností v březnu zaznamenaly pouze mírné změny. U nefinančních podniků byl vývoj podobný.

Průměrné úrokové sazby ze zůstatků úvěrů domácnostem se v březnu příliš nezměnily. Stejně tomu bylo i u úrokových sazeb ze zůstatků úvěrů nefinančním podnikům.

Celková úroková sazba z úvěrů domácnostem poklesla na 4,22 %. Úroková sazba z úvěrů na bydlení se snížila na 2,80 % (z toho sazba ze zůstatků u hypotečních úvěrů poklesla na 2,59 %), sazba ze spotřebitelských úvěrů se snížila na 11,80 % a sazba z úvěrů ostatních poklesla na 3,76 %.

Průměrná úroková sazba z úvěrů nefinančním podnikům nepatrně vzrostla na 2,58 %. U úvěrů se splatností do 1 roku se sazba zvýšila na 2,28 %. U splatnosti od 1 roku do 5 let sazba stagnovala na únorových 2,72 % a u úvěrů se splatností nad 5 let zaznamenala úroková sazba snížení na 2,66 %.


Poznámky