ČNB > Statistika > Měnová a finanční statistika > Data harmonizované měnové statistiky > Komentář k úrokovým sazbám měnových finančních institucí

Komentář k úrokovým sazbám měnových finančních institucí

Únor 2017

Úrokové sazby z nových obchodů

Úrokové sazby z nových vkladů domácností se v únoru nejvíce změnily v kategorii vkladů s dohodnutou splatností. U nefinančních podniků byly změny taktéž pouze v řádu setin procentních bodů.

Sazba z vkladů s dohodnutou splatností u domácností poklesla na 0,76 %. Sazba jednodenních vkladů se snížila na své historické minimum, a to na 0,10 %. Úroková sazba z vkladů na běžných účtech stagnovala na nejnižší hodnotě v historii měření, tedy na 0,05 %. Sazba z vkladů s výpovědní lhůtou zůstala na lednových 1,07 % (tato sazba jako jediná zahrnuje kromě sektoru domácností také obdobné vklady nefinančních podniků, jejichž objemy jsou v této kategorii zanedbatelné).

V případě jednodenních vkladů nefinančních podniků sazba poklesla na rekordních 0,03 %. Úroková sazba z vkladů na běžných účtech stagnovala na stejné hodnotě, tedy na historických 0,03 %. Sazba z vkladů s dohodnutou splatností do 1 roku (jež se u tohoto sektoru podílejí na všech vkladech s dohodnutou splatností zpravidla 100 %) se zvýšila na 0,10 %.

Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR – nové obchody

Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR – nové obchody

U sazeb z nových úvěrů poskytnutých domácnostem došlo v únoru k nejvýraznější změně u úvěrů na spotřebu. Úrokové sazby z úvěrů nefinančním podnikům zaznamenaly největší změnu u úvěrů s objemem nad 30 mil. Kč.

U celkových úvěrů na spotřebu, bydlení a ostatní zaznamenala úroková sazba zvýšení na 3,99 %. Úroková sazba z úvěrů na spotřebu meziměsíčně poklesla o 0,68 procentního bodu na rekordních 9,65 % (meziročně tato úroková sazba poklesla o 2,10 procentního bodu), v případě úvěrů na bydlení došlo k nepatrnému snížení úrokové sazby na 2,23 % a úvěry ze stavebního spoření vzrostly z lednových 3,41 % na únorových 3,62 %. Ostatní úvěry byly úročeny sazbou 3,07 %, tedy výše než v lednu. Úroková sazba z hypotečních úvěrů mírně poklesla na 2,02 %.

U nových úvěrů nefinančním podnikům (bez kontokorentů, revolvingů a kreditních karet) došlo k  nárůstu úrokové sazby na 1,99 %. Sazba z úvěrů s objemem do 7,5 mil. Kč se nepatrně snížila na 3,09 %, sazba u úvěrů s objemem 7,5 – 30 mil. Kč poklesla na 1,88 % a úroková sazba u nových úvěrů s objemem nad 30 mil. Kč vzrostla na 1,85 %.

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům v ČR – nové obchody

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům v ČR – nové obchody

Úrokové sazby ze stavů obchodů

Průměrné úrokové sazby ze zůstatků úvěrů domácnostem se v únoru příliš nezměnily. Stejně tomu bylo i u úrokových sazeb ze zůstatků úvěrů nefinančním podnikům.

Celková úroková sazba z úvěrů domácnostem poklesla na 4,26 %. Úroková sazba z úvěrů na bydlení se snížila na 2,83 % (z toho sazba ze zůstatků u hypotečních úvěrů poklesla na 2,62 %), sazba ze spotřebitelských úvěrů se snížila na 11,93 % a sazba z úvěrů ostatních poklesla na 3,78 %.

Průměrná úroková sazba z úvěrů nefinančním podnikům stagnovala na lednových 2,57 %. U úvěrů se splatností do 1 roku sazba zůstala na 2,25 %. U splatnosti od 1 roku do 5 let se sazba zvýšila na 2,72 % a u úvěrů se splatností nad 5 let zaznamenala úroková sazba stagnaci na 2,67 %.


Poznámky