ČNB > Statistika > Měnová a finanční statistika > Data harmonizované měnové statistiky > Komentář k úrokovým sazbám měnových finančních institucí

Komentář k úrokovým sazbám měnových finančních institucí

Duben 2016

Úrokové sazby z nových obchodů

Úrokové sazby z nových vkladů domácností se v dubnu nejvíce změnily v kategorii vkladů s dohodnutou splatností, stejně jako u nefinančních podniků.

Sazba z vkladů s dohodnutou splatností u domácností poklesla na 0,97 %. Sazba jednodenních vkladů se snížila na své historické minimum, které činilo 0,18 %. Sazba z vkladů s výpovědní lhůtou poklesla na 1,19 %. Úroková sazba z vkladů na běžných účtech klesla na nejnižší hodnotu v historii měření, a to na 0,08 %.

V případě jednodenních vkladů nefinančních podniků sazba zůstala na rekordních 0,07 %. Sazba z vkladů s dohodnutou splatností do 1 roku (jež se u tohoto sektoru podílejí na všech vkladech s dohodnutou splatností zpravidla 100 %) se oproti minulému měsíci zvýšila na 0,39 %. Úroková sazba z vkladů na běžných účtech stagnovala na historických 0,06 %.

Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR – nové obchody

Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR – nové obchody

U sazeb z nových úvěrů poskytnutých domácnostem došlo v dubnu k nejvýraznější změně u kontokorentů. Úrokové sazby z úvěrů nefinančním podnikům zaznamenaly největší změnu u úvěrů s objemem do 7,5 mil. Kč.

U celkových úvěrů na spotřebu, bydlení a ostatní zaznamenala úroková sazba zvýšení na 4,44 %. Úroková sazba z úvěrů na spotřebu poklesla na rekordních 10,91 %, v případě úvěrů na bydlení došlo k nárůstu úrokové sazby na 2,40 % a ostatní úvěry byly úročeny sazbou 3,36 %, tedy výše než v březnu. Úroková sazba z hypotečních úvěrů dosáhla své druhé nejnižší hodnoty v historii měření, a to 2,15 %.

U nových úvěrů nefinančním podnikům (bez kontokorentů, revolvingů a kreditních karet) došlo k  nárůstu úrokové sazby na 2,09 %. Sazba z úvěrů s objemem do 7,5 mil. Kč se snížila na 3,31 %, sazba u úvěrů s objemem 7,5 – 30 mil. Kč poklesla na 2,06 % a úroková sazba u nových úvěrů s objemem nad 30 mil. Kč vzrostla o 0,02 procentního bodu na 1,96 %.

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům v ČR – nové obchody

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům v ČR – nové obchody

Úrokové sazby ze stavů obchodů

Průměrné úrokové sazby ze zůstatků vkladů domácností i nefinančních podniků v dubnu zaznamenaly pouze mírné změny.

Průměrné úrokové sazby ze zůstatků úvěrů domácnostem se v dubnu příliš nezměnily. Stejně tomu bylo i u úrokových sazeb ze zůstatků úvěrů nefinančním podnikům.

Celková úroková sazba z úvěrů domácnostem poklesla na 4,75 %. Úroková sazba z úvěrů na bydlení se snížila na 3,17 %, sazba ze spotřebitelských úvěrů se snížila na 13,14 % a sazba z úvěrů ostatních poklesla na 4,09 %.

Průměrná úroková sazba z úvěrů nefinančním podnikům se snížila na 2,60 %, což představuje nejnižší hodnotu v historii měření. U úvěrů se splatností do 1 roku sazba zůstala na 2,35 %. U splatnosti od 1 roku do 5 let sazba poklesla na 2,52 % a u úvěrů se splatností nad 5 let došlo ke snížení úrokové sazby na 2,74 %, tedy na své historické minimum.


Poznámky