Bankovní statistika

Duben 2018

Komentář k hlavním indikátorům

Bilanční suma bankovního sektoru ČR činila na konci dubna 2018 7 509 mld. Kč. Dominantní položkou aktivní strany bilance jsou úvěry poskytnuté rezidentům. Jejich objem dosáhl 5 562 mld. Kč. Objem vkladů rezidentů, jenž tvoří nejvýznamnější položku pasiv bankovního sektoru, činil 4 363 mld. Kč.

Aktiva bankovního sektoru (mld. Kč)
Aktiva bankovního sektoru (mld. Kč)

Pasiva bankovního sektoru (mld. Kč)
Pasiva bankovního sektoru (mld. Kč)

Objem úvěrů poskytnutých rezidentským domácnostem v ČR dosáhl v dubnu 2018 výše 1 560 mld. Kč. Pokud jde o účelovou strukturu úvěrů poskytnutých tomuto sektoru, objemově největší položku představují úvěry na bydlení (1 174 mld. Kč v dubnu 2018, meziměsíční nárůst o 0,6 %). Ty tvoří 75 % z celkového objemu úvěrů poskytnutých domácnostem. Spotřebitelské úvěry dosáhly ke konci dubna 2018 výše 233 mld. Kč a meziměsíčně vzrostly o 0,5 %. Přibližně od poloviny roku 2013 dochází k mírnému trvalému poklesu podílu nevýkonných expozic. V dubnu 2018 podíl nevýkonných expozic činil 2,5 % (5,2 % v červnu 2013).

Úvěry rezidentským domácnostem podle účelu (mld. Kč) a podíl nevýkonných úvěrů (%)
Úvěry rezidentským domácnostem podle účelu (mld. Kč) a podíl úvěrů se selháním (%)

Mezi úvěry poskytnutými rezidentským nefinančním podnikům v ČR, jejichž objem dosáhl v dubnu 2018 výše 1 039 mld. Kč, mají v členění podle původní doby splatnosti nejvýznamnější podíl dlouhodobé úvěry. V dubnu 2018 dosáhl objem dlouhodobých úvěrů hodnoty 578 mld. Kč (56 % z celkového objemu úvěrů poskytnutých tomuto sektoru). Od konce roku 2010 také pozvolna klesá podíl nevýkonných expozic na celkovém objemu úvěrů poskytnutých sektoru nefinančních podniků, z 9 % v prosinci 2010 na 3,8 % v dubnu 2018.

Úvěry rezidentským nefinančním podnikům podle původní doby splatnosti (mld. Kč) a podíl nevýkonných úvěrů (%)
Úvěry rezidentským nefinančním podnikům podle původní doby splatnosti (mld. Kč) a podíl úvěrů se selháním (%)


Poznámky:

  • V dubnu 2018 v ČR působilo celkem 46 bank a poboček zahraničních bank (bez ČNB).