Bankovní statistika

Prosinec 2016

Komentář k hlavním indikátorům

Bilanční suma bankovního sektoru ČR činila na konci prosince 2016 6 020 mld. Kč. Dominantní položkou aktivní strany bilance jsou úvěry poskytnuté rezidentům. Jejich objem dosáhl 3 991 mld. Kč. Objem vkladů rezidentů, jež tvoří nejvýznamnější položku pasiv bankovního sektoru, činil 3 645 mld. Kč.

Aktiva bankovního sektoru (mld. Kč)
Aktiva bankovního sektoru (mld. Kč)

Pasiva bankovního sektoru (mld. Kč)
Pasiva bankovního sektoru (mld. Kč)

Objem úvěrů poskytnutých rezidentským domácnostem v ČR dosáhl v prosinci 2016 výše 1 419 mld. Kč. Pokud jde o účelovou strukturu úvěrů poskytnutých tomuto sektoru, objemově největší položku představují úvěry na bydlení (1 053 mld. Kč v prosinci 2016, meziměsíční nárůst o 0,6 %). Ty tvoří 74 % z celkového objemu úvěrů poskytnutých domácnostem. Spotřebitelské úvěry dosáhly ke konci prosince 221 mld. Kč a meziměsíčně vzrostly o 0,4 %. Přibližně od poloviny roku 2013 dochází k mírnému trvalému poklesu podílu úvěrů se selháním (5,3 % v květnu 2013). V prosinci 2016 se podíl úvěrů se selháním snížil na 3,2 %.

Úvěry rezidentským domácnostem podle účelu (mld. Kč) a podíl úvěrů se selháním (%)
Úvěry rezidentským domácnostem podle účelu (mld. Kč) a podíl úvěrů se selháním (%)

Mezi úvěry poskytnutými rezidentským nefinančním podnikům v ČR, jejichž objem dosáhl v prosinci 2016 výše 976 mld. Kč, mají v členění podle původní doby splatnosti nejvýznamnější podíl dlouhodobé úvěry. V prosinci 2016 dosáhl objem dlouhodobých úvěrů hodnoty 550 mld. Kč (56 % z celkového objemu úvěrů poskytnutých tomuto sektoru). Od konce roku 2010 také pozvolna klesá podíl úvěrů se selháním na celkovém objemu úvěrů poskytnutých sektoru nefinančních podniků, z 9 % v prosinci 2010 na 5 % v prosinci 2016.

Úvěry rezidentským nefinančním podnikům podle původní doby splatnosti (mld. Kč) a podíl úvěrů se selháním (%)
Úvěry rezidentským nefinančním podnikům podle původní doby splatnosti (mld. Kč) a podíl úvěrů se selháním (%)


Poznámky:

  • V prosinci 2016 v ČR působilo celkem 44 bank a poboček zahraničních bank (bez ČNB).
  • Úvěry se selháním představují součet úvěrů nestandardních, pochybných a ztrátových.