Zde jsou zařazována zpravidla upozornění na nové informace v rámci kapitoly Centrální evidence účtů. Informace, které jsou prezentovány prostřednictvím častých otázek a odpovědí – Centrální evidence účtů – Informace pro úvěrové instituce (otázky a odpovědi) a Centrální evidence účtů – Informace pro oprávněné žadatele (otázky a odpovědi), jsou aktualizovány samostatně a zde mohou být jen stručně zmíněné.