Související odkazy

ČNB > Statistika > AnaCredit > Co je nového v AnaCredit

Zde jsou zařazována zpravidla upozornění na nové informace v rámci kapitoly AnaCredit. Informace, které jsou prezentovány prostřednictvím častých otázek a odpovědí - AnaCredit (otázky a odpovědi), jsou aktualizovány samostatně a zde mohou být jen stručně zmíněné.


 • 30. 11. 2018 – publikace nové dokumentace AnaCredit: Manuál pro reporting ukončených instrumentů, Výkazy, Specifické požadavky na reporting úvěrových dat, Manuál pro testovací zasílání, Syntetická data pro testovací zasílání, Webové služby pro přístup do DB AnaCredit - ANAWS
 • 30. 10. 2018 – publikace nového dokumentu "Ověřovací provoz ČNB RIAD", ve kterém jsou popsány základní předpoklady a omezení ověřovacího provozu společně s testovacími případy, pomocí kterých vykazující subjekty mohou otestovat svoji připravenost pro zasílání referenčních dat protistran potřebných pro účely AnaCredit
 • 15. 10. 2018 – aktualizace dokumentace RIAD: Nástroj pro generování vstupní zprávy ve formátu XML, Kontroly, Referenční data, Vazba RIAD_IDK - CRU_IDK pro subjekty migrované z CRÚ
 • 27. 9. 2018 – aktualizace dokumentace RIAD: Technická specifikace (v3.0); zveřejnění nové dokumentace RIAD: Uživatelská příručka externí webové aplikace, Nástroj pro generování vstupní zprávy ve formátu XML
 • 29. 6. 2018 – zveřejněna vyhláška č. 131/2018 Sb. (pdf, 155 kB) o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2018.
 • 4. 6. 2018 – publikace upravených dokumentů ("Kontroly v AnaCredit", "Návod pro vykazování do AnaCredit", "AnaCredit schéma" a "Specifické požadavky na reporting úvěrových dat") a nového dokumentu ("Specifika a scénáře vykazování dat AnaCredit prostřednictvím systému MtS-ISL-SÚD-SDNS"), úprava harmonogramu projektu
 • 25. 5. 2018 – zplatnění druhé verze metodiky AnaCredit
 • 16. 5. 2018 – zveřejněn návrh vyhlášky (pdf, 103 kB), o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance, včetně odůvodnění (pdf, 129 kB). Návrh byl předložen k projednání v pracovních komisích LRV.
 • 20. 4. 2018 – aktualizace dokumentu "Kontroly v RIAD"
 • 9. 3. 2018 – aktualizace dokumentů "Referenční data v RIAD" a "Kontroly v RIAD"
 • 15. 2. 2018 – aktualizace harmonogramu projektu a přidání dokumentu "Technická specifikace RIAD"
 • 11. 1. 2018 – přidání dokumentu "Kontroly v AnaCredit"
 • 10. 1. 2018 – přidání dokumentu "Metodické listy" a aktualizace dokumentů ""Návod pro vykazování do AnaCredit" a "Specifické požadavky na reporting úvěrových dat".
 • 18. 12. 2017 – přidání dokumentů "Návod pro vykazování do AnaCredit", "Referenční data v RIAD", "Kontroly v RIAD". Nová verze dokumentu "AnaCredit schéma" (atribut "CRÚ-IDK" odstraněn z tabulky 1).
 • 6. 12. 2017 – přidání dokumentů "Instrumenty v AnaCredit", "AnaCredit schéma", "Specifické požadavky na reporting úvěrových dat" a "Výkazy v AnaCredit". Úprava harmonogramu projektu – posunutí termínu pro publikaci finální verze technické specifikace pro RIAD
 • 6. 11. 2017 – zveřejnění stránek věnovaných projektu AnaCredit.