Související odkazy

ČNB > Statistika > AnaCredit > Harmonogram projektu

Harmonogram projektu

Termín Popis
RIAD
září 2018 Publikace třetí verze technické specifikace pro zasílání referenčních dat (ČNB RIAD 2.0)
31. říjen 2018 Zahájení testovacího zasílání referenčních dat (ČNB RIAD 2.0)
31. leden 2019 Spuštění produkčního prostředí ČNB RIAD 2.0
AnaCredit
listopad 2018 Zahájení testovacího zasílání výkazů úvěrových dat (MtS-ISL-SÚD-SDNS)
červenec 2019 * První vykazování dat k referenčnímu období 30.6.2019
září 2019 * Zahájení testovacího zasílání úvěrových dat do SDAT
srpen 2020 * Přechod vykazování úvěrových dat z MtS-ISL-SÚ-SDNS do SDAT

* Harmonogram pro vykazování úvěrových dat do AnaCredit je aktuálně zvažován ve spolupráci s Českou bankovní asociací. Finální verze bude k dispozici nejpozději v průběhu listopadu 2018, ale již nyní je jisté, že spuštění vykazování AnaCredit bude zahájeno nejdříve v červenci 2019, přičemž ČNB nebude požadovat data zpětně za předchozí referenční období, tj. první úvěrová data budou zaslána nejdříve za referenční období červen 2019.