Související odkazy

ČNB > Statistika > AnaCredit > Harmonogram projektu

Harmonogram projektu

Termín Popis
Leden 2018 Zplatnění první verze metodiky pro účely předkládání výkazů úvěrových dat (MtS-ISL-SÚD-SDNS)
Únor 2018 Publikace druhé verze technické specifikace pro zasílání referenčních dat (ČNB RIAD 2.0)
Červen 2018 Detailní scénáře pro zasílání výkazů úvěrových dat (MtS-ISL-SÚD-SDNS)
Květen 2018 Migrace referenčních dat z CRÚ do ČNB RIAD 2.0
Květen 2018 Zplatnění druhé verze metodiky pro účely předkládání výkazů úvěrových dat (MtS-ISL-SÚD-SDNS)
Červenec 2018 Třetí verze technické specifikace pro zasílání referenčních dat (ČNB RIAD 2.0)
Červenec 2018 Zahájení testovacího zasílání referenčních dat (ČNB RIAD 2.0)
Červenec 2018 Zahájení testovacího zasílání výkazů úvěrových dat (MtS-ISL-SÚD-SDNS)
Srpen 2018 Spuštění produkčního prostředí ČNB RIAD 2.0
Říjen - Prosinec 2018 První vykazování dat k referenčnímu období 30.9.2018