ČNB > Ochrana spotřebitele > Ochrana spotřebitele > Desatero pro klienta směnárny

Desatero pro klienta směnárny

 1. Směnu provádějte pouze v označených směnárnách a před provedením samotné směny si nejprve pozorně přečtěte veškeré informace na kurzovním lístku.
 2. Pojmy „Nákup a prodej cizí měny a cestovních šeků“ a jim odpovídající kurzy se používají z pohledu směnárny. Za prodejní kurz tak získáte výměnou za českou korunu cizí měnu. Za nákupní kurz získáte výměnou za cizí měnu české koruny.
 3. Směnné kurzy i výše poplatků se u jednotlivých směnáren mohou lišit. Směnárny je stanovují samostatně, nezávisle na kurzech vyhlašovaných Českou národní bankou.
 4. Směnárna je povinna na kurzovním lístku zveřejnit pouze nejméně výhodný směnný kurz, který nabízí s tím, že některé směnárny umožňují před transakcí sjednání výhodnějšího kurzu, např. v závislosti na výši směňované částky.
 5. Směnárna je povinna Vám s dostatečným předstihem před uskutečněním samotné směny poskytnout, zpravidla na listu papíru, informace o:
  1. sobě (obchodní firma, adresa sídla, adresa provozovny, kde směna probíhá, a případně kontaktní adresa a IČ);
  2. prováděné směně (tj. uvedení měn, mezi kterými má směna proběhnout, směnný kurz, částka, kterou požadujete směnit, celková částka, kterou byste dostali podle směnného kurzu v závislosti na předpokládané směňované částce, případně předpokládaný poplatek za směnu, celková předpokládaná částka, kterou obdržíte po započtení poplatku, a datum a čas poskytnutí informace);
  3. Vašich dalších právech (bod 10 níže).
  Tyto informace si pozorně pročtěte a zkontrolujte, zda v nich uvedený kurz a další podmínky směny odpovídají kurzovnímu lístku a dalším informacím vyvěšeným ve směnárně, nebo jsou pro Vás výhodnější. Je-li vyžadován Váš podpis na jednom výtisku těchto informací, podepisujte pouze, souhlasíte-li s podmínkami v nich uvedenými. Jeden výtisk informace si uschovejte pro další případné potřeby, včetně možných reklamací.
 6. Nikdy nepředávejte hotovost ke směně dříve, než jste obdrželi informace před provedením samotné směny a tyto posléze odsouhlasili (bod 5 výše).
 7. Po provedení směny trvejte na vydání dokladu o poskytnutí služby, směnárna je povinna Vám jej vydat.
 8. V případě, že transakce proběhla v souladu s informacemi, které Vám byly sděleny před provedením směny v textové podobě (zejména směnný kurz, úplata za provedení směnárenského obchodu a výše protihodnoty, kterou transakcí získáte), není směnárna povinna transakci stornovat.
 9. Pokud jste nebyli spokojeni s kvalitou směnárenských služeb, uplatněte reklamaci ihned po provedení transakce ve směnárně. Nebyl-li Vám sdělen v rámci předsmluvních informací kontakt na odpovědného pracovníka směnárny, požádejte o něj a řešte reklamaci s ním.
 10. Pokud směnárna reklamaci neuzná, můžete:
  1. podat písemnou stížnost České národní bance, která v případě oprávněnosti Vaší stížnosti může zahájit se směnárnou sankční správní řízení a uložit jí sankci. Česká národní banka ovšem nemá pravomoc přikázat směnárně náhradu Vám způsobené škody ani jinak rozhodovat soukromoprávní spor mezi Vámi a směnárnou;
  2. podat návrh Finančnímu arbitrovi jako orgánu mimosoudního řešení sporů mezi Vámi a směnárnou, který může rozhodovat i o náhradě škody.