ČNB > Bankovky a mince > Výskyt padělků > Podíl předložitelů na celkovém počtu padělků v roce 2016

Podíl předložitelů na celkovém počtu padělků v roce 2016

Graf – Předložitelé v roce 2016

Statistika je platná ke dni 31. 1. 2017. Údaje za jednotlivé roky jsou aktualizované o počty padělků, doručené České národní bance po uzávěrce statistik daného roku.