ČNB > Bankovky a mince > Ochranné prvky > Ochranné prvky 5000 Kč

Ochranné prvky 5000 Kč

 

Ochranné prvky

Vodoznak Vodoznak Okénkový proužek s mikrotextem Barevná vlákna Barevná vlákna Soutisková značka Soutisková značka Skrytý obrazec Proměnlivá barva Iridiscentní pruh Mikrotext Mikrotext

Podrobnější souhrnný popis ochranných prvků viditelných při denním světle s názornými ukázkami jednotlivých prvků na bankovce 5000 Kč vzor 2009.

  1. Vodoznak
  2. Okénkový proužek s mikrotextem
  3. Barevná vlákna
  4. Soutisková značka
  5. Skrytý obrazec
  6. Proměnlivá barva
  7. Iridiscentní pruh
  8. Mikrotext

Na začátek

1. Vodoznak

Vodoznak 
            průhled z líce               průhled z rubu

Je zřetelně viditelný, jestliže se na bankovku podíváme proti světlu. Je použit tzv. lokální stupňovitý (tj. kombinace pozitivního - tmavého a negativního - světlého s různými stupni odstínů mezi nejtmavší a nejsvětlejší částí) vodoznak umístěný ve střední části širokého nepotištěného okraje a tvoří ho portrét T. G. Masaryka, vyobrazeného na bankovce, negativní (běločaré) hodnotové číslo 5000 a sedící orlice. Při pohledu z lícní strany je stranově obrácený oproti portrétu vytištěnému.


Na začátek

 

2. Okénkový proužek s mikrotextem

Okénkový proužek s mikrotextem

          pohled z líce        průhled z líce

Proužek z umělé metalizované hmoty zapuštěný do papíru, široký 3 mm, který na lícní straně vystupuje vždy ve čtyřech intervalech na povrch papíru. Při pohledu na bankovku jsou vidět pouze vystupující části proužku na lícní straně, při pohledu proti světlu je proužek vidět z obou stran jako souvislá tmavá linka s prosvítajícím opakujícím se šrafovaným negativním mikrotextem ČNB 5000 Kč. Vystupující části mění svoji kovově lesklou barvu v závislosti na úhlu dopadu světla z hnědofialové na zelenou.


 

Na začátek

3. Barevná vlákna

Barevná vlákna

V papíru zapuštěná okem viditelná vlákna oranžové barvy v délce 6 mm. Nejlépe zřetelná jsou na bílých okrajích bankovky.


 

Na začátek

4. Soutisková značka

Soutisková značka CR

           líc                      rub                  průhled

Z jedné strany bankovky je viditelná pouze jedna část značky, z druhé strany část zbývající. V průhledu proti světlu je značka vidět celá a její jednotlivé linky na sebe přesně navazují. Soutisková značka je kruhová a tvoří ji písmena "ČR".

 

Na začátek

5. Skrytý obrazec

Skrytý obrazec

Stane se viditelným tehdy, sklopíme-li bankovku ve výši očí do vodorovné polohy proti zdroji světla. Tvoří ho vždy číslo označující nominální hodnotu bankovky. Z delší strany bankovky je obrazec pozitivní, tj. tmavý, z kratší strany negativní (světlý). Je umístěn na lícní straně bankovky v ornamentu na rameni portrétu.


 

Na začátek

6. Proměnlivá barva

Proměnlivá barva

Tento ochranný prvek je založen na optickém efektu. Šestiúhelník s hlavou českého lva vytištěný speciální tiskovou barvou mění své zbarvení v závislosti na tom, v jakém úhlu se bankovka sklopí proti dopadajícímu světlu. Zlatá barva, kterou vidíme při běžném čelním pohledu na bankovku, se při sklopení bankovky proti světlu změní na barvu zelenou.


 

Na začátek

7. Iridiscentní pruh

Iridiscentní pruh

     přímý pohled          při sklopení

Duhově lesklý, tzv. ochranný iridiscentní pruh o šířce cca 20 mm je umístěn na lícní straně blíže pravému okraji bankovky. Je dvoubarevný, zprava vzorovaný. Při běžném pohledu na bankovku se jeví jako průhledný, při sklopení bankovky proti světlu získává barevný nádech zlaté a fialové barvy s kovovým odleskem. Na iridiscentním pruhu vpravo jsou negativně (tj. jako světlé) vyznačené číslice 5000 a čtveřice lipových listů. Při sklopení bankovky se tyto číslice a symboly jeví proti lesklému pruhu jako tmavé.


 

Na začátek

8. Mikrotext

Mikrotext - líc Mikrotext - rub 
                       líc                                                    rub

Mikrotext je tištěn jak tiskem z hloubky, tak tiskem z plochy. Na lícní straně tvoří konturu velkého hodnotového čísla, vnitřní šrafuru paprsků pod šestiúhelníkem se lví hlavou a pruhu základní barvy vybíhajícího od portrétu do pravého bílého okraje mikrotext číselně označující hodnotu bankovky. Šrafuru dvoubarevné stuhy tvoří mikrotext ve formě iniciál „TGM“ a její konturu v pravé části mikrotext ve formě zkratky „ČNB“. Na rubové straně je rovněž v pruhu základní barvy mezi státním znakem a pravým okrajem skryt mikrotext slovně označující hodnotu bankovky a v obou spodních rozích mikrotext PRAHA.

Na začátek