Archivní údaje:

2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996

ČNB > Bankovky a mince > Peněžní oběh > Struktura peněz v oběhu

Struktura peněz v oběhu podle stavu ke dni 31. 12. 2015

Nominální hodnota V oběhu v mil. Kč Podíl v % V oběhu v mil. kusů Podíl v % Počet kusů
připadajících
na 1 obyvatele
ČR
bankovky
5 000 Kč 137 079,0 26,9% 27,4 6,6% 2,6
2 000 Kč 186 321,8 36,5% 93,2 22,3% 9,0
1 000 Kč 136 249,6 26,7% 136,2 32,6% 13,1
500 Kč 17 779,1 3,5% 35,6 8,5% 3,4
200 Kč 11 262,6 2,2% 56,3 13,5% 5,4
100 Kč 5 681,9 1,1% 56,8 13,6% 5,5
50 Kč 583,3 0,1% 11,7 2,8% 1,1
bankovky celkem 494 957,3 97,0% 417,2 100,0% 40,1
mince
50 Kč 5 192,6 1,0% 103,9 6,2% 10,0
20 Kč 3 513,7 0,7% 175,7 10,6% 16,9
10 Kč 2 025,6 0,4% 202,6 12,2% 19,5
5 Kč 1 189,9 0,2% 238,0 14,3% 22,9
2 Kč 851,1 0,2% 425,5 25,6% 40,9
1 Kč 519,3 0,1% 519,2 31,2% 49,9
mince celkem 13 292,2 2,6% 1 664,9 100,0% 160,1
pamětní mince 1 878,7 0,4% 2,4    
Celkem 510 128,2 100,0% 2 084,5   200,2