ČNB > Bankovky a mince > Peněžní oběh > Oznámení o nevyměnitelnosti bankovek České národní banky s perforacemi a přetisky

Oznámení o nevyměnitelnosti bankovek České národní banky s perforacemi a přetisky

Předloží-li fyzická nebo právnická osoba v bance provádějící pokladní operace nebo v České národní bance bankovky, které jsou perforovány (proděravěny) velkými otvory např. jako na obr. č. 1 nebo malými otvory tvořícími nápis "SPECIMEN" jako na obr. č. 2 nebo přetištěny některým z textů "SPECIMEN", "VZOR", "VZOR zkušebna platidel ČNB", "CHYBOTISK zkušebna platidel ČNB", "CHYBOTISK typ ..., č. ... zkušebna platidel ČNB" jako na obr. č. 3 až 7 k výměně, budou jí v souladu s § 9 odst. 2 zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí, v platném znění zadrženy bez náhrady jako nestandardně poškozené bankovky podle § 2 odst. 4 písm. d) bod 7 tohoto zákona. O zadržení vystaví banka provádějící pokladní operace nebo Česká národní banka potvrzení. Banky provádějící pokladní operace předají zadržené bankovky k posouzení České národní bance.

Česká národní banka za předložené bankovky náhradu neposkytuje, protože:

  1. V případě proděravění podle obr. č. 1 jde o způsob, kterým Česká národní banka znehodnocuje bankovky vyřazené z peněžního oběhu; takto znehodnocené bankovky se nemohou regulérní cestou do peněžního oběhu vrátit. Podobně jako Česká národní banka znehodnocuje vadné a nadbytečné tisky vzniklé při výrobě nových bankovek Státní tiskárna cenin, s.p. Takové bankovky jsou proděravěny třemi až šesti velkými otvory; velikost otvorů odpovídá obr. č. 1, počet a rozmístění se u jednotlivých nominálních hodnot liší.
  2. V případě proděravění podle obr. č. 2 a přetištění podle obr. č. 3 až 7 jde o způsob označování vzorů bankovek, který provádí výhradně Česká národní banka pro služební účely.

Takto označené bankovky byly České národní bance nebo jinému subjektu pověřenému jejich výrobou nebo správou odcizeny nebo použity jiným, než dohodnutým způsobem, případně se někdo z jakéhokoliv důvodu pokusil napodobit způsob znehodnocování nebo označování bankovek prováděný Českou národní bankou nebo Státní tiskárnou cenin, s.p. Existují i jiné způsoby označování peněz, které se však používají méně často a při jejich posuzování bude Česká národní banka postupovat individuálně.


OBR. Č. 1

200,- Kc
OBR. Č. 2

100,- Kc

Specimen


OBR. Č. 3

100,- Kc Specimen

Specimen


OBR. Č. 4

200,- Kc

Vzor


OBR. Č. 5

200,- Kc Vzor

Vzor - zkušebna platidel ČNB


OBR. Č. 6

1000,- Kc Chybotisk

Chybotisk - zkušebna platidel ČNB


OBR. Č. 7

1000,- Kc Chybotisk

Chybotisk - zkušebna platidel ČNB