ČNB > Bankovky a mince > Mince > Informace k ukončení platnosti mincí > Racionalizace soustavy drobných mincí v České Republice

Racionalizace soustavy drobných mincí v České Republice

Jan Frait, člen bankovní rady ČNB

ČNB Praha, 9. prosince 2002 - tisková konference

Úkoly ČNB v oblasti oběhu peněz
Drobné mince a funkce peněz
Cenotvorná role drobných mincí
Rozsah emise drobných mincí
Roční emise mincí
Kumulativní emise mincí
Náklady na zajištění drobných mincí
Rozsah problému drobných mincí
Zrušení platnosti mincí 10 a 20 hal. v roce 2003

Na začátek

Úkoly ČNB v oblasti oběhu peněz

 • ČNB podle zákona o České národní bance, konkrétně podle § 2, odst. (2), písm. c) řídí peněžní oběh a dbá na jeho plynulost a hospodárnost
 • Konflikt - zajišťování plynulosti oběhu drobných mincí realizováno za cenu rezignace na jeho hospodárnost
 • ČNB má v určování skladby oběživa výlučnou kompetenci
 • Bankovní rada rozhodla o ukončení platnosti drobných mincí nejpozději k 31.5.2003 (Pozn: Rozhodnutím bankovní rady ze dne 20.2.2003 bylo datum bylo změněno na 31.10.2003)

Na začátek

Drobné mince a funkce peněz

 • Drobné mince plní, a to jen částečně, funkci účetní jednotky
 • Funkci uchovatele hodnoty plnit nemohou
 • Funkci oběživa plnit přestávají, stávají se platidlem na jedno použití
 • Drobné mince se nevracejí zpět do oběhu, neexistuje ekonomicky přijatelná možnost, jak oběh vynutit, z mincí vydaných do oběhu v roce 2001 se vrátilo do ČNB v nominálech 1,- Kč až 50,- Kč průměrně 86,5 %, u 10 h 19,2 %, z celkové emise pouze 2,4 %.

Na začátek

Cenotvorná role drobných mincí

 • Drobné mince mají stále funkci účetní jednotky a plní cenotvornou roli
 • Obava, že veškeré jednotkové ceny budou zaokrouhleny na padesátihaléře
 • K zaokrouhlení součtu cen všech položek může dojít až při konečné hotovostní platbě
 • I při úpravě jednotkových cen předpokládáme nárůst cenové hladiny maximálně o 0,5 %

Na začátek

Rozsah emise drobných mincí

 • V oběhu je na jednoho obyvatele více než 66 desetihaléřů a 53 dvacetihaléřů
 • ČNB dává do oběhu denně 350 až 450 tisíc desetihaléřů
 • V souhrnu je "v oběhu" zhruba 1,2 miliardy drobných mincí
 • V roce 2001 vzrostla roční emise drobných mincí na rekordních 111 milionů kusů

Na začátek

Roční emise

Roční emise vybraných mincí

Na začátek

Kumulativní emise

Kumulativní emise vybraných mincí

Na začátek

Náklady na zajištění drobných mincí

 • Výrobní cena drobných mincí je vyšší než jejich nominální hodnota
 • Za předpokladu zavedení eura v roce 2010 lze předpokládat náklady ve výši 250 mil. Kč
 • Primárními náklady existence drobných mincí jsou ovšem náklady na manipulaci a přepravu
 • Počítání prodlužuje "přepážkové" čekací doby
 • Zachování v oběhu znesnadní přechod na euro

Na začátek

Rozsah problému drobných mincí

 • ve 2. polovině devadesátých let se ročně vydávalo nově do oběhu zhruba 100 mil. kusů mincí po 10 h a 20 h., zatímco v době existence Československa nepřevyšovala roční emise všech mincí 130 milionů kusů.
 • ČNB - nyní 7.125 kontejnerů, při přechodu na Euro např. v roce 2010 při 50 % návratnosti by bylo do ČNB odvedena až 1 mld. Kusů, tj. cca 4.500 kontejnerů, což je 65 % kapacit.

Na začátek

Zrušení platnosti mincí 10 a 20 hal. v roce 2003

 • platnost drobných mincí bude ukončena vyhláškou ČNB
 • komerční banky je budou měnit 1 rok, ČNB pak dalších 5 let
 • vliv na cenovou hladinu bude záviset na volbě zaokrouhlování
 • důvody zrušení mincí jsou obecně ekonomické: mince neobíhají, jejich výroba je drahá, náklady manipulace, snižuje platební komfort, ČNB by s nimi měla velké potíže při zavádění eura

 

Na začátek