ČNB > Bankovky a mince > Mince > Příklady opotřebovaných a poškozených mincí > Příklady poškození a opotřebení mincí > Mince zkorodovaná tak, že reliéf je nečitelný

Mince zkorodovaná tak, že reliéf je nečitelný

Zkorodovaná mince může spadat dle míry poškození do skupiny běžně poškozených mincí nebo do skupiny nestandardně poškozených mincí.

Mince zkorodovaná tak, že reliéf je nečitelný, spadá do skupiny nestandardně poškozených mincí.

Česká národní banka zadrží takovou minci bez náhrady.

Úvěrová instituce provádějící pokladní operace a zpracovatel bankovek a mincí zadrží takovou minci bez náhrady a předá ji České národní bance.

Ostatní subjekty mohou takovou minci odmítnout.

Zkorodovaná mince, jejíž reliéf je nečitelný

Zkorodovaná mince, jejíž reliéf je nečitelný

Zkorodovaná mince, jejíž reliéf je nečitelný

Zkorodovaná mince, jejíž reliéf je nečitelný