ČNB > Bankovky a mince > Mince > Příklady opotřebovaných a poškozených mincí > Příklady poškození a opotřebení mincí > Zkorodovaná mince, jejíž reliéf je stále čitelný

Zkorodovaná mince, jejíž reliéf je stále čitelný

Zkorodovaná mince může spadat dle míry poškození do skupiny běžně poškozených mincí nebo do skupiny nestandardně poškozených mincí.

Zkorodovaná mince je běžně poškozená, je-li její reliéf i přes působení koroze stále čitelný.

Fyzická osoba (s výjimkou směnárníka) může přijetí takové mince odmítnout.

Právnická osoba minci přijímá a nevrací do oběhu.

Úvěrová instituce provádějící pokladní operace takovou minci přijímá a nevrací zpět do oběhu.

Zkorodovaná mince, jejíž reliéf je stále čitelný

Zkorodovaná mince, jejíž reliéf je stále čitelný

Zkorodovaná mince, jejíž reliéf je stále čitelný

Zkorodovaná mince, jejíž reliéf je stále čitelný

Zkorodovaná mince, jejíž reliéf je stále čitelný

Zkorodovaná mince, jejíž reliéf je stále čitelný

Zkorodovaná mince, jejíž reliéf je stále čitelný

Zkorodovaná mince, jejíž reliéf je stále čitelný

Zkorodovaná mince, jejíž reliéf je stále čitelný

Zkorodovaná mince, jejíž reliéf je stále čitelný

Zkorodovaná mince, jejíž reliéf je stále čitelný

Zkorodovaná mince, jejíž reliéf je stále čitelný

Zkorodovaná mince, jejíž reliéf je stále čitelný

Zkorodovaná mince, jejíž reliéf je stále čitelný

Zkorodovaná mince, jejíž reliéf je stále čitelný

Zkorodovaná mince, jejíž reliéf je stále čitelný

Zkorodovaná mince, jejíž reliéf je stále čitelný

Zkorodovaná mince, jejíž reliéf je stále čitelný

Zkorodovaná mince, jejíž reliéf je stále čitelný