ČNB > Bankovky a mince > Mince > Příklady opotřebovaných a poškozených mincí > Příklady poškození a opotřebení mincí > Zašpiněná mince

Zašpiněná mince

Zašpiněná mince spadá do skupiny "mince opotřebené oběhem".

Fyzická osoba (s výjimkou směnárníka) takovou minci vrací zpět do oběhu.

Právnická osoba a směnárník takovou minci nevrací zpět do oběhu a předává ji ČNB.

Zašpiněná mince

Zašpiněná mince

Zašpiněná mince

Zašpiněná mince

Zašpiněná mince

Zašpiněná mince