ČNB > Bankovky a mince > Mince > Příklady opotřebovaných a poškozených mincí > Příklady poškození a opotřebení mincí > Nastřižená mince

Nastřižená mince

Nastřižená mince spadá do skupiny nestandardně poškozených mincí.

Česká národní banka zadrží takovou minci bez náhrady.

Úvěrová instituce provádějící pokladní operace a zpracovatel bankovek a mincí zadrží takovou minci bez náhrady a předá ji České národní bance.

Ostatní subjekty mohou takovou minci odmítnout.

Nastřižená mince

Nastřižená mince