ČNB > Bankovky a mince > Bankovky > Příklady opotřebovaných a poškozených bankovek > Příklady poškození a opotřebení bankovek > Potištěná bankovka

Potištěná bankovka

Potištěná bankovka je vždy běžně poškozená bankovka, nejde-li o bankovku úředně přetištěnou.

Fyzická osoba (s výjimkou směnárníka) může přijetí takové bankovky odmítnout.

Právnická osoba a směnárník bankovku přijímají a nevrací do oběhu, pokud je celá; není-li celá, mohou přijetí bankovky odmítnout.

Úvěrová instituce provádějící pokladní operace takovou bankovku přijímá a nevrací zpět do oběhu.

Příklad potištěné bankovky

potištěná bankovka - líc

potištěná bankovka - rub