ČNB > Bankovky a mince > Bankovky > Příklady opotřebovaných a poškozených bankovek > Příklady poškození a opotřebení bankovek > Bankovka poškozená hygienicky závadným materiálem

Bankovka poškozená hygienicky závadným materiálem

Bankovka poškozená hygienicky závadným materiálem, bez ohledu na rozsah poškození, je vždy nestandardně poškozená bankovka. Hygienicky závadným materiálem je např. krev, infekční materiály, tekutý odpad (kanalizace, žumpa), tedy látky, které mohou být pro příjemce zdravotně závadné. Poškození hygienicky závadným materiálem není poškození bankovek např. potravinami či jinými látkami, které nejsou zdraví nebezpečné.

Česká národní banka zadrží takovou bankovku bez náhrady.

Úvěrová instituce provádějící pokladní operace a zpracovatel bankovek a mincí zadrží takovou bankovku bez náhrady a předá ji České národní bance.

Ostatní subjekty mohou takovou bankovku odmítnout.

Příklad bankovky poškozené hygienicky závadným materiálem (zakrvácená)

biologicky_jiny_material_1

Příklad bankovky poškozené biologickým materiálem (zakrvácená)