ČNB > Bankovky a mince > Bankovky > Příklady opotřebovaných a poškozených bankovek > Příklady poškození a opotřebení bankovek > Bankovka, které chybí část nebo části okraje

Bankovka, které chybí část nebo části okraje

Za celou bankovku se považuje také bankovka, které chybí část nebo části okraje, a to potištěného nebo nepotištěného, pokud jí nechybí více než polovina délky žádného okraje bankovky, a zároveň rozměr chybějící části okraje nepřesáhne v žádné svojí části 5 mm směrem od okraje bankovky k jejímu středu. Za celou bankovku se považuje také bankovka, které chybí jeden nebo více růžků, pokud v ani jednom směru od pravého úhlu, který tvoří růžek bankovky, nechybí více než 20 mm okraje bankovky.

Taková bankovka se považuje za bankovku opotřebovanou oběhem.

Fyzická osoba takovouto bankovku přijímá a vrací zpět do oběhu.

Právnická osoba takovouto bankovku přijímá a vrací zpět do oběhu. 

Příklady celých bankovek, kterým nechybí více než polovina délky žádného okraje bankovky a zároveň rozměr chybějící části okraje nepřesahuje 5 mm směrem od okraje bankovky k jejímu středu

necela_bankovka_1

necela_bankovka_1

necela_bankovka_1

Příklady bankovek, kterým v růžku chybí méně než 20 mm okraje bankovky

necela_bankovka_1

necela_bankovka_1

Bankovka s chybějícím růžkem větším než 20 mm je bankovkou běžně poškozenou - necelou.

Fyzická osoba může přijetí takové bankovky odmítnout.

Právnická osoba a směnárník může přijetí necelé bankovky odmítnout.

Úvěrová instituce provádějící pokladní operace takovou bankovku přijímá a nevrací zpět do oběhu.

Příklad bankovky, které v růžku bankovky chybí více než 20 mm okraje

necela_bankovka_1