ČNB > Platební styk > Terminologie, statistika platebního styku v EU > Statistika platebních nástrojů a platebních a vypořádacích systémů v EU (údaje za rok 2006)

Statistika platebních nástrojů a platebních a vypořádacích systémů v EU (údaje za rok 2006)


Evropská centrální banka (ECB) vydala dne 16.11.2007 statistiku za rok 2006, týkající se platebních systémů a systémů vypořádání obchodů s cennými papíry, a to za všechny země Evropské unie (EU).

Níže je uvedeno několik klíčových indikátorů, nastiňujících trendy v EU a v eurozóně. Úplná data lze stáhnout ze Statistical Data Warehouse (SDW) v rámci ECB.

Platební nástroje

Používání bezhotovostních platebních nástrojů v posledních několika letech stále roste. V letech 2000 až 2006 počet bezhotovostních platebních transakcí uskutečněných nebankovními subjekty v EU rostl v průměru o 7% ročně, zatímco hodnota těchto transakcí rostla o 5% ročně 1).

Graf 1 Použití platebních nástrojů nebankovními institucemi v EU (2000-2006)

Pokud se týká používání různých platebních nástrojů měřeno počtem transakcí, je pozoruhodných několik trendů (viz graf č. 1). Mezi roky 2000 a 2006 stále a mnohem rychleji rostlo používání karet (o 15 % ročně) než používání úhrad nebo přímých inkas (tyto dvě formy rostly přibližně o 8% ročně). Ve skutečnosti úhrady ztrácejí své vedoucí dlouhodobé postavení vůči kreditním a debetním kartám. Používání šeků stále klesá v průměru o cca 5% ročně. Počet transakcí uskutečněných elektronickými penězi roste velice rychle (více než o 20% ročně), nicméně tyto transakce představují stále pouze 0,6% celkového počtu bezhotovostních transakcí.

Tabulka 1: Relativní význam platebních instrumentů v EU

Značné rozdíly mezi zeměmi pokračují pokud se týká volby platebních nástrojů, jak je uvedeno v tabulce č. 1. Například úhrady představují více než 70% všech bezhotovostních transakcí v Maďarsku, Polsku a Rumunsku, zatímco karty představují více než 60% těchto transakcí v Dánsku, Portugalsku a Švédsku a šeky představují více než 50% bezhotovostních transakcí na Maltě. V některých zemích je popularita dvou nástrojů zjevně podobná. Toto je případ například úhrad a karet v Belgii, Irsku, Itálii a Nizozemsku, úhrad a přímých inkas v Německu a karet a šeků na Kypru. Ve čtyřech zemích EU (Malta, Kypr, Francie a Irsko) šeky stále představují přes 20% celkového počtu transakcí uskutečněných bezhotovostními platebními nástroji. Nicméně i v těchto zemích používání šeků v posledních několika letech stále klesá.

Platební systémy pro klientské platby

V EU je provozováno 39 platebních systémů pro klientské platby, z nichž 15 je umístěno v eurozóně. V roce 2006 platební systémy pro klientské platby zpracovaly 35 miliard transakcí v celkové hodnotě 26,4 bilionů eur.

Graf 2: Počet transakcí v platebních systémech pro klientské platby v EU v roce 2006

V platebních systémech pro klientské platby existuje význačný stupeň koncentrace. Francouzský systém SIT je zdaleka největším platebním systémem pro klientské platby v EU, a to převážně vzhledem k vysokému stupni dematerializace platebních nástrojů ve Francii a vzhledem k migraci transakcí dříve vypořádaných v jiných systémech k SIT. V roce 2006 tři největší systémy (SIT ve Francii, BACS ve Spojeném království a Equens v Nizozemsku a Německu) zpracovaly 60% objemu všech transakcí v platebních systémech pro klientské platby v EU.

Graf 3: Růst platebních systémů pro klientské platby

Počet transakcí zpracovaných v platebních systémech pro klientské platby v EU v posledních několika letech stále roste v průměru o 4% ročně, jak ilustruje graf č. 3. Ve stejné době hodnota těchto transakcí vzrostla o nepatrně více než 3% ročně, což je poněkud méně než průměrný nominální růst HDP v EU za tuto dobu (který se blížil 4% ročně).

Systémy vypořádání obchodů s cennými papíry

V EU je provozováno 42 centrálních depozitářů, z nichž 18 je umístěno v eurozóně. V roce 2006 tyto zpracovaly 312 milionů instrukcí v celkové hodnotě 745 bilionů eur. Ve srovnání s rokem 2005 to znamená růst o 14,2% (počet instrukcí), resp. o 12,7% (hodnota).

Graf 4: Obrat ve vypořádacích systémech v EU v roce 2006

I v tomto sektoru existuje význačný stupeň koncentrace. Tři největší systémy (Euroclear Bank v Belgii, Crest Co ve Spojeném království a Euroclear ve Francii) tvoří zhruba dvě třetiny hodnoty a 41% objemu instrukcí zpracovaných na trhu. Obrat v systémech v různých zemích souvisí též s praktikami trhu při poskytování zástav.

Dodatečné informace

Úplná data mohou být stažena z webové stránky ECB prostřednictvím Statistical Data Warehouse (SDW) na http://sdw.ecb.europa.eu/. V minulosti byla tato statistika publikována v dodatku k publikaci ECB „Payment and securities settlement systems in the European Union“, známé též jako „ Blue Book“. Publikování tištěné podoby dodatku bylo zastaveno, neboť SDW nyní poskytuje pohodlný přístup k relevantním informacím. SDW též obsahuje předformátované tabulky o statistice o platebních nástrojích a platebních systémech za posledních pět let , které prezentují informace stejným způsobem jako starý dodatek.

Statistika o platebních nástrojích a platebních systémech pokrývá období 2000-2006. Statistika týkající se cenných papírů je rozšířena, neboť odráží vylepšení metodologie. Vzhledem k tomu, že nová metodologie nemohla být aplikována na dřívější roky, statistika týkající se systémů vypořádání obchodů s cennými papíry pokrývá roky 2006, 2005 a částečně 2004, zatímco statistika týkající se centrálních protistran (tzn. clearing cenných papírů) a burz (tzn. obchodování s cennými papíry) pokrývá rok 2006 a částečně 2005.

Další metodologické informace viz sekce „Statistics“ webové stránky ECB (http://www.ecb.europa.eu/stats/payments/html/index.en.html). SDW též obsahuje vysvětlující poznámky pro každou zemi. 


Zdroj: European Central Bank
Directorate Communications, Press and Information Division

Kopírování je povoleno pouze za předpokladu, že je uveden zdroj.

1) Vyloučeny jsou francouzské údaje, týkající se úhrad, protože tyto údaje zahrnují mezibankovní transakce za období 2000-2004.