ČNB > Platební styk > Terminologie, statistika platebního styku v EU

Terminologie, statistika platebního styku v EU

Terminologie

V roce 2009 vydala ECB Glossary of terms related to payment, clearing and settlement systems (pdf, 122k B). Tento materiál zahrnuje definice pojmů, vztahujících se k platebnímu styku, platebním systémům a vypořádacím systémům pro cenné papíry.

Statistika platebního styku v EU

Do roku 2007 vydávala Evropská centrální banka (ECB) tzv. „Modrou knihu“ (viz níže), což byla publikace, popisující nástroje platebního styku, platební systémy a vypořádací systémy pro cenné papíry v členských státech Evropské unie, skládající se z textové a statistické části.

Od roku 2007 mohou být úplná statistická data stažena z webové stránky ECB prostřednictvím Statistical Data Warehouse (SDW) na http://sdw.ecb.europa.eu/.

Modrá kniha (Blue Book)

Modrá kniha byla publikace vydávaná Evropskou centrální bankou, která popisovala nástroje platebního styku, platební systémy a vypořádací systémy pro cenné papíry v členských státech Evropské unie.

Za přípravu kapitol za jednotlivé členské státy EU zodpovídaly centrální banky příslušných států. Modrá kniha obsahovala textovou část a statistickou část.

Poslední úplná verze (tj. textová i statistická část) Modré knihy byla vydaná Evropskou centrální bankou v červnu 2001 (za 15 tehdejších členských států EU), resp. v srpnu 2002 (za 12 tehdejších zemí, které požádaly o vstup do EU).

Poslední aktualizovaná textová část byla vydána v srpnu 2007. Tato část se skládá ze dvou dílů. První díl zahrnuje země eurozóny a druhý díl země stojící mimo eurozónu.

Od roku 2007 se statistická část Modré knihy nevydává v písemné formě. Úplná data mohou být stažena z webové stránky ECB prostřednictvím Statistical Data Warehouse (SDW) na http://sdw.ecb.europa.eu/.

Modrá kniha - jednotlivé dokumenty

Textová část

Statistická část