ČNB > Platební styk > Předpisy k platebnímu styku

Vybrané předpisy vztahující se k platebnímu styku

Upozornění: níže uvedené znění právních předpisů je pouze zněním k informaci. Jediným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné v tištěné podobě ve Sbírce zákonů nebo ve Věstníku ČNB.


Zákony

Předpisy týkající se hotovostí a nakládání s nimi jsou uvedeny na stránce Předpisy k emisi peněz a ochraně platidel v menu "Bankovky a mince"


Vyhlášky


Úřední sdělení


Předpisy EU vztahující se k platebnímu styku


Společné doporučení ČNB a ČBA