ČNB > Nápověda k vyhledávání

Nápověda k vyhledávání

Jednoduché vyhledávání

 • zadávají se jednotlivá vyhledávaná slova oddělená mezerou - například " devizové rezervy" - vyhledají se dokumenty, které obsahují slovo " devizové" i slovo " rezervy"
 • lze použít zástupné znaky " ?" (libovolné písmeno) a " *" (libovolný řetězec) - například " devizov? rezer*"  - vyhledají se dokumenty, které obsahují například jedno ze slov " devizové", " devizová", ... a zároveň i jedno ze slov " rezervy", " rezervní", " rezervační", ...
 • lze použít operátor " -" - například " devizové -rezervy" - vyhledají se dokumenty, které obsahují slovo " devizové" ale neobsahují slovo " rezervy"
 • pomocí závorek lze vytvářet složitější vyhledávací výrazy - například "devizové rezervy"

Rozšířené vyhledávání:

Text "Aktuální adresář":
 • Pokud je zvoleno v položce " Kde hledat" možnost " Aktuální adresář", provede se vyhledávání pouze v této části stránek
Výběrové pole: " Kde hledat":
 • výběrem lze zvolit oblast v které se má pouze vyhledávat. Možnosti jsou:
  • Aktuální adresář - soubory obsažené v části dle
  • Česká verze - soubory pouze v České jazykové verzi stránek
  • Anglická verze - soubory pouze v Anglické jazykové verzi stránek
  • Tiskové zprávy - pouze v souborech obsažených v části:
  • Vše
Textové pole: " Se všemi slovy":
 • do vyhledávání budou zahrnuty všechny dokumenty, které obsahují všechna zadaná slova bez ohledu na jejich pořadí
Textové pole: " S přesnou frází":
 • do vyhledávání budou zahrnuty dokumenty, které obsahují konkrétní zadanou frázi
Textové pole: " S alespoň jedním ze slov":
 • do vyhledávání budou zahrnuty dokumenty, které obsahují alespoň jedno ze zadaných slov
Výběrové pole: " Počet výsledků na stránce":
 • používá se pro zvolení počtu výsledků zobrazených na jedné stránce
Pole: " Publikováno od" a " Publikováno do":
 • používá se pro určení času kdy byl dokument zveřejněn. Datum se pomocí tří výběrových polí pro den, měsic a rok. Vzhledem k tomu, že veškerý obsah tohoto webu byl dne 5.10.2005 převeden do nového redakčního systému, vyhledávání podle času lze efektivně využít pro dokumenty zveřejněné po tomto datu; zadávat při vyhledávání dřívější datum nemá smysl.