A   B   C,Č   D,Ď   E   F   G   H,Ch   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R,Ř   S,Š   T   U   V   W   X   Y   Z,Ž  

Jádrová inflace
Jádrová inflace označuje cenový růst nepotravinářských položek spotřebního koše bez položek regulovaných cen, změn nepřímých daní a pohonných hmot. Dříve byla jádrová inflace také označována jako korigovaná inflace bez pohonných hmot.
Jednorázové vyrovnání
Dávka vyplacená účastníkovi místo penze dle ustanovení penzijního plánu; jedná se o jednorázovou výplatu celé naspořené částky.
Jednotná bankovní licence
Rozhodnutí vydané příslušným orgánem členského státu EU, na jehož základě je úvěrová instituce se sídlem na území tohoto členského státu oprávněna na tomto území vykonávat bankovní činnost. Jsou-li dodrženy postupy stanovené právem ES (viz pasportizace, notifikace), opravňuje jednotná bankovní licence svého držitele též k výkonu bankovní činnosti na území jiného členského státu EU, aniž by k tomu muselo být vydáno povolení příslušného orgánu tohoto jiného členského státu EU.
JERRS
Jednotný registr registrovaných subjektů (JERRS) je informační systém zajišťující zveřejnění registrů a seznamů regulovaných a registrovaných subjektů působících na finančním trhu. Povinnost zveřejňovat jednotlivé registry a seznamy ukládají České národní bance zákony upravující podnikání na finančním trhu. Hlavním cílem tohoto systému je poskytnout laické i odborné veřejnosti možnost ověřit si, zda jsou subjekty, se kterými se mají možnost setkat na českém finančním trhu, oprávněny k nabízení a poskytování finančních služeb.