A   B   C,Č   D,Ď   E   F   G   H,Ch   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R,Ř   S,Š   T   U   V   W   X   Y   Z,Ž  

g3 (predikční model ČNB)
Model g3 je jádrovým predikčním modelem ČNB, pomocí kterého centrální banka prognózuje inflaci, HDP, úrokové sazby, kurz a další ekonomické veličiny. Z hlediska ekonomické teorie se jedná o velmi moderní, pokročilý dynamický model všeobecné rovnováhy. Spojuje teorii reálného hospodářského cyklu s vpředhledícími očekáváními a nominálními a reálnými strnulostmi nové keynesovské teorie. Model pracuje s více než 50 proměnnými a rovnicemi. Podrobnější informace o tomto modelu lze nalézt v publikaci Implementing the New Structural Model of the Czech National Bank (anglicky).
Garanční fond obchodníků s cennými papíry
Byl zřízen s cílem poskytnout ochranu investorů v situaci, kdy obchodník s cennými papíry není schopen plnit své závazky vůči zákazníkům spočívající ve vydání hodnot, které od zákazníků převzal za účelem poskytnutí investiční služby (zákaznický majetek), a nejsou vyhlídky, že bude schopen tak učinit (zpravidla jde o konkurs).
Garantovaný fond
Garantovaným fondem se rozumí fond, který poskytuje formální a právně závaznou garanci příjmu nebo kapitálu. Tato garance je poskytována třetí stranou.