ČNB > Rozšířené vyhledávání

Výsledky vyhledávání

1 2 3 10 >>

Bylo nalezeno 92 dokumentů.

K některým ustanovením zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (pdf, 293 kB)

Publikováno:06. 04. 2017 10:07

Relevance:100%

K některým ustanovením zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Předpis • zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (ZSÚ) • zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (SZSÚ) • zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku (ZPS) • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (OZ) • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července ... podle 15 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Oba dokumenty, jakož i další informace

Pojem pracovník z pohledu požadavků na odbornost a důvěryhodnost podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (pdf, 500 kB) – 19. 10. 2018

Publikováno:19. 10. 2018 12:14

Relevance:96%

1 Pojem pracovník z pohledu požadavků na odbornost a důvěryhodnost podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Předpis zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (ZSÚ) zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon ... zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru“, dostupném z internetové stránky ČNB http://www.cnb.cz ... . 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru“, dostupný z internetové stránky ČNB http://www.cnb.cz/cs

Zkoušky dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Publikováno:13. 02. 2019 04:11

Relevance:91%

Na této stránce jsou dostupné informace a soubory ke zkouškám dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Dohledový benchmark č. 2/2017 – Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (pdf, 240 kB) Vyhodnocení úspěšnosti odborných zkoušek dle § 69 zákona o spotřebitelském úvěru za rok 2017 (pdf, 216 kB) Vyhodnocení úspěšnosti odborných zkoušek dle § 69 zákona o spotřebitelském úvěru za 1. pololetí roku 2018 (pdf, 213 kB

Dohledový benchmark č. 3/2016 – Požadavky na výkon činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru podle § 15 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Publikováno:31. 10. 2016 12:07

Relevance:74%

1Dohledový benchmark č. 3/2016 Požadavky na výkon činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru podle 15 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru 1. Relevantní právní úprava Předpis Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „zákon“), zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (dále jen „ZKB“), zákon č

Dohledový benchmark č. 1/2017 – Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Publikováno:01. 02. 2017 11:03

Relevance:74%

Dohledový benchmark č. 1/2017 Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru 1. Relevantní právní úprava Předpis • Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „zákon“), • vyhláška č. 384/2016 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru (dále jen „vyhláška“), Ustanovení • Zejm. 3, 62, 69 zákona, • 9, 10, 11, 13 vyhlášky. 2. Účel Tento dokument byl vytvořen

K postoupení pohledávky, postoupení smlouvy a uzavírání tzv. splátkových dohod podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru – 8. 11. 2016 (pdf, 153 kB)

Publikováno:21. 12. 2016 12:54

Relevance:74%

K postoupení pohledávky, postoupení smlouvy a uzavírání tzv. splátkových dohod podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Předpis • zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (ZSÚ) • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS (CCD) • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU ze dne 4. února 2014 o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení

Dohledový benchmark č. 2/2017 – Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Publikováno:05. 09. 2017 11:53

Relevance:74%

Dohledový benchmark č. 2/2017 Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru 1. Relevantní právní úprava Předpis Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „zákon“), vyhláška č. 384/2016 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru (dále jen „vyhláška“), Ustanovení Zejm. 3, 62, 69 zákona, 9, 10, 11, 13 vyhlášky. 2. Účel Tento dokument byl vytvořen

Povolovací a schvalovací řízení podle zákona o spotřebitelském úvěru

Publikováno:05. 10. 2018 09:58

Relevance:55%

Náležitosti žádosti a oznámení podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále ... Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (externí odkaz) Vyhlášky Vyhláška č. 381/2016 Sb ... poskytovatele spotřebitelského úvěru podle § 15 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Dohledový ... zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Metodika k podávání žádostí o udělení oprávnění ... k činnosti (xls, 141 kB) E. Akreditovaná osoba zkoušky dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském

Vyhláška č. 384/2016 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru

Publikováno:30. 11. 2016 11:10

Relevance:50%

Česká národní banka stanoví podle 160 zá- kona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru ... . 257/2016 Sb., o spotřebi- telském úvěru, (dále jen „zákon“) je uveden v příloze k této vyhlášce. 3 ... 6130 Částka 155 1) 71 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. 5 Organizační předpoklady ... / 2016Částka 155 Strana 6131 2) 72 zákona č. 257/2016 Sb. 3) 46 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých ... ) 7 a 16 zákona č. 257/2016 Sb. 5) 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Metodické a výkladové materiály

Publikováno:04. 01. 2019 01:58

Relevance:50%

a důvěryhodnost podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (pdf, 500 kB) – 19. 10. 2018 ... . 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (pdf, 171 kB) – 21. 12. 2016 K některým ustanovením zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru (pdf, 293 kB) – 5. 4. 2017 Doklady k prokázání původu prostředků ... spotřebitelského úvěru podle § 15 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Metodika ... zkoušek dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (pdf, 120 kB) Základní informace týkající

1 2 3 10 >>