ČNB > O ČNB > Zastoupení ČNB na území ČR

Zastoupení ČNB na území ČR

ČNB vykonává svoji činnost prostřednictvím ústředí, sítě poboček a územních pracovišť ústředí.

Na územních pracovištích ústředí jsou dislokované vybrané útvary sekce peněžní a platebního styku, sekce licenčních a sankčních řízení, které na území České republiky zajišťují vybrané činnosti zejména provozního charakteru a plní společně s ústředím a pobočkami úlohu kontaktních míst ČNB pro orgány státní správy a územní samosprávy, právnické osoby a fyzické osoby. Na územních pracovištích ústředí jsou dále dislokované vybrané útvary sekce dohledu II, které na území České republiky zajišťují vybrané činnosti dohledu nad finančním trhem ve vymezené působnosti.